Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studenckie Granty Badawcze Europejskiego Miasta Nauki – wydłużenie terminu do 7 lipca

27.06.2024 - 15:20 aktualizacja 27.06.2024 - 15:27
Redakcja: nk
Kobieta pochylona nad stołem, na którym stoją małe samochody.

W ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 studentki i studenci mogą ubiegać się o Studenckie Granty Badawcze Europejskiego Miasta Nauki, których celem jest wspieranie młodych talentów akademickich i promowanie innowacyjności wśród osób studiujących.

Program pozwoli zrealizować własne projekty pod kierunkiem doświadczonych pracowniczek i pracowników oraz stworzy dogodne warunki do rozwoju umiejętności badawczych, analitycznych lub komunikacyjnych. Projekt powinien wpisywać się w przynajmniej jedną z sześciu ścieżek EMNK 2024 (klimat i środowisko, zdrowie i jakość życia, przemysły przyszłości, innowacje społeczne, dziedzictwo przemysłowe i kulturowe, kreacja i krytyka).

W programie można uczestniczyć indywidualnie lub grupowo (do pięciu osób), pod warunkiem, że semestr letni roku akademickiego 2023/2024 nie jest ostatnim semestrem studiów (tzn. osoby uczestniczące nie ukończyły IV semestru studiów I stopnia, VI semestru studiów inżynierskich, VIII semestru jednolitych studiów magisterskich lub II semestru studiów II stopnia).

Wysokość pojedynczego grantu (zarówno indywidualnego, jak i grupowego) nie może przekroczyć 10 tys. zł. W przypadku wyjazdów zagranicznych, w uzasadnionych okolicznościach, kwota może zostać zwiększona maksymalnie do 12 tys. zł.

Wniosek o przyznanie grantu można wypełnić w formie elektronicznej do 7 lipca. Do 12 lipca nastąpi ogłoszenie wyników i przyznanie grantów. Realizacja grantów przewidziana jest na okres od 15 lipca do 30 listopada br.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach ubiegania się oraz przyznawania Studenckich Grantów Badawczych Europejskiego Miasta Nauki.

Aktualizacja harmonogramu programu

Wniosek indywidualny

Wniosek grupowy

Deklaracja sprawowania opieki mentorskiej nad projektem

return to top