Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Raport z badania nt. wykorzystywania symboli w przestrzeni akademickiej

18.02.2021 - 16:07, aktualizacja 18.02.2021 - 16:07
Redakcja: nk

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego prezentuje wyniki badania na temat wykorzystywania symboli w przestrzeni akademickiej. Celem ankiety było poznanie zdania i preferencji studentów w kwestii wykorzystywania symboli w przestrzeni akademickiej, a także poznanie ich doświadczeń związanych z tym aspektem życia na uczelni.

Badanie odbyło się w dwóch turach. Pierwsza została przeprowadzona w okresie od 28 listopada do 1 grudnia, czyli przed ogólnouniwersytecką debatą na temat wykorzystywania symboli w przestrzeni akademickiej. Druga tura odbyła się w okresie od 10 do 31 grudnia – w tych terminach studenci mogli wypełniać udostępnioną przez samorząd ankietę. W sumie w badaniu wzięło udział 249 osób.

Respondenci w zdecydowanej większości (69,9%) opowiedzieli się przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom wolności wyrażania poglądów na uniwersytecie. Podobny, a nawet nieco wyższy (77,9%) odsetek studentek i studentów biorących udział w badaniu wyraził sprzeciw wobec ograniczeń możliwości wykorzystywania symboli w przestrzeni akademickiej.

Zdaniem 27% ankietowanych uczelnia powinna jednak zapewnić wolność od bycia zmuszonym do oglądania pewnych symboli. Jakich? Wskazywano tu między innymi na symbole zakazane przepisami prawa, nawiązujące do systemów totalitarnych, związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi, a także symbole religijne. Jednakże aż 73,1% respondentów uważa, że nie jest rolą uczelni zapewnianie wolności od bycia zmuszonym do oglądania pewnych symboli.

Ewentualne ograniczenia, zdaniem ankietowanych, powinny dotyczyć jednakowo prowadzących i studentów. Aż 90,8% respondentów wyraziło poparcie właśnie dla takiego, równościowego podejścia. Bardzo niewiele osób wskazywało, że któraś ze stron (prowadzący lub studenci) powinna dysponować większą swobodą.

Razem z zespołem Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta prof. Agnieszki Bielskiej-Brodziak samorząd przygotował całościowy raport z badania.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami!

return to top