Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kontakt w sprawie dostępności

Centrum Obsługi Studentów w zakresie wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami zajmuje się:

  • wyznaczaniem standardów obsługi i wsparcia studentów na całej uczelni, w szczególności dla administracji wydziałowej;
  • inicjowaniem oraz nadzorem merytorycznym usług wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w zakresie przyjmowania na studia, realizacji procesu kształcenia oraz wsparcia rozwoju naukowego (we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu odpowiedzialnymi za rekrutację, kształcenie i naukę);
  • inicjowaniem oraz nadzorem merytorycznym nad zadaniami związanymi z dostosowaniem warunków rekrutacji, kształcenia i rozwoju naukowego do specjalnych potrzeb studentów i doktorantów, szczególnie indywidualnym dostosowaniem studiów (IDS);
  • inicjowaniem oraz konsultacją zadań związanych z likwidowaniem barier architektonicznych;
  • realizacją usług wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego dla studentów, konsultowaniem trudnych sytuacji dydaktycznych z pracownikami oraz prowadzeniem działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.

Osoby, które chcą się skontaktować z Centrum Obsługi Studentów, mogą to zrobić osobiście, zadzwonić lub napisać e-mail:

  • Studencka Strefa Aktywności w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, korytarz z prawej strony);
  • e-mail w sprawach związanych z dostosowaniem studiów: duo@us.edu.pl;
  • telefony: 32 359 1998, 32 359 2462.

Dodatkowo na każdym wydziale powołani zostali koordynatorzy ds. dostępności (merytoryczni oraz administracyjni), którzy wspierają studentów bezpośrednio na wydziałach i pośredniczą w kontakcie między studentami i pracownikami wydziału oraz pracownikami Centrum Obsługi Studentów, odpowiedzialnymi za organizację wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

return to top