Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich

dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej

dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ

Pełnomocniczka Dziekana ds. kształcenia na odległość

dr Justyna Budzik

return to top