Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

informacje

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Zniesienie obostrzeń w akademikach

Ukazało się zarządzenie JM Rektora UŚ, od 26 czerwca br znoszące dotychczasowe zakazy i nakazy, obowiązujące w domach studenckich w związku z epidemią COVID-19 Nadal jednak należy stosować się do powszechnie znanych wymogów bezpieczeństwa, pod rygorem utraty miejsca w akademiku Prosimy o uważne zapoznanie się z zarządzeniem
akademikiCOVID-19informacje
więcej

OSA – Otwarty System Antyplagiatowy dla studentów

Konsorcjum uczelni utworzone wokół Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji opracowało efektywny Otwarty System Antyplagiatowy Obecnie baza referencyjna korzysta z ponad 700 milionów stron internetowych w języku polskim, systematycznie powiększana jest także baza anglojęzyczna Niedawno Rada MUCI podjęła decyzję o odpłatnym udostępnieniu OSA studentom i innym zainteresowanym Korzystanie z OSA odbywa się poprzez portalosawebpl
antyplagiatinformacje
więcej

Harmonogramy egzaminów i zajęć

Poniżej podajemy informacje aktualizowane w miarę nadsyłania przez wydziały, zgodnie z zarządzeniem JM Rektora dotyczącym organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz pozostających do odpracowania zajęć dydaktycznych  Wydział Humanistyczny Harmonogramy egzaminów i zajęć Wydział Nauk Przyrodniczych Harmonogramy egzaminów i zajęć dla kierunków geologicznych i biologicznych Harmonogramy egzaminów i zajęć dla kierunków geografia, turystyka i inżynieria zagrożeń środowiskowych (sesja egzaminacyjna odbędzie się w całości on-line) Wydział Nauk Społecznych Harmonogram sesji Informacja o zajęciach kontaktowych dla studentów pedagogiki Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Harmonogramy egzaminów i zajęć Wydział Prawa i Administracji Harmonogramy egzaminów Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Wydział Teologiczny Harmonogramy egzaminów Szkoła Filmowa im K Kieślowskiego Terminy zaliczeń i egzaminów (studia stacjonarne) Terminy zaliczeń i egzaminów (studia niestacjonarne) Prosimy o odwiedzanie wydziałowych stron internetowych, na których te wiadomości pojawiają się szybciej
informacjestudenci
return to top