Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
student

Kontakt w sprawie dostępności

Centrum Obsługi Studentów w zakresie wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami zajmuje się:

 • wyznaczaniem standardów obsługi i wsparcia studentów na całej uczelni, w szczególności dla administracji wydziałowej;
 • inicjowaniem oraz nadzorem merytorycznym usług wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w zakresie przyjmowania na studia, realizacji procesu kształcenia oraz wsparcia rozwoju naukowego (we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu odpowiedzialnymi za rekrutację, kształcenie i naukę);
 • inicjowaniem oraz nadzorem merytorycznym nad zadaniami związanymi z dostosowaniem warunków rekrutacji, kształcenia i rozwoju naukowego do specjalnych potrzeb studentów i doktorantów (szczególnie indywidualnym dostosowaniem studiów – IDS);
 • inicjowaniem oraz konsultacją zadań związanych z likwidowaniem barier architektonicznych;
 • realizacją usług wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego dla studentów, konsultowaniem trudnych sytuacji dydaktycznych z pracownikami oraz prowadzeniem działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.

Osoby, które chcą się skontaktować z Centrum Obsługi Studentów, mogą to zrobić osobiście, zadzwonić lub napisać e-mail:

 • Studencka Strefa Aktywności w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, korytarz z prawej strony),
 • telefon: 32 359 19 98,
 • e-mail: dlastudenta@us.edu.pl (w sprawach związanych z dostosowaniem studiów),
 • dostepnosc@us.edu.pl (w sprawach związanych z dostępnością UŚ).

Dodatkowo na każdym wydziale powołani zostali koordynatorzy ds. dostępności (merytoryczni oraz administracyjni), którzy wspierają studentów bezpośrednio na wydziałach i pośredniczą w kontakcie między studentami i pracownikami wydziału a pracownikami Centrum Obsługi Studentów odpowiedzialnymi za organizację wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

return to top