Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Asystent

Student, który wnioskuje o wsparcie asystenta studenta z niepełnosprawnością (ASN), po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotyczącej zakresu form wsparcia przedstawia osobę, która będzie asystentem.

Ze wskazanym przez studenta ASN podpisana zostaje umowa cywilnoprawna. ASN jest zobowiązany do prowadzenia karty godzin pracy, którą potwierdzają pracownicy uczelni. Na podstawie kart następuje rozliczenie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UŚ.

Zakres zadań asystenta studenta z niepełnosprawnością jest określany indywidualnie, zależnie od potrzeb i możliwości studenta, który korzysta z tej formy wsparcia. Do najczęstszych zadań realizowanych przez asystentów należy wsparcie w zakresie:

  • dojazdu na uczelnię i z powrotem,
  • poruszania się po uczelni,
  • sporządzania notatek,
  • studenckich spraw organizacyjnych.

ASN w ramach umowy nie wykonuje następujących czynności:

  • nie bierze czynnego i aktywnego udziału w zajęciach (chyba że jest studentem w tej grupie),
  • nie uczy studenta (nie udziela korepetycji),
  • nie odpowiada za studenta w kontakcie bezpośrednim (szczególnie podczas zaliczeń i egzaminów).

ASN, jak sama nazwa wskazuje, asystuje i wspiera studenta w wykonywaniu tych czynności, z którymi student ma trudność. Nie wyręcza go, nie wykorzystuje jego sytuacji dla swoich celów, ale dokłada wszelkich starań, by osoba z niepełnosprawnością była możliwie jak najbardziej samodzielna, ale nie pozbawiona potrzebnej pomocy.

We wszelkich sprawach dotyczących asystentów studentów z niepełnosprawnościami należy się zgłaszać do Centrum Obsługi Studentów, pisząc na adres: ids@us.edu.pl.

return to top