Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja „Przestrzenie przekładu 8”

14.06.2023 - 15:38, aktualizacja 14.06.2023 - 17:28
Redakcja: am
Tagi: przestrzenie przekładu

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego organizuje VIII edycję konferencji „Przestrzenie przekładu”. Wydarzenie zostało zaplanowane na 19 i 20 października 2023 roku, będzie miało formę hybrydową. Uczestnicy spotkają się w budynku Wydziału Humanistycznego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) oraz online za pośrednictwem platformy MS Teams.

Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach:

 1. przekład – zagadnienia ogólne;
 2. przekład specjalistyczny;
 3. przekład ustny i audiowizualny;
 4. przekład artystyczny;
 5. tłumacz i jego dzieło;
 6. dydaktyka przekładu;
 7. nowe technologie a przekład;
 8. studenci o przekładzie.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji. Zgłoszenia wystąpień przyjmowane są do 30 czerwca 2023 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia oraz na Facebooku.

O konferencji

Podobnie jak w ubiegłych latach organizowana przez nas konferencja „Przestrzenie przekładu” będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących ośrodki krajowe i zagraniczne. Szerokie rozumienie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. Wyrażamy przekonanie, że nasze propozycje tematyczne pozwolą na uchwycenie różnorodności kontekstów i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji studenckiej „Studenci o przekładzie” (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej). Jej uczestnicy mają możliwość publikacji w osobnej monografii studenckiej.

Języki robocze konferencji:

 • polski,
 • rosyjski,
 • angielski.

As in previous years, the Spaces of Translation conference will be an opportunity to bring together translation scholars representing national and international centres. The broad coverage of the conference theme allows for the presentation of research results considering various methodological approaches from an interdisciplinary perspective. The subject of reflection will be both general issues and specific phenomena analysed on the basis of translations of literary and specialised texts. We are convinced that our thematic proposals will allow us to grasp the diversity of contexts and registers within which contemporary translation studies develop.

The debates will be held in the following sections: 

 • Translation Studies – general issues
 • Specialist translation
 • Interpreting and audiovisual translation
 • Literary translation
 • Translator and his/her work
 • The didactics of translation
 • New technologies and translation
 • Students on translation*

*There will be a special section for students’ papers – ”Students on Translation” (students participating in this section are exempt from the conference fee).

Languages of the conference

 • Polish,
 • Russian,
 • English.

Przestrzenie przekładu 8 19-20 października 2023 Katowice

Call for papers
Информационное письмо
return to top