Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grażyna Ładoń

 • 21 maja 2012 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • w pierwszych wyborach (2004 rok) do Samorządu Słuchaczy UTW została wybrana na Przewodniczącą
 • osoba dyspozycyjna, kreatywna i samodzielna w działaniu na rzecz dobra Grupy UTW
 • w czasie jej pierwszej kadencji liczebność Grupy Sosnowiec wzrosła z 200 do 500 osób; grupa Sosnowiec nawiązała kontakty z Biblioteką Miejską w Sosnowcu, Ośrodkiem Kultury „Zamek Sielecki”, Klubem Kiepury, Zespołem Szkół Muzycznych i Domem Dziecka w Sosnowcu
 • Pani Grażyna zorganizowała wiele wycieczek zarówno krajowych i zagranicznych i w ciekawy sposób prowadzi kronikę UTW
 • w wyborach do Samorządu Słuchaczy w roku 2012 ponownie została wybrana przewodniczącą
img

Maria Somerlik

 • 21 maja 2012 r. otrzymała Wyróżnienie Jego Magnificencji Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • ukończyła wydział pielęgniarstwa Śląskiej Akademii Medycznej
 • ponad 20 lat pracowała w służbie zdrowia, zaś przez 10 lat była dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju
 • po przejściu na emeryturę, będąc nadal osobą bardzo aktywną, zainicjowała powstanie UTW w Ośrodku Zamiejscowym Uniwersytetu Śląskiego w Jastrzębiu Zdroju
 • przez 4 lata prowadziła UTW nadając mu formę organizacyjną i merytoryczną
 • nawiązała ścisły kontakt z wykładowcami Uniwersytetu Śląskiego, którzy prowadzili i prowadzą wykłady dla słuchaczy UTW
 • za działalność na rzecz UTW została odznaczona srebrną odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
 • przyczyniła się do powołania Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju. Wszechnica działa już 5 rok, na podobnych zasadach jak Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • w 2011 roku Prezydent miasta Jastrzębie Zdrój przy wydatnej pomocy pani Marii powołał Radę ds. Seniorów, przy Prezydencie, której Ona przewodniczy; celem Rady jest m.in. organizacja Poradni i Oddziału Geriatrycznego Szpitala w Jastrzębiu Zdroju
 • Pani Maria jest człowiekiem aktywnym, działającym na rzecz drugiego człowieka i ciągle zdobywającym nową wiedzę, aktualnie uczy się obsługi komputera
img
return to top