Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jadwiga Grzyb

Od 10 lat jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim, Grupa Sosnowiec. Od 2013 roku jest członkiem Zarządu. Prowadzi stronę internetową Grupy w Sosnowcu. Brała czynny udział w pracach pierwszej sosnowieckiej Rady Seniorek i Seniorów w Sosnowcu. Brała udział w projekcie „Seniorzy decydują. Rozwijajmy Radę Seniorek i Seniorów w Gminie Sosnowiec.” Projekt ten był organizowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. W maju 2014 roku otrzymała dyplom za zasługi dla miasta Sosnowca. Jej pasją jest fotografia. Od września 2014 roku należy do Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. W październiku 2015 roku otrzymała II nagrodę w kategorii Future w Międzynarodowym Konkursie Fotografii Przemysłowej i Industrialnej Foto-Pein 2015 w Rybniku. W grudniu 2015 roku dwa jej zdjęcia zakwalifikowały się na wystawę pokonkursową „Katowice w obiektywie 2015” zorganizowanej przez Urząd Miasta Katowice i Związek Polskich Artystów Fotografików – okrąg śląski. Ciągle pogłębia Swoją wiedzę fotografowania, komputerową oraz znajomość języka angielskiego. Dużo czasu poświęca ruchowi na świeżym powietrzu. Kocha zwierzęta a szczególnie takiego jednego owczarka (znajdę) z którym codziennie wychodzi na długie spacery.

Bogumiła Kilińska

Jest wieloletnią, bardzo aktywną słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku – grupy w Jastrzębiu-Zdroju. Jako członek samorządu bierze aktywny udział w przygotowaniach i przebiegu imprez w ramach UTW i w przedsięwzięciach organizowanych przez nas w mieście. Są to działania na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży. Współorganizuje i bierze udział w warsztatach na rzecz dzieci z przedszkoli jastrzębskich w ramach akcji „Drzwi Otwarte Biblioteki” lub akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” oraz w spotkaniach okolicznościowych: dzień babci, jasełka. Organizuje zajęcia dla dzieci z Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym. Jeżeli chodzi o osoby starsze uczestniczy w Festiwalu Organizacji Pozarządowych odbywających się w mieście jak i w spotkaniu z seniorami w DPS w Jastrzębiu. Aktywnie włącza się w organizację Festiwalu Seniora odbywającego się od dwóch lat w naszym mieście. Z ramienia samorządu UTW współorganizuje wyjazdy do filharmonii, teatru, wycieczki jedno lub kilkudniowe, spotkania okolicznościowe. Poza tym jako bibliotekarz od wielu lat prowadzi podręczną biblioteczkę UTW. Jest aktywnym członkiem chóru naszego uniwersytetu. Jest osobą zawsze chętną do współpracy i podejmowania nowych wyzwań, lubiana w gronie naszych słuchaczy. Uczestniczy w wyjazdowych konferencjach, seminariach i spotkaniach z władzami miasta i organizacjami społecznymi jako przedstawiciel UTW.

Anna Rozenau

Od 12 lat jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim, grupa Sosnowiec, a od 2013 roku członkiem zarządu ds. Kultury i Sztuki. Pełniąc tą funkcje organizuje wyjścia Słuchaczy UTW na imprezy kulturalne organizowane w mieście. Od wielu lat zajmuje się działaniami społecznym na rzecz dzielnicy Pogoń, które mają na celu poprawę warunków życia i bezpieczeństwo mieszkańców tej dzielnicy. Jest organizatorem spotkań z radnymi, władzami miasta, policją, strażą miejską w wyniku których rozwiązywane są problemy mieszkańców. Jako wolontariuszka współpracuje z MOPSem w organizowaniu festynów integrujących społeczność, zazielenianie osiedla, sprzątanie w ramach Dni Ziemi. Uczestniczyła w założeniu klubu dla mieszkańców przy ul. Lwowskiej i bierze udział w jego zajęciach typu wyjście do teatru, kina. Jest pomysłodawcą projektu budowy siłowni na świeżym powietrzu i w ramach budżetu obywatelskiego powstaje obiekt rekreacyjny dla mieszkańców przy ulicy Lwowskiej. Bierze udział w maratonach nordic walking koło Katowickiego Spodka uzyskując miejsce poniżej 50. W 2015 roku została radną Rady Seniorów Miasta Sosnowiec czynnie uczestnicząc w pracach Komisji Edukacji, Kultury i Wypoczynku. Współpracuje z Radą Młodzieżową, Radą Miejską Miasta Sosnowiec, Stowarzyszeniem Aktywny Senior, Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety. Jest liderem Społeczności lokalnej w ramach akcji Moda na Sukces. Z ramienia Rady Seniorów opiekuje się grobem Józefa Pelszyka – pierwszego powojennego Dyrektora Teatru Zagłębia, brała również udział w kweście na rzecz odnowy tego grobu. Jej przewodnim hasłem w działaniu jest: „Szczęście zależy od tego co możesz dać a nie od tego co możesz dostać”. Pasją pozaspołeczną, jednocześnie swoistą terapią, jest twórczość artystyczna Pani Anny, którą w pełni rozwinęła po zakończeniu pracy zawodowej w 2002 roku. Jest członkiem grupy plastycznej „Relacje” w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury. Jest współrealizatorką projektów artystycznych grupy oraz organizatorką plenerów malarskich. Bierze udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. W 2015 roku zdobyła wyróżnienie w krajowym konkursie „Znasz li ten kraj” Stowarzyszenia Twórców Zagłębia. Inspiracją jej prac wykonywanych techniką akrylową, olejną i pastel na płótnie jest przyroda, architektura a także człowiek. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie, w Miejskim Domu Kultury Strumień oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą (w Idar-Oberstein – miasto partnerskie dla Sosnowca).

Irena Róża

Jest działającą społecznie, wieloletnią, bardzo aktywną słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku – grupy w Jastrzębiu-Zdroju. Przez wiele lat działa w samorządzie UTW i jest współorganizatorem akcji na rzecz seniorów w mieście jak i współpracy międzypokoleniowej. Aktywnie włącza się w organizację Festiwalu Seniora odbywającego się od dwóch lat w naszym mieście oraz w organizację spotkań okolicznościowych dla seniorów. Jej zadaniem jest także kompletowanie materiałów z wszystkich wydarzeń mających miejsce w Uniwersytecie Trzeciego Wieku jak i w mieście. Od lat prowadzi kronikę UTW. Aktywnie uczestniczy w sekcjach: gimnastycznej i tańca liniowego. Jest osobą dobrze zorganizowaną, pomocną w wielu działaniach, lubianą w naszej społeczności. Uczestniczy w wyjazdowych konferencjach, seminariach i spotkaniach z władzami miasta i organizacjami społecznymi jako przedstawiciel UTW.

Zofia Wieczorek

Jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim od 6 lat. Jej pasją jest przyroda i zabytki, które poznaje dzięki spacerom. Z własnej inicjatywy organizuje ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku spacery pod hasłem „Szlakiem Kapliczek i nie tylko” w Bogucicach, Piotrowicach i w Kostuchnie przedstawiając historię napotkanych kapliczek. Od 1990 roku fotografuje kościoły drewniane w województwie śląskim, a także przydomowe i przydrożne kapliczki oraz krzyże i figury wolnostojące. Uczestniczyła w audycji „Czy to prawda że…” prowadzonej przez redaktor Beatę Tomanek opowiadając o swojej pasji poznawania kapliczek, krzyży czy też figur. Jest autorką foto-książki, albumu „Katowickie kapliczki, krzyże i figury”. W 2004 roku ufundowała drewnianą kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy dedykowaną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Kapliczka jest zawieszona na drzewie w Istebnej na szlaku prowadzącym na Stożek. Szczególną estymą darzy Kalwarię Piekarską. Od 2006 do 2014 zasadziła tam w sumie 30 drzew. W 2014 i 2015 roku zasadziła 800 sztuk krokusów. Od kilku lat odbywa marsze drogami Św. Jakuba w Polsce na trasie od Krakowa do Giebułtowa i od Olkusza do Księżego Lasu. Pasją tą „zaraziła” słuchaczy UTW, z którymi odbyła marsz na odcinku od Sączowa do Wymysłowa. Marsze są połączone z wykonywaniem zdjęć ciekawych elementów zauważonych na trasie. W swojej pasji fotografowania w ostatnich czasach uwiecznia zabytkowe okna i drzwi wejściowe do budynków, architekturę drewnianą, „lauby” w starych budynkach. Zdjęcia te przekazała do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pani Zosia Wieczorek jest niezmordowana w swoich pomysłach poznawczych, planuje spacer ze słuchaczami UTW drogą Św. Jakuba z Piekar Śląskich do Radzionkowa do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, a także zwiedzanie kościoła pw. Ducha Świętego z ciekawą polichromią Jerzego Nowosielskiego w Tychach.
return to top