Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023. Kryteria przyjęć ustalone są odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, w jakiej liczbie i z jaką wagą będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Katalog kierunków wraz z kryteriami przyjęć dostępny jest na stronie https://katalog.us.edu.pl/catalog/program?year=2022...

Kategorie: rekrutacjaWiadomości
tagi :
więcej

Nabór na studia na semestr letni 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz kryteriami na niektóre studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2022/2023. Internetową Rejestracją Kandydatów (IRK) objęte będą następujące kierunki studiów: chemia, specjalność: chemia budowlana – studia II stopnia stacjonarne; Computer Science (for BEng holders) – studia II stopnia stacjonarne; fizyka medyczna – studia II stopnia stacjonarne; geologia stosowana...

Kategorie: rekrutacjaWiadomości
tagi :
więcej

Studia w języku angielskim

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim. Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim. Praca magisterska przygotowana w języku angielskim. Zajęcia w języku angielskim w małych grupach. Wysoka jakość i efektywność kształcenia. Nie...

Kategorie: rekrutacja
więcej

Listy zakwalifikowanych na studia

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego Po zamknięciu internetowej rejestracji kandydatów na danym kierunku Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne a następnie, po jego zakończeniu, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Daty i godziny ogłaszania list na poszczególnych kierunkach zostały zamieszczone w Katalogu kierunków IRK (https: //irk.us.edu.pl/irk/application/catalog ), w harmonogramie każdego z kierunków (przycisk: Informacje o kierunku). W...

Kategorie: rekrutacja
więcej

Zakończenie naboru podstawowego – statystyki

Zakończenie naboru podstawowego 11 lipca zakończyła się w Uniwersytecie Śląskim rejestracja kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. W naborze podstawowym w katalogu Internetowej Rejestracji Kandydatów dostępnych było 113 programów rekrutacyjnych na studia pierwszego  stopnia oraz 17 na studia jednolite magisterskie. Rejestracja podstawowa 2021/2022 na te studia trwała od 1 czerwca do 11...

Kategorie: rekrutacjaWiadomości
więcej

Nowości edukacyjne 2021/2022

Nowości edukacyjne w rekrutacji na studia W odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania zarówno kandydatów na studia, jak i potrzeby pracodawców, Uniwersytet Śląski corocznie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną. W nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Śląski powiększył swoją ofertę o kilka nowych kierunków studiów. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami w tegorocznej rekrutacji na studia....

Kategorie: rekrutacjaWiadomości
tagi :
return to top