Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Najczęściej zadawane pytania

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

 • Jakie dokumenty są niezbędne do założenia organizacji studenckiej?
  Dokumenty niezbędne do zgłoszenia organizacji studenckiej i wpisu do wykazu to:
  – pisemne zgłoszenie (wniosek),
  – zgoda opiekuna naukowego (nieobligatoryjne),
  – regulamin organizacji.
  Wzory wszystkich dokumentów znajdziesz w zakładce “Załóż organizacje
 • Co mam zrobić gdy dane w wykazie dotyczące mojego Koła, są nieaktualne?
  Wszystkie zmiany dokonywane przez Koła (zmiana regulaminu, Opiekuna, danych kontaktowych, Zarządu itp.) muszą być niezwłocznie zgłaszane do Centrum Obsługi Studentów. Jeżeli dane, które znajdują się w wykazie są nieaktualne, skontaktuj się z COS w celu uzupełnienia dokumentacji.
 • Kiedy i gdzie mogę składać wnioski o dofinansowanie dla Koła Naukowego?
  Wnioski zgodnie z Zarządzeniem 69/2013 można składać dwa razy: do roku do 20 stycznia na okres od stycznia do sierpnia danego roku oraz do 20 września na okres od września do grudnia danego roku. Wnioski składa się w Centrum Obsługi Studentów, zgodnie z informacją podaną przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. Wszystkie informacje dotyczące podziału środku znajdziesz pod adresem http://www.studenci.us.edu.pl/?page_id=509
 • Czy Koło może funkcjonować bez opiekuna naukowego?
  Posiadanie opiekuna naukowego przez Koło nie jest obowiązkowe do jego założenia. Należy jednak pamiętać, że opiekun naukowy jest wymagany w przypadku ubiegania się o środki finansowe z uczelni.
 • Kto może zostać opiekunem naukowym?
  Opiekunem naukowym może zostać pracownik naukowy uczelni.
 • Dlaczego adres mailowy Koła nie znajduje się w wykazie?
  Jeżeli adres mailowy pomimo zgłoszenia nie znalazł się w wykazie, prosimy zgłosić się do Centrum Obsługi Studentów. Należy jednak pamiętać, że tylko adresy w domenie us.edu.pl, zgodnie z przepisami RODO, mogą być publikowane w wykazie.
 • Nie dostałem dofinansowania na projekt Koła z URSS, co mam zrobić?
  Jeżeli nie uzyskałeś dofinansowania na projekt swojego Koła i nie zgadzasz się z decyzją, to zgodnie z Regulaminem podziału środków, w terminie 3 dni od opublikowania podziału na stronie Samorządu, możesz złożyć odwołanie od decyzji. Odwołania należy składać w biurze URSS, w godzinach ich funkcjonowania.
 • Jak założyć adres mailowy dla organizacji studenckiej w domenie us.edu.pl?
  Aby założyć adres mailowy dla Koła należy zgłosić się do Centrum Obsługi Studentów. Informacje jakie są niezbędne do założenia adresu organizacji to: proponowany adres mailowy oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykorzystanie konta. Zaleca się aby osoba ta była pracownikiem uczelni (np. opiekun naukowy), ponieważ będzie jedną uprawnioną osobą do odzyskania hasła i dostępu do konta.
 • Zapomniałem złożyć sprawozdanie merytoryczne Koła, co mam zrobić?
  Należy jak najszybciej złożyć sprawozdanie w Centrum Obsługi Studentów.
 • Czy Koło może mieć więcej niż jednego opiekuna naukowego? Co należy zrobić żeby wpisać kolejnego opiekuna do wykazu?
  Nie ma limitu odnośnie ilości opiekunów naukowych dla jednego Koła. Aby opiekun mógł być wpisany do wykazu, musi złożyć oświadczenie opiekuna naukowego do Centrum Obsługi Studentów, jako potwierdzenie że wyraża zgodę na sprawowanie ww. funkcji.
 • Gdzie mogę odebrać decyzje o przyznanych środkach w ramach podziału środków na działalność studencką?
  Decyzje dotyczące podziału środków można odebrać od wydziałowych księgowych, a w przypadku organizacji ogólnouczelnianych w Centrum Obsługi Studentów.
 • Gdzie mogę znaleźć informacje odnośnie podziału środków na działalność studencką?
  Wszystkie informacje dotyczące podziału środków tj.: dofinansowanie poszczególnych projektów znajdują się na stronie Samorządu Studenckiego pod adresem http://www.studenci.us.edu.pl/?page_id=754.
 • Co mogę zrobić aby reaktywować Koło?
  Aby reaktywować Koło należy dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów, stosowną uchwałę Koła wraz z podpisami Zarządu oraz Opiekuna naukowego. Należy również dostarczyć sprawozdanie merytoryczne wraz z listą członków za poprzednie półrocze.
 • Czy w składanych dokumentach mogę użyć podpisu elektronicznego?
  Niestety wszystkie dokumenty muszą być opatrzone odręcznym podpisem.
 • Chciałbym zarezerwować salę 133 w rektoracie na spotkanie Koła, do kogo mam się zgłosić?
  Aby zarezerwować salę 133 w Studenckiej Strefie Aktywności należy wysłać wiadomość na adres dlastudenta@us.edu.pl. W wiadomości należy wpisać dla kogo i w jakim celu ma być dokonana rezerwacja oraz podać termin i czas użytkowania. Należy pamiętać, że sala 133 jest używana do organizacji różnych spotkań i szkoleń dlatego zachęcamy do korzystania z sal na wydziałach.
 • Czy w ramach działalności można bezpłatnie zarezerwować sale na uczelni w celu spotkań Koła?
  Koła w ramach swojej działalności mogą bezpłatnie używać sal i auli dostępnych na uczelni. W celu rezerwacji należy skontaktować się z sekretariatem dziekana danego wydziału.

return to top