Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

JEDEN UNIWERSYTET – WIELE MOŻLIWOŚCI. Program Zintegrowany

https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-2/aktualnosci

Celem głównym projektu jest rozwój Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który zostanie osiągnięty m.in. poprzez podniesienie kompetencji studentów i studentek UŚ istotnych z punktu widzenia potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację działań zmierzających do podniesienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych, wysokiej jakości programy stażowe oraz dostosowanie programów kształcenia UŚ do potrzeb społeczno-gospodarczych kraju i regionu, ukierunkowanych na wyposażanie studentów i studentek w praktyczne umiejętności.

 

Dla studentów Wydziału Humanistycznego przewidziano:

 1. Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

Zadanie obejmuje działania, które pozwolą na podniesienie kluczowych kompetencji studentek i studentów oraz zdobycie praktycznych umiejętności cenionych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, które zwiększą konkurencyjność uczestników projektu na rynku pracy. Katalog szkoleń i warsztatów powstał na podstawie konsultacji UŚ z pracodawcami, raportów UŚ dotyczących losów absolwentów, którzy wskazują na zapotrzebowanie w szczególności na kompetencje obok zawodowych, również komunikacyjne i analityczne.

Zadanie obejmuje szkolenia certyfikowane oraz zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje. Szkolenia będą kończyć się egzaminem, po którego zdaniu studenci otrzymają certyfikat, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Zajęcia warsztatowe pozwolą na podniesienie przez studentki i studentów kompetencji zawodowych, analitycznych i komunikacyjnych.

 • Certyfikowane szkolenie pilotów wycieczek – specjalizacja kraje śródziemnomorskie dla kierunków filologia klasyczna i mediteranistyka
 • Certyfikowane szkolenie CEA z j. angielskiego
 • Certyfikowane szkolenie pilotów wycieczek oraz rezydentów biur podróży dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studentów 1 i 2 roku studiów stacjonarnych II stopnia specjalności język rosyjski w turystyce, języki stosowane, program język rosyjski z językiem angielskim, język rosyjski, program tłumaczeniowy, język rosyjski, program język biznesu na kierunku filologia na Wydziale Humanistycznym UŚ oraz studentów studiów I i II stopnia filologii słowiańskiej
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu wykorzystania korpusowych baz danych w procesie translacji
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu piśmiennictwa akademickiego dla obcokrajowców dla studentów studiów I i II stopnia Międzynarodowych Studiów Polskich
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu etykiety uniwersyteckiej dla obcokrajowców dla studentów studiów I i II stopnia Międzynarodowych Studiów Polskich
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu marketingu kultury dla studentów kulturoznawstwa oraz kultury mediów
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi narzędzi CAT dla studentów kierunków neofilologicznych
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu przetwarzania i prezentacji danych i informacji dla studentów kierunków informacja naukowa i bliotekoznawstwo
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu Medialab dla studentów kierunków kultury mediów i kulturoznawstwo
 • Zajęcia warsztatowe „SLAWista PRACUJE” dla studentów kierunków filologia słowiańska
 • Zajęcia warsztatowe – wprowadzenie do SPRINT-JAM dla studentów kierunków filologia angielska
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu zarządzania projektem dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa II st.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu zarządzania organizacją dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa II st.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu automatyzacji marketingu oraz Employer branding dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa II st.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu marketing w e-commerce dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa II st.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu VR i jej wykorzystanie w marketingu dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa II st.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu marketingu wydawniczego w mediach społecznościowych dla studentów kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy II st.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu autoprezentacji dla studentów kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy II st.
 • Zajęcia warsztatowe – sekret bestsellera dla studentów kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy II st.
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu pisania kreatywnego w j. angielskim „Break a Story” dla studentów kierunków filologia angielska
 1. Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych

Zadanie obejmuje dodatkowe zadania praktyczne dla studentek i studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych. Jest to praktyczne uzupełnienie kompetencji uczestników w zakresie ściśle związanym z możliwościami stawianymi przez współczesny rynek pracy w danej branży, w tym rozwiązywanie w zespołach projektowych problemów związanych z różnymi dziedzinami nauki w zależności od kierunku studiów.

Grupy projektowe:

 • Bestiarium – kurs starożytnej zoologii oraz jej recepcji w kulturze – dla studentów filologii klasycznej i mediteranistyki
 • Wystawienie dramatu satyrowego Cyklop – dla studentów filologii klasycznej i mediteranistyki
 • Cultura Barbarum – translatorium – dla studentów filologii klasycznej i mediteranistyki
 • Warsztaty teatralne – dla studentów kulturoznawstwa oraz kultur mediów
 • Warsztaty dramaturgiczne – dla studentów kulturoznawstwa oraz kultur mediów
 • Dodatkowe zadania praktyczne – SPRINT-JAM – projektowanie gier – dla studentów kierunków filologia angielska, specjalność 1 stopnia projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write), filologia angielska, specjalność 2 stopnia projektowanie rozrywki interaktywnej (Sprint-Write II)
 • Dodatkowe zadania praktyczne – warsztaty dziennikarstwa medialnego – dla studentów kulturoznawstwa oraz kultur mediów
 • Dodatkowe zadania praktyczne – pisanie kreatywne w j. angielskim „Break a Story” – dla studentów kierunków Filologia angielska

 

 1. Wizyty studyjne u pracodawców

Zadanie obejmuje realizację wizyt studyjnych u pracodawców celem weryfikacji wiedzy nabytej na studiach w kontakcie ze środowiskiem pracy i zdobycie praktycznych umiejętności związanych z daną branżą. Zadanie pozwoli na zapoznanie się studentek i studentów z organizacją pracy w wybranych podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego, w zakresie zarządzania i funkcjonowania pracowników w naturalnym środowisku pracy. W ramach wsparcia poza zajęciami merytorycznymi podczas wizyty, założono dla każdego uczestnika projektu transport i ubezpieczenie, a w wyjątkowych przypadkach dodatkowo wyżywienie i nocleg.

Krajowe wizyty studyjne u pracodawców:

 • „Smaki i tajemnice kultury antycznej” dla studentów filologii klasycznej i mediteranistyki
 • Marketing historyczny lub popularnonaukowy dla studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

 

 1. Dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych

Dostosowanie programów kształcenia wynika z potrzeby dostosowania kształcenia na UŚ do potrzeb społeczno-gospodarczych, określonej na podstawie konsultacji z przedstawicielami rynku pracy oraz wynikającej z dokumentów strategicznych dla szkolnictwa wyższego. Zadanie uwzględnia zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje w zależności od obszaru kształcenia.

 

W ramach projektu na Wydziale Humanistycznym planowane jest utworzenie 3 nowych programów studiów:

 • II st. „Komunikacja promocyjna i kryzysowa”
 • II st. „Twórcze pisanie i marketing wydawniczy”
 • I st. „Komunikacja cyfrowa”

return to top