Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Historie potencjalne i ratownicze: epidemie, kryzysy, katastrofy – konferencja naukowa

08.02.2021 - 11:31, aktualizacja 08.02.2021 - 11:31
Redakcja: nk

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sekcja Młodych Badaczy przy Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową dla doktorantów i młodych naukowców

HISTORIE POTENCJALNE I RATOWNICZE: EPIDEMIE, KRYZYSY, KATASTROFY.

 

MISJA KONFERENCJI:

W czasie pandemii koronawirusa niepewność staje się normalnością. Mimo autorytetu nauki i ogromnych zasobów danych wszelkie prognozy na przyszłość przypominają wróżby. Można powiedzieć, że dzisiaj historia przychodzi z przyszłości. Groźny wróg, który nie ma koloru ani narodowości, ujawnił słabość człowieka. Demokracja liberalna nadwątlona przez kryzysy ekonomiczne, migracyjne i fale populizmu, po raz kolejny stanęła przed koniecznością przewartościowania podstaw, na których się opiera. Uniwersalizm zagrożenia paradoksalnie może jednak sprzyjać budowaniu nowego dyskursu opartego na wspólnym doświadczeniu, nawet jeśli granicznym.

Ideę tej konferencji przenika przeświadczenie, że metarefleksja powinna stanowi istotny krok do budowania strategii wyjścia z kryzysu. Historia może dziś pełnić funkcje ratownicze, jeśli będzie oparta na szacunku do przeszłości, uczciwości wobec teraźniejszości i krytycznej nadziei pokładanej w przyszłości. Uważamy jednak, że jest w stanie odegrać tę rolę, jeśli przestanie się koncentrować na bieżącym kontekście politycznym i odkryje na nowo poznawczy potencjał perspektywy „długiego trwania” i wartość filozoficznej „spekulacji”. Tylko taka historiografia będzie mogła zabrać głos w racjonalnej, demokratycznej debacie o „kształtach przyszłości” wychodząc naprzeciw ogólnemu kryzysowi początku wieku XXI.

Zapraszamy uczestników konferencji do refleksji na temat historii „małej” (konkretnego studium przypadku); która zostanie ukazana jako „wielka” (poprzez odwołanie do pojęcia ogólnego). To na styku tych dwóch ujęć, jak sądzimy, może zrodzić się „przeszłość praktyczna” stanowiąca ważny instrument radzenia sobie z kryzysami i katastrofami. Kiedy przyszłość pozostaje w zawieszeniu poznawczym, refleksja nad kluczowymi pojęciami myślenia historycznego, staje się nie tylko humanistyczną możliwością, lecz wręcz humanitarnym obowiązkiem. Proponujemy skupienie się na ewentualnych pozytywnych aspektach epidemii, kryzysów i katastrof, podkreślając ich rolę jako akceleratora zmian społecznych.

Uważamy, że reinterpretowanie starych i tworzenie nowych pojęć jest szczególnie ważne dla rozwoju współczesnej humanistyki stojącej w obliczu kolejnych wyzwań. Dlatego cechą charakterystyczną przyjętej przez organizatorów konwencji jest realizowanie schematu postępowania badawczego dla nowoczesnych i świadomych metodologicznie badań historycznych. Zdaniem Ewy Domańskiej mają one polegać na:

  • sformułowaniu problemu i pytań badawczych;
  • wyborze przypadku, który poddany zostanie dokładnemu opisowi i analizie przy pomocy właściwych dla danych źródeł metod i strategii interpretacyjnych;
  • zastosowaniu odpowiednich ram teoretycznych;
  • wyprowadzeniu z opisu i analiz źródeł kluczowych dla danego przypadku pojęć;
  • porównaniu z innymi przypadkami oraz interpretacji wyników porównań;
  • wygenerowanie teorii małego zasięgu wraz definicji pojęć kluczowych dla prowadzonych badań.

Zapraszamy do dyskusji osoby zainteresowane połączeniem wiedzy o przeszłości z doświadczeniami teraźniejszości i planami na przyszłość, niezależnie od uprawianej dyscypliny. Najciekawsze teksty ukażą się w 2022 roku w czasopiśmie „Historyka”.

Niniejsza konferencja stanowi kontynuację konferencji, która pod hasłem „Kluczowe Pojęcia Myślenia Historycznego: Praktyczne Wyzwania i Teoretyczne Innowacje Współczesnej Wiedzy o Przeszłości” odbyła się 6–7 marca 2020 r. w Poznaniu.

Prosimy o przesyłanie tytułów i abstraktów (ok. 300 słów) wystąpień oraz not biograficznych (ok. 100 słów) do 31 marca 2021 roku na adres: conceptsconference@gmail.com.

return to top