Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
doktorant

Akty prawne

1. Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 14-01-2020 Rektora UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Link: http://www.bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-72020

Zarządzenie zawiera:

  • Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego
  • Ordynację wyborczą Samorządu Doktorantów

return to top