Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Sposób składania wniosków stypendialnych

06.04.2021 - 16:32, aktualizacja 07.04.2021 - 10:35
Redakcja: MP3

Odpowiadając na pojawiające się pytania studentów, zamierzających obecnie ubiegać się o świadczenia (stypendium socjalne,
specjalne, zapomogę) informujemy, że przepisy ustawowe wymagają przedstawiania oryginałów dokumentów. W okresie
III poziomu zagrożenia epidemicznego preferowaną formą dostarczania dokumentacji jest przesłanie jej listem poleconym
na adres macierzystego wydziału. Zaleca się jednak uprzedni zdalny kontakt z dziekanatem i indywidualne ustalenie sposobu
składania wniosków.
Poniżej zamieszczamy linki, pod którymi można znaleźć adresy pocztowe i mailowe oraz telefony dziekanatów.

 

https://us.edu.pl/student/nowy-student/nowy-student-pierwsze-kroki/dziekanaty/

https://us.edu.pl/student/zdalny-kontakt-z-dziekanatami-spnjo-oraz-cwfis

return to top