Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nasze czasopisma

Political Preferences Political Preferences
left img

eISSN: 2449-9064

Political Preferences to recenzowane czasopismo naukowe założone w 2010 r. przez naukowców z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czasopismo promuje badania empiryczne w zakresie preferencji politycznych, analiz polityki i zachowań politycznych, koncentrując się przede wszystkim na problemach państw Europy Środkowej i Wschodniej. Czasopismo jest otwarte na współpracę z badaczami na każdym etapie kariery naukowej (także doktorantów), którzy reprezentują takie dyscypliny akademickie, jak politologia, psychologia i socjologia. „Political Preferences” zapewniają otwarty dostęp do wszystkich opublikowanych artykułów badawczych, dokumentów roboczych i recenzji. Artykuły pojawiające się w czasopiśmie są indeksowane w następujących bazach bibliograficznych: ERIH Plus, IndexCopernicus, CEEOL i Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Czasopismo jest oficjalnym pismem Central European Poliical Science Association (CEPSA). Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za artykuł Autor otrzymuje 40 punktów.

Redaktor naczelną jest dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ (agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl)

Więcej szczegółów na stronie internetowej czasopisma.

 

Studia Politicae Universitatis Silesiensis Studia Politicae Universitatis Silesiensis
left img

ISSN 2353-9747

Studia Politicae Universitatis Silesiensis to czasopismo naukowe o profilu politologicznym, w którym szczególny nacisk położony jest na polityki publiczne (Evidence-based Policy). Redaktorów interesują formy i mechanizmy systemowego rozwiązania kluczowych problemów przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Redakcja priorytetowo traktuje artykuły mające wymiar empiryczny. W pierwszym i drugim kwartale roku ukazują się tomy w języku angielskim, a w trzecim i czwartym w pozostałych językach. Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za artykuł Autor otrzymuje 40 punktów.

Redaktorem naczelnym jest dr Paweł Grzywna, prof. UŚ (pawel.grzywna@us.edu.pl)

Więcej szczegółów na stronie internetowej czasopisma.

return to top