Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

20.01.2022 - 20:27 aktualizacja 09.06.2022 - 09:43
Redakcja: MG, Dział Kształcenia
Tagi: rekrutacja, studia

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023.

Kryteria przyjęć ustalone są odrębnie dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, w jakiej liczbie i z jaką wagą będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku kwalifikacji. Katalog kierunków wraz z kryteriami przyjęć dostępny jest na stronie https://katalog.us.edu.pl/catalog/program?year=2022

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2022/2023, na wszystkie rodzaje studiów: I i II stopnia, jednolite magisterskie, odbywane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpoczęła się 1 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja potrwa do 30 września 2022 roku.

Harmonogram rekrutacji przewiduje nabór podstawowy oraz dwa nabory uzupełniające. Nabory uzupełniające będą uruchamiane tylko wtedy, jeśli w naborze poprzednim nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku.

Terminy naboru podstawowego

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – stacjonarne

Początek rejestracji w systemie IRK 1 czerwca 2022
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 10 lipca 2022
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 10 lipca 2022
Ostatni dzień wgrywania skanów świadectw 10 lipca 2022
Ogłoszenie wyników rekrutacji od 14 lipca 2022
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wydziałach od 15 lipca 2022
Uwaga: Szczegółowe terminy rejestracji w systemie, ogłoszenia wyników oraz przyjmowania dokumentów zostały podane w harmonogramach przy każdym kierunku studiów w katalogu IRK, patrz “Informacje o kierunku”

W rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach w pokoju nr 0.29 działa punkt informacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: rekrutacja@us.edu.pl) lub poprzez fanpage na Facebooku: – Rekrutacja UŚ, gdzie kandydaci są informowani na bieżąco o najważniejszych kwestiach dotyczących procesu rekrutacji oraz udzielane są odpowiedzi na pytania nurtujące zainteresowanych studiowaniem na UŚ.

return to top