Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nowy projekt OPUS 21: Modele systemów zabezpieczenia antykorupcyjnego w samorządzie terytorialnym w Polsce

21.12.2021 - 09:57 aktualizacja 21.12.2021 - 10:14
Redakcja: magdalenakosa
W ramach konkursu OPUS 21 (Narodowe Centrum Nauki) dofinansowanie otrzymał dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ. W projekcie „Modele systemów zabezpieczenia antykorupcyjnego w samorządzie terytorialnym w Polsce”.

Przyznane środki finansowe: 1 293 080 zł.

Celem prezentowanych w projekcie badań jest zdiagnozowanie systemu narzędzi antykorupcyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Nie chodzi tutaj o uniwersalne zabezpieczenia, związane z regulacjami prawnymi obowiązującymi wszystkich obywateli i wszystkie podmioty w przestrzeni publicznej, ale o konkretne środki wdrażane jako inicjatywy ze strony świadomych instytucji. Analiza obejmie trzy obszary, które łącznie powinny stwarzać skuteczny system ochrony antykorupcyjnej. Po pierwsze, instrumenty wdrażane w urzędach w formie oficjalnych katalogów przepisów lub oficjalnych gwarancji, np. w formie analizy ryzyka lobbingu i korupcji lub kategoryzacji poszczególnych stanowisk pracy w odniesieniu do ryzyka korupcji. Po drugie, poziom kompetencji pracowników urzędów gmin, wyspecjalizowanych jednostek lub firm komunalnych – ich wiedza, postawy, świadomość, stopień akceptacji nieetycznych zachowań w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Po trzecie, postawy, świadomość, wiedza i przekonania włodarzy, jako osób, które wytyczają ścieżkę zachowania i kształtują postawy urzędników niższego szczebla. Istota planowanych badań polega na wniesieniu ważnej opinii w dyskusji na temat zabezpieczeń antykorupcyjnych. Analiza i diagnozowanie nowych mechanizmów poszerza horyzonty w walce z korupcją i daje innym badaczom możliwość spojrzenia na korupcję z innych punktów widzenia. Przedstawiony tutaj projekt oferuje wielowymiarowe spojrzenie na ochronę przed korupcją, co daje jej dodatkową wartość i sprawia, że jej podejście jest innowacyjne. Realizacja zaprezentowanego tutaj projektu badawczego będzie znacząca na trzech podstawowych poziomach. Po pierwsze, wypełni on istotną lukę w polskich badaniach nad korupcją, w których pomimo 30 lat funkcjonowania samorządu nie przeprowadzono kompleksowych badań dotyczących korupcji w tym obszarze. Po drugie, badania będą wpisywać się w globalny trend wdrażania projektów badających jeden z najpopularniejszych obecnie problemów polityki publicznej, a mianowicie źródła patologii występujących na styku administracji, biznesu i zarządzania procesami rozwojowymi. Po trzecie, proponowane narzędzie badawcze jest innowacyjne, ponieważ łączy badania ilościowe i jakościowe, wykorzystując różne instrumenty dociekań naukowych, które z jednej strony zapewnią kompleksowy charakter badania, aż drugiej strony zapewnią mechanizm weryfikacji.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

img
return to top