Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nasze sukcesy

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ oraz prof. dr hab. Waldemar Wojtasik zostali wybrani w skład Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Dr Monika Szynol wygrała pierwszą edycję konkursu „Europa i jej bliskie sąsiedztwo” na najlepszą pracę doktorską organizowanego przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – oddział Poznań za dysertację „Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski w latach 1989-2020” (listopad 2023).

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ oraz prof. dr hab. Waldemar Wojtasik odebrali z rąk JM Rektora złote odznaki za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego, natomiast prof. dr hab. Miron Lakomy, dr hab. Katarzyna Czornik, prof. UŚ, dr Paweł Grzywna, prof. UŚ, dr Robert Radek, dr Agata Olszanecka-Marmola oraz dr Maciej Marmola srebrne odznaki za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (listopada 2023).

Prof. dr hab. Waldemar Wojtasik uzyskał grant Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych” na realizację projektu „Konferencja naukowa Implementacja polityk compliance we współczesnej demokracji.” Łączna kwota wartość projektu wynosi 353 900 zł, w tym dofinansowanie ze środków MEiN: 317 900 zł (lipiec 2023).

Prof. dr hab. Miron Lakomy został laureatem programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej im. Bekkera w edycji 2023. W latach 2023-2024 prof. Lakomy odbędzie staż naukowy w centrum ITSTIME (Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies) w Mediolanie (lipiec 2023).

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ  została kierownikiem międzynarodowego projektu „Trust in European Democracies” (TRUEDEM) dofinansowanego z programu Horyzont Europa. Konsorcjum składa się z następujących podmiotów: Institute for Comparative Survey Research Vienna (Lider), Metropolitan University Prague, Grenoble Alpes University, Leuphana University Luneburg, University of the Peloponnese, University of Salerno, University of Amsterdam, University of Bucharest, Comenius University in Bratislava, University of Ljubljana, Institute for Future Studies, V.N.Karazin Kharkiv National University (styczeń 2023).

W ewaluacji dorobku naukowego za lata 2017-2021 przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki nauki o polityce i administracji otrzymały ocenę A+ jako jedna z dwóch dyscyplin w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sierpień 2022).

Dr Agnieszka Miarka oraz dr Anna Muś otrzymały stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców (lipiec 2022).

Dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ został International Research Fellow w Information Society Law Center działającym we włoskim Universita degli Studi di Milano. W roku akademickim 2022/23 w ramach stażu naukowego będzie tam prowadził badania nad ekstremizmem w tzw. dark webie (kwiecień 2022).

Dr Agata Olszanecka-Marmola otrzymała wyróżnienie w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o polityce i administracji obronioną w 2020 roku za dysertację „Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce” (lipiec 2021).

Dr Maciej Marmola zdobył I nagrodę w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o polityce obronioną w 2019 roku za dysertację „Nowe partie w systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej” (lipiec 2021).

Dr Maciej Marmola zdobył Złotego Kopernika na festiwalu Edukino za film dokumentalny „Stefan Bryła” z cyklu „Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy” (2020).

Czasopismo Political Preferences zostało oficjalnym pismem Central European Political Science Association (CEPSA) – największego środkowoeuropejskiego stowarzyszenia zrzeszającego badaczy nauk politycznych!

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2018-2019).

Dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ otrzymał Stypendium naukowe Corbridge Trust ufundowane przez University of Cambridge – 2018 r. Pobyt i badania w Cambridge Cybercrime Centre, University of Cambridge w dniach 11-17.07.2018.

Dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ został członkiem międzynarodowego programu badawczego Universität Konstanz and  University of Bern w badaniu Expert Survey on Ethnonationalism in Party Competition, Part I and II.

Dr hab. Rafał Glajcar, prof. UŚ otrzymał I Nagroda za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu problematyki parlamentarnej w konkursie „Przeglądu Sejmowego” – 2017 rok

Dr Maciej Marmola otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2017 (kategoria: dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego za projekt Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich. Seria II.

return to top