Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nasze sukcesy

Czasopismo Political Preferences zostało oficjalnym pismem Central European Political Science Association (CEPSA) – największego środkowoeuropejskiego stowarzyszenia zrzeszającego badaczy nauk politycznych!

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2018-2019).

Dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ otrzymał Stypendium naukowe Corbridge Trust ufundowane przez University of Cambridge – 2018 r. Pobyt i badania w Cambridge Cybercrime Centre, University of Cambridge w dniach 11-17.07.2018.

Dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ został członkiem międzynarodowego programu badawczego Universität Konstanz and  University of Bern w badaniu Expert Survey on Ethnonationalism in Party Competition, Part I and II.

Dr hab. Rafał Glajcar, prof. UŚ otrzymał I Nagroda za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu problematyki parlamentarnej w konkursie „Przeglądu Sejmowego” – 2017 rok

Dr Maciej Marmola otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2017 (kategoria: dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego za projekt Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich. Seria II.

return to top