Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Czym jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe?

Sprawozdania merytoryczne i rozliczenia finansowe dotyczą spraw związanych z formą działalności studenckiej. Wszystkie organizacje studenckie i stowarzyszenia działające na terenie Uczelni są zobowiązane do składania Rektorowi (za pośrednictwem Centrum Obsługi Studentów) sprawozdań merytorycznych i rozliczeń finansowych z otrzymanych środków. Dokumenty składane są co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym i zawierają informacje z półrocznej działalności organizacji.

Sprawozdanie merytoryczne ma na celu pokazać jakie działania podejmowała organizacja działająca w Uczelni, w danym okresie. Nieskładanie sprawozdania merytorycznego  przez okres 2 lat skutkować będzie zmianą statusu koła na “nieaktywne” i brakiem możliwości ubiegania się o środki finansowe.

Rozliczenie finansowe jest formą zestawienia i bilansu środków otrzymanych w podziale i poza podziałem od Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, pochodzących z rezerwy Rektora, bądź z rezerwy Dziekanów.

 

Wymagane dokumenty

W celu usprawnienia procesu obsługi organizacji studenckich, zachęcamy do składania sprawozdań i wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://formularze.us.edu.pl/site/index/540

W razie pytań i wątpliwości zapraszany do kontaktu:

Samorząd Studencki UŚ: organizacje.studenckie@us.edu.pl
Biuro Działalności Studenckiej: bds@us.edu.pl

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Studentów (zgodnie z informacją Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego), w terminach:

  • do 20 stycznia za okres od września do grudnia danego roku
  • do 20 września za okres od stycznia do sierpnia danego roku

return to top