Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wychowanie fizyczne

CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU jest jednostką międzywydziałową prowadzącą działalność dydaktyczną z zakresu kultury fizycznej na rzecz podstawowych jednostek uczelni w formie:
  • zajęć obligatoryjnych,
  • zajęć fakultatywnych,

Zajęcia obligatoryjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Rektora program wychowania fizycznego i sportu. Na dobór form określonych zajęć ruchowych obligatoryjnych wpływ mają studenci, deklarując chęć uprawiania określonych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych.

Zajęcia fakultatywne są organizowane dla studentów, którzy nie są objęci zajęciami obligatoryjnymi i chcą uprawiać w formie zorganizowanej działalność ruchową.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu skupia ponadto młodzież szczególnie uzdolnioną w ramach zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

Więcej informacji na stronie: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Wykaz sekcji sportowych AZS UŚ

return to top