Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
OSOBY Z OGRANICZENIEM RUCHU

Studentom i doktorantom, którzy mają trudności z poruszaniem się, proponujemy wsparcie polegające m.in. na:

  • przydzieleniu asystenta studenta niepełnosprawnego (ASN), który ma za zadanie zapewnić wsparcie w efektywnym uczestnictwie w życiu akademickim, a więc podczas: dojazdów na uczelnię, sporządzania notatek, wizyt w bibliotece czy dziekanacie, realizacji badań naukowych itp. (szczegółowy zakres wsparcia ze strony asystenta jest uzgadniany indywidualnie),
  • udostępnianiu sprzętu wspierającego kształcenie, np. notebooków, lup powiększających, dyktafonów,
  • udostępnianiu przyjaznych pokoi – w Domach Studenckich w Katowicach i Sosnowcu studenci i doktoranci mają możliwość zakwaterowania w pokoju dostosowanym do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.
return to top