Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

04.04.2024 - 20:27 aktualizacja 10.07.2024 - 11:59
Redakcja: MG, Dział Kształcenia
Tagi: rekrutacja, studia

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2024/2025.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2024/2025, na wszystkie rodzaje studiów: I i II stopnia, jednolite magisterskie, odbywane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 3 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja potrwa do 30 września 2024 roku.

Harmonogram rekrutacji przewiduje nabór podstawowy oraz nabory uzupełniające. Nabory uzupełniające będą uruchamiane tylko wtedy, jeśli w naborze poprzednim nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku.

Studia I stopnia i jednolite magisterskie - pierwszy nabór

Terminy naboru podstawowego

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne

Początek rejestracji w systemie IRK 3 czerwca 2024
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 10 lipca 2024
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 10 lipca 2024
Ostatni dzień wgrywania skanów świadectw 10 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 17 lipca 2024
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wydziałach 18 – 23 lipca 2024
Uwaga: Szczegółowe terminy rejestracji w systemie, ogłoszenia wyników oraz przyjmowania dokumentów zostały podane w harmonogramach przy każdym kierunku studiów w katalogu IRK.

Studia I stopnia i jednolite magisterskie - drugi nabór

Terminy naboru uzupełniającego*

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne

Początek rejestracji w systemie IRK 24 lipca 2024
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 28 lipca 2024
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 28 lipca 2024
Ostatni dzień wgrywania skanów świadectw 28 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 1 sierpnia 2024
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wydziałach 2 – 5 sierpnia 2024
*II nabór zostanie uruchomiony tylko w przypadku niewypełnienia limitów miejsc na kierunkach studiów podczas I tury naboru

Uwaga: Szczegółowe terminy rejestracji w systemie, ogłoszenia wyników oraz przyjmowania dokumentów zostały podane w harmonogramach przy każdym kierunku studiów w katalogu IRK.

Studia II stopnia - pierwszy nabór

Terminy naboru podstawowego

studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Początek rejestracji w systemie IRK 3 czerwca 2024
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 21 lipca 2024
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 21 lipca 2024
Ostatni dzień wgrywania skanów dokumentów 21 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 26 lipca 2024
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wydziałach 29 – 30 lipca 2024
Uwaga: Szczegółowe terminy rejestracji w systemie, ogłoszenia wyników oraz przyjmowania dokumentów zostały podane w harmonogramach przy każdym kierunku studiów w katalogu IRK. Poszczególne daty na wybranych kierunkach mogą być odmienne od tych podanych w harmonogramie ramowym.

Studia II stopnia - drugi nabór

Terminy naboru uzupełniającego

studia drugiego stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Początek rejestracji w systemie IRK 5 sierpnia 2024
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 22 września 2024
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 22 września 2024
Ostatni dzień wgrywania skanów dokumentów 22 września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 30 września 2024
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na wydziałach 1 – 2 października 2024
*II nabór zostanie uruchomiony tylko w przypadku niewypełnienia limitów miejsc na kierunkach studiów podczas I tury naboru

Uwaga: Szczegółowe terminy rejestracji w systemie, ogłoszenia wyników oraz przyjmowania dokumentów zostały podane w harmonogramach przy każdym kierunku studiów w katalogu IRK. Poszczególne daty na wybranych kierunkach mogą być odmienne od tych podanych w harmonogramie ramowym.

W rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach w pokoju nr 0.29 działa punkt informacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: rekrutacja@us.edu.pl) lub poprzez fanpage na Facebooku: – Rekrutacja UŚ, gdzie kandydaci są informowani na bieżąco o najważniejszych kwestiach dotyczących procesu rekrutacji oraz udzielane są odpowiedzi na pytania nurtujące zainteresowanych studiowaniem na UŚ.

return to top