Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

IDB | Wyniki konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych”

25.06.2021 - 14:44 aktualizacja 21.01.2022 - 15:29
Redakcja: OO
Tagi: konkursy

Konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych”, zorganizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, został rozstrzygnięty. Na podstawie rekomendacji Zespołu ds. ewaluacji IDB rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek przyznał dofinansowanie: Centrum Studiów Polarnych, Polsko-Chińskiemu Centrum Badań Środowiskowych, Centrum Badawczemu Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych oraz Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami.

Laureaci konkursu przeznaczą otrzymane dofinansowanie na zwiększenie widzialności oraz upowszechnianie swojej działalności naukowej, a także wzmocnienie współpracy badawczej z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie.

Ocenie merytorycznej podlegało sprawozdanie z działalności centrum badawczego za 2020 rok oraz plan badawczo-rozwojowy na lata 2021 i 2022 wraz ze szczegółowym harmonogramem i kosztorysem. Komisja oceniająca brała również pod uwagę opis planowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym i partnerami zagranicznymi oraz wpływ planowanych działań na zwiększenie widzialności jednostki w regionie, Europie i na świecie.

Na sfinansowanie działań badawczo-rozwojowych w ramach konkursu pn. „Widzialność Centrów Badawczych” przeznaczono w sumie prawie 380 tys. zł. Do najważniejszych zadeklarowanych przez centra efektów należą: znaczące publikacje naukowe, wnioski patentowe, ekspertyzy, ekspedycje badawcze, seminaria, debaty, konferencje, doposażenie nowoczesnego zaplecza aparaturowego, a także popularyzatorskie materiały filmowe i artykuły.

widok z góry na laptopy leżące na stole

fot. Unsplash

return to top