Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Nowe zasady dotyczące mieszkańców akademików

23.03.2021 - 14:22, aktualizacja 29.04.2021 - 14:43
Redakcja: JK

W związku z obowiązującym na Uniwersytecie Śląskim 3 poziomem zagrożenia COVID-19 i rosnącą liczbą zakażeń, studenci, doktoranci i pracownicy zamieszkujący w domach studenta, którzy na czas Świąt Wielkanocnych będą chcieli wyjechać z akademika, są zobowiązani przed powrotem do wykonania testu RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. Uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 to warunek konieczny do powtórnego zamieszkania w akademiku.

Jednocześnie informujemy, że koszt wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 zostanie opłacony lub zrefundowany przez Uczelnię wyłącznie studentom, doktorantom i pracownikom UŚ.

W celu wykonania testu proponujemy dwie ścieżki postępowania.

ŚCIEŻKA 1 – test z refundacją kosztów

  1. Przed powrotem do akademika mieszkaniec wykonuje test na obecność wirusa SARS-CoV-2, za który płaci samodzielnie i bierze fakturę wystawioną na Uniwersytet.

Dane do faktury:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, NIP: 634-019-71-34

  1. Negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy pokazać na portierni przy odbiorze kluczy do pokoju.
  2. Fakturę wraz z dołączoną kartką z danymi mieszkańca i numerem konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze za wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, należy wrzucić do skrzynki przy portierni.

ŚCIEŻKA 2 – test bez ponoszenia kosztów

Możliwość wykonania testu w jednym z punktów DRIVE-THRU Laboratorium Genetycznego Gyncentrum, które znajdują się w wielu miastach w kraju, w których można wykonać test na obecność wirusa SARS-CoV-2.

  1. Mieszkaniec przed wyjazdem z akademika odbiera zaświadczenie, że jest uprawniony do wykonania testu w punkcie DRIVE-THRU Laboratorium Genetycznym Gyncentrum. Wzór zaświadczenia będzie dostępny na portierni każdego DS.
  2. Przed powrotem do akademika mieszkaniec zgłasza się na wykonanie bezpłatnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 do jednego z punktów wymazowych COVID-19 Laboratorium Genetycznego Gyncentrum (lista punktów: https://covid19.gyncentrum.pl/punkty-wymazowe) i wykonuje test, zostawiając w punkcie wymazowym odebrane wcześniej z akademika i wypełnione zaświadczenie, które upoważnia do bezpłatnego wykonania testu w punkcie DRIVE-THRU Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.
  3. Negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy okazać na portierni przy odbiorze kluczy do pokoju.

 

OSOBY NIEBĘDĄCE STUDENTAMI/DOKTORANTAMI/PRACOWNIKAMI UŚ

Osoby, które nie studiują i nie pracują na Uniwersytecie Śląskim, a zamieszkują w domach studenta UŚ, obowiązuje jeden z trzech przedstawionych poniżej wariantów:

WARIANT 1

Mieszkaniec przed powrotem do akademika wykonuje test na obecność wirusa SARS-CoV-2, za który płaci samodzielnie. Jeśli wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest negatywny, można wrócić do akademika. Wyniki testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy okazać na portierni przy odbiorze kluczy do pokoju.

WARIANT 2

Osoby, które w 2021 r. wykonały test (badanie serologiczne) na obecność przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 i posiadają wynik pozytywny, nie muszą wykonywać testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wyniki testu potwierdzające obecność przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 należy okazać na portierni przy odbiorze kluczy do pokoju.

WARIANT 3

Osoby, które nie zdecydują się na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i nie posiadają pozytywnego wyniku testu na obecność przeciwciał specyficznych dla wirusa SARS-CoV-2, mogą zostać przyjęte do domu studenta tylko jako osoby odbywające kwarantannę. Oznacza to, że na 10 dni zostaną zakwaterowane w jednym z pokoi wydzielonych do odbywania kwarantanny i są zobowiązane do zorganizowania we własnym zakresie wsparcia osób, które będą dostarczać niezbędne zakupy i posiłki. Przypominamy, że podczas odbywania kwarantanny obowiązuje całkowity zakaz opuszczania pokoju wyznaczonego przez pracowników administracji do tego celu.

WARIANT 4

Mieszkańcy, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 lub otrzymali już dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 nie muszą wykonywać żadnych testów. Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub informację o terminie przyjęcia drugiej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 należy okazać na portierni przy odbiorze kluczy do pokoju.

 

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą wrócić do akademika po upływie czasu zgodnym z obowiązującymi zasadami dotyczącymi izolacji i kwarantanny.

Test wymazowy na obecność wirusa SARS-CoV-2 zachowuje ważność przez 48 godzin, co oznacza, że test może być wykonany najwcześniej 48 h przed ponownym zgłoszeniem się do akademika.

 

Informacje zawarte w komunikacie będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z obostrzeniami i przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w całej Polsce, które mają na celu zmniejszenie tempa rozwoju COVID-19.

 

Uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi!

Załączniki:

return to top