Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Organizacje studenckie

Organizacje studenckie to prawdziwe kuźnie talentów! Pamiętaj, że studia to nie tylko wykłady i zajęcia, ale również czas, w którym możesz, a wręcz powinieneś pogłębiać zdobytą wiedzę i współpracować z innymi aktywnymi ludźmi i pasjonatami.  Działając w organizacjach studenckich, masz szansę rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać umiejętności i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin nauki. Na naszej uczelni funkcjonują zarówno organizacje ogólnouczelniane, takie jak Studencki Zespół Pieśni i Tańca, Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, jak również organy Samorządu Studenckiego oraz koła naukowe, których jest blisko 250. 

Działalność organizacji studenckich może mieć charakter naukowy, kulturalny, artystyczny czy sportowy. Członkowie kół naukowych prowadzą rozmaite badania naukowe, w ramach których wydają publikacje czy organizują szkolenia i warsztaty naukowe. 

Poza tym, w ramach uczestnictwa w uczelnianych organizacjach odbywają się akcje charytatywne, wydarzenia sportowe oraz liczne wydarzenia kulturalne czy popularnonaukowe. 

Wykaz organizacji studenckich, do których możesz dołączyć, znajdziesz na naszej stronie internetowej. Pamiętaj też, że warto zwrócić się do Samorządu Studenckiego na Twoim wydziale, ponieważ jego członkowie posiadają informacje o wszystkich aktywnie działających kołach. Jeżeli jednak stwierdzisz, że istniejące już organizacje studenckie nie spełniają Twoich oczekiwań, możesz znaleźć studentów o podobnych zainteresowaniach i założyć własne koło naukowe. Pamiętaj jednak, że potrzebujesz minimum trzech osób oraz opiekuna merytorycznego, który będzie Cię wspierał w bieżącej działalności oraz pełnił rolę mentora. 

Zarejestrowane w Uniwersytecie Śląskim organizacje studenckie mogą ubiegać się o finansowanie swojej działalności w ramach podziału środków dokonywanego przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. Podział środków dokonywany jest dwa razy roku na podstawie złożonych przez organizacje wniosków o dofinansowanie. 

Organizacje studenckie mogą się ubiegać o dofinansowanie m.in. organizacji studenckich konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, projektów badawczych, konkursów czy wydania publikacji naukowej.

Wszystkie informacje dotyczące założenia organizacji, niezbędne dokumenty oraz informacje odnośnie finansowania działalności organizacji znajdziesz na naszej stronie internetowej (us.edu.pl/student) w zakładce „działalność studencka”. Jeżeli jednak coś będzie dla Ciebie niejasne, zapraszamy do Biura Działalności Studenckiej w Centrum Obsługi Studentów, gdzie z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

return to top