Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Uchwała nr 1

Kolegium Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie poparcia powołania na Wydziale Humanistycznym

Wydziałowej Komisji ds. kształcenia i studentów

 

Kolegium Wydziału Humanistycznego popiera powołanie na Wydziale Humanistycznym Komisji ds. kształcenia i studentów w składzie:

 dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ, dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów – przew.

 dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ – Dyrektor Kierunku filologia polska

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: filologia klasyczna, mediterranistyka, sztuka pisania, twórcze pisanie i marketing wydawniczy

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: kulturoznawstwo, kultury mediów

dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: komunikacja promocyjna i kryzysowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie, komunikacja cyfrowa

dr Karol Makles – Dyrektor Kierunków: architektura informacji, informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: filologia rosyjska, filologia słowiańska

dr hab. Andrzej Rabsztyn, prof. UŚ – Dyrektor Kierunku filologia romańska

dr hab. Zbigniew Feliszewski – Dyrektor Kierunku filologia germańska

dr Paweł Zakrajewski – Dyrektor Kierunku filologia angielska

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: historia, środkowoeuropejskie studia historyczne, turystyka historyczna

dr Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ – Dyrektor Kierunku doradztwo filozoficzne i coaching

dr Magdalena Wołek – Dyrektor Kierunków: filozofia, kognitywistyka

dr Marta Ostrowska-Bies – Dyrektor Kierunku historia sztuki

dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ – Pełnomocnik ds. studenckich

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta – Przedstawiciel pełnomocników ds. dostępności

dr Justyna Budzik – Pełnomocnik ds. kształcenia na odległość

mgr Małgorzata Barglik – Zastępca Kierownika Organizacyjnego

Osoba wskazana przez Dziekana ds. studentów zagranicznych i programu Erasmus

Osoba wskazana przez Dziekana ds. kształcenia nauczycieli

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

return to top