Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Opłaty

Ogólna informacja o regulowaniu opłat w Domach Studenckich

Uprzejmie przypominamy, że wpłaty za zakwaterowanie w domach studenckich reguluje się przelewem na konto Uniwersytetu Śląskiego:

ING Bank Śląski S.A. Katowice: 12 1050 1214 1000 0007 0000 7958

(w przypadku wpłat z zagranicy: IBAN PL12105012141000000700007958, Swift INGBPLPW)

W pozycji „tytuł wpłaty” podaje się:

  •         numer/nazwę akademika;
  •         miasto, w którym znajduje się akademik;
  •         okres, którego dotyczy wpłata;
  •         imię i nazwisko mieszkańca (jeśli przelew nie jest dokonywany z jego konta);
  •         w przypadku studentów i doktorantów – nazwę uczelni i wydział.

Istnieje także możliwość regulowania opłat za DS kartą płatniczą w wyznaczonych punktach osiedli akademickich:

  • OA Ligota – magazyn pościeli (DS 7, ul. Studencka 16), pon.–pt. godz. 7.30-15.00
  • OA Cieszyn – Dom Studenta „UŚKA” (administracja, pok. 14) oraz Dom Studenta „DSN” (administracja, pok. 126), pon.–pt. godz. 7.00-14.30
  • OA Sosnowiec – biuro osiedla (DS 5, ul. Lwowska 8), wt. godz. 10.00-14.00.

    Wpłat należności za dany miesiąc dokonuje się do ostatniego dnia danego miesiąca, z wyjątkiem października, za który płaci się z góry, za cały miesiąc, bez względu na faktyczny czas zajmowania miejsca. Za każdy dzień zwłoki w terminowym regulowaniu odpłat za miejsce/pokój w akademiku naliczane są ustawowe odsetki.

 

Szczegóły dotyczące opłat w poszczególnych Domach Studenckich 

Opłaty w DS w Katowicach i Sosnowcu od 1 września 2020 r.

Opłaty w DS w Cieszynie od 1 września 2020 r.

Opłata wakacyjna 2020

Opłata wakacyjna 2020 z VAT

Opłaty gościnne w DS od 1 lipca 2020

return to top