Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja pt. „Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”

16.10.2023 - 13:41, aktualizacja 16.10.2023 - 13:41
Redakcja: nk

Od 18 do 20 października 2023 roku w Ustroniu odbywać się będzie konferencja pt. „Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”. Temat tegorocznych obrad to: „Dwór – «dworscy ludzie» – dworskie urzędy”.

Wydarzenie skupiać się będzie na zasadniczym problemie dawnego państwa polsko-litewskiego, kreowania jego elit i tworzenia struktur administracji państwowej. Tytułowe zagadnienie („dwór”) dotyczyć będzie nie tyle dworów królewskich, co dworów magnackich i przede wszystkim średnioszlacheckich. Podczas konferencji ukazana zostanie grupa urzędnicza i jej rola w życiu codziennym i publicznym prowincji, małych ojczyzn. Omówiona zostanie także kwestia umiejscowienia tej grupy w świecie klienteli magnackiej. Zbadanie tych wątków pozwoli na dopełnienie badań nad kondycją moralno-etyczną elit dawnej Rzeczypospolitej, być może także wskaże na niezależność tej grupy w myśleniu o państwie czy władzy (król, sejm).

Konferencja pt. „Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku” odbywa się w cyklu dwuletnim. To jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowiska historyków nowożytników. Organizatorami wydarzenia są: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie.

return to top