Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
kandydat

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

20.02.2023 - 20:27 aktualizacja 28.02.2023 - 12:46
Redakcja: MG, Dział Kształcenia
Tagi: rekrutacja, studia

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2023/2024.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2023/2024, na wszystkie rodzaje studiów: I i II stopnia, jednolite magisterskie, odbywane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja potrwa do 30 września 2023 roku.

Harmonogram rekrutacji przewiduje nabór podstawowy oraz nabory uzupełniające. Nabory uzupełniające będą uruchamiane tylko wtedy, jeśli w naborze poprzednim nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku.

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Terminy naboru podstawowego

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne

Początek rejestracji w systemie IRK 1 czerwca 2023
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 10 lipca 2023
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 10 lipca 2023
Ostatni dzień wgrywania skanów świadectw 10 lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 17 lipca 2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wydziałach 18 – 21 lipca 2023
Uwaga: Szczegółowe terminy rejestracji w systemie, ogłoszenia wyników oraz przyjmowania dokumentów zostały podane w harmonogramach przy każdym kierunku studiów w katalogu IRK.

Studia II stopnia

Terminy naboru podstawowego

studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Początek rejestracji w systemie IRK 1 czerwca 2023
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 25 lipca 2023
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 25 lipca 2023
Ostatni dzień wgrywania skanów dokumentów 25 lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 1 sierpnia 2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wydziałach 2 – 3 sierpnia 2023
Uwaga: Szczegółowe terminy rejestracji w systemie, ogłoszenia wyników oraz przyjmowania dokumentów zostały podane w harmonogramach przy każdym kierunku studiów w katalogu IRK.

W rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach w pokoju nr 0.29 działa punkt informacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: rekrutacja@us.edu.pl) lub poprzez fanpage na Facebooku: – Rekrutacja UŚ, gdzie kandydaci są informowani na bieżąco o najważniejszych kwestiach dotyczących procesu rekrutacji oraz udzielane są odpowiedzi na pytania nurtujące zainteresowanych studiowaniem na UŚ.

return to top