Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

Katowice

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo


Wykształcenie:

 • 2015 – Bibliolog, Bibliologia i Informatologia Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia doktorskie, rozprawa: Szesnastowieczne oprawy krakowskiej szkoły introligatorskiej na przykładzie kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej – wybrane problemy. Promotor dr. hab. Leonard Ogierman prof. UŚ.
 • 2010 – Historyk sztuki,  Historia Sztuki Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia podyplomowe, temat pracy: Ornamenty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych. Promotor dr. hab. Irma Kozia prof. UŚ.
 • 2005 – Bibliotekoznawca , Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo-Techniczna Uniwersytet  Śląski w Katowicach, praca magisterska: Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych na przykładzie obiektów z Biblioteki Skałecznej w Krakowie. Promotor dr. hab. Leonard Ogierman prof. UŚ.
 • 1998 – Introligator, Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • historia bibliotek i Historia książki
 • ochrona zbiorów bibliotecznych
 • sztuka książki
 • dzieje oprawy i praktyka introligatorska
 • kolekcje cyfrowe instytucji nauki i kultury

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Kierownik Działu Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Stowarzyszenie Introligatorów Polskich
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Udział w projektach:

 • Projekt współdziałania instytucji nauki i kultury – Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Biblioteką Śląską oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie realizowano projekt Edukowanie przez działanie: Ochrona i selekcjonowanie dokumentów”. Za sprawą trójstronnej umowy studenci brali udział w praktycznym doświadczeniu w zakresie zabezpieczania dokumentów na podłożu papierowym, a wyselekcjonowane pamiątki dokumentacyjne wzbogaciły zasoby muzealne.
 • Koordynowanie organizacją II Konferencji Stowarzyszenia Introligatorów Polskich, 14-15 września 2023 roku. (patronat honorowy UŚ).

Wybrane publikacje:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.23
e-mail: agnieszka.bialy@us.edu.pl

Stanowisko: profesor uczelni


Kierunek podstawowy: komunikacja promocyjna i kryzysowa


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.10
tel.: 32 2009 509
e-mail: ewa.bilas-pleszak@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 331a
tel.: 32 359 16 09
e-mail: sonia.bukowska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A5.11
tel.: 3
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.21
tel.: 32 2009 314
e-mail: malgorzata.gwadera@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.25
e-mail: joanna.kaminska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A5.21
tel.: 32 2009 214
e-mail: malgorzata.kadziela@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 315
tel.: 32 359 12 97
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: logopedia


Wykształcenie:

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji głosu. Kierunek: surdologopedia. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji głosu w zakresie logopedii. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Tytuł magistra na kierunku: Filologia polska, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Tytuł licencjata na kierunku: Filologia polska, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Język w życiu człowieka: od wczesnego dzieciństwa do wieku młodzieńczego.
 • Społeczne uwarunkowania języka: wielojęzyczność i wielokulturowość w logopedii – bilingwizm: problemy i metody badawcze.
 • Społeczne uwarunkowania języka: wielojęzyczność i wielokulturowość w logopedii – wielokulturowość: problemy i metody badawcze.
 • Metodyka zajęć logopedycznych w przedszkolu i szkole.
 • Profesjonalny warsztat logopedy.
 • Stylistyczne aspekty języka: praktyczna stylistyka: urzędowe wypowiedzi w pracy logopedy.
 • Stylistyczne aspekty języka: praktyczna stylistyka: użytkowe wypowiedzi w pracy logopedy.
 • Podstawowe obszary interwencji logopedycznej: zaburzenia w czytaniu i pisaniu.
 • Seminarium licencjackie.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekunka praktyk studenckich na kierunku logopedia.
 • Opiekun II roku na studiach stacjonarnych (II stopnia) na kierunku Logopedia.

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia „Via Linguae”.

Udział w projektach:

 • 2022/2023 Uczestniczka projektu UNIWERS-US – wspólnota ucząca się.
 • Prowadząca 3 zespoły projektowe na kierunku Logopedia:
  – „Muzyczne spotkania z logopedią” (Zespół projektowy otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Struna Human 2021”);
  – „Narzędziownia logopedyczna – kreatywne tworzenie pomocy logopedycznych”;
  – „Wrażliwi na komunikację”.
 • 8 listopada 2022 r. podczas drugiej edycji międzynarodowego projektu „Minor Multilingualism” – skierowanego dla studentów logopedii z różnych krajów – dr Kamila Kuros-Kowalska, specjalizująca się w dwujęzyczności, przygotowała wykład nt. „Multilingualism and special educational needs”. Spotkanie odbywało się od 7 do 11 listopada 2022 r. w stolicy Kosowa – Prisztinie. Podczas tego wydarzenia wykłady oraz spotkania warsztatowe prowadzili pracownicy akademiccy z siedmiu ośrodków, będących partnerami projektu, które znajdują się w Belgii (Gezondheid an Zorg Artveldehogeschool), Portugalii (ESSA Portugal), Kosowie (Kolegji Heimere), Turcji (Medipol Universitesi), Holandii (Hogeschool Rotterdam), Stanach Zjednoczonych (ASU College of Health Solutions) i Polsce (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Wybrane publikacje:

 • Metody stymulowania słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji / Kamila Kuros-Kowalska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 208 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3935) – ISBN 978-83-226-3892-7.
 • Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość: edukacja i globalizacja: [materiały z II oraz III Międzynarodowego Seminarium Naukowego] / red. nauk. Kamila Kuros-Kowalska, Iwona Loewe, Natalia Moćko. – Gliwice: “Komlogo” Piotr Gruba, 2017. – 255 s. – ISBN 978-83-61339-51-9.
 • Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą / Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko.// W: Język – człowiek – świat: różne aspekty komunikacji międzyludzkiej – Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016. – S. 91-100 – ISBN 978-83-60777-61-9.
 • Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym: studium przypadku / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Szkoła bez barier: o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 125-136 – ISBN 978-83-8012-382-3.
 • Sposoby autoprezentacji kobiet i mężczyzn na przykładzie reportaży podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego oraz Beaty Pawlikowskiej / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015 – S. 95-107 – ISBN 978-83-8012-414-1.
 • Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi / Kamila Kuros-Kowalska, Natalia Moćko.// W: Komunikacja niełatwa: czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. – Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2014 – s. 107-118 – ISBN 978-83-65148-12-4.
 • Linguistic creation of the relations between men and women: on the basis of chosen Manuela Gretkowska’s and Janusz Korwin-Mikke’s columns / Kamila Kuros-Kowalska. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014 – 60 s. – ISBN 3-659-59814-3.
 • Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą / Kamila Kuros-Kowalska// W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość : szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia – Gliwice: Fonem.eu, 2014 – S. 171-189 – ISBN 978-83-935108-9-4.
 • Postawa najbliższego otoczenia a rozwój kompetencji interakcyjnej dziecka bilingwalnego – studium przypadku / Kamila Kuros// W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy – Kraków: Collegium Columbinum, 2014 – S. 331-353 – ISBN 978-83-7624-087-9.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa / Katarzyna Węsierska, Kamila Kuros// W: Dziecko z zespołem Downa: wybrane zagadnienia terapii – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012 – s. 49-67.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A3.3
e-mail: kamila.kuros-kowalska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.21
tel.: 32 2009 314
e-mail: hanna.langer@us.edu.pl

Stanowisko: profesor uczelni


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:


Aktualnie pełnione funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Kierunków studiów: kulturoznawstwo; kultury mediów; historia sztuki

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A2.18 / A5.1
tel.: 32 2009 237
e-mail: julia.legomska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A3.6
tel.:
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 331a
tel.:
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 317
tel.: 32 359 11 83
e-mail: dariusz.olesinski@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.18
e-mail: jaroslaw.pacek@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: logopedia


Wykształcenie:

 • 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach – filologia polska
 • 2011 Uniwersytet Śląski w Katowicach – Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Logopedii i Medialnej Emisji Głosu
 • 2019 Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia doktoranckie

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • podstawowe obszary interwencji logopedycznej – opóźniony rozwój mowy
 • podstawowe obszary interwencji logopedycznej – zaburzenia w czytaniu i pisaniu
 • zaawansowane obszary interwencji logopedycznej: zaburzenia płynności mowy i zaburzenia

Udział w projektach:

 • Projekt pt. UNIWERS-US. Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego

Wybrane publikacje:

 • Pakura M., 2016, Wspomaganie w rozwoju, terapii i edukacji dziecka romskiego. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”. Tom VII, s. 128–134.
 • Jagodzińska D., Pakura M., 2016, Dziecko romskie – członek społeczeństwa, uczeń, obywatel: mniejszości etniczne w prawie i badaniach ankietowych. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Tom 25, s.61–78.
 • Węsierska K., Laszczyńska A., Pakura M., 2017, Wczesna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym w Polsce w opiniach logopedów i rodziców dzieci jąkających się. „Forum Logopedyczne”, nr 25, s. 81–96.
 • Węsierska, K., Pakura, M., 2018, Sytuacja dorosłych zmagających się z jąkaniem w Polsce w opiniach logopedów i osób jąkających się. W: Węsierska K., red.: Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk, s. 113–130.
 • Pakura M., 2019, Edukacja dzieci romskich oczami nauczyciela. Przestrzenie nieodkryte. „Postscriptum Polonistyczne” 1(23), s. 157–170.
 • Pakura M., Wronka-Szybko M., 2020, Motywacja w procesie uczenia się języka polskiego na przykładzie romskiej mniejszości etnicznej. W: Gabryś-Barker D., Kalamarz R., Postrzeganie i rola motywacji w procesie glottodydaktycznym. Perspektywa nauczyciela  i ucznia. s. 133-146.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A3.1
e-mail: monika.pakura@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filozofia


Wykształcenie:

 • 2012, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • historia filozofii, ewolucyjno-kognitywistycznej teorii religii,
 • teorie kształtowania postaw,
 • filozofia jogi,
 • filozofia buddyzmu,
 • pragmatyzm W. Jamesa,
 • fenomenologia religii M. Eliadego,
 • koncepcje psychologii humanistycznej,
 • filozofia i psychologia medytacji,
 • psychologia procesu samorealizacji,
 • mitologia miasta,
 • psychologia głębi dla coachów,
 • filozoficzne podstawy psychologii humanistycznej,
 • proces komunikacji interpersonalnej,
 • podstawy doradztwa filozoficznego,
 • seminarium dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia, głównie na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekun praktyk zawodowych  na kierunku Doradztwo Filozoficzne i Coaching
 • Tutor na ISM UŚ

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego.

Charakterystyka dorobku naukowego:

Dorobek naukowy zawiera się w dziedzinie nauk humanistycznych, przede wszystkim filozofii. Najważniejsze tematy to filozofia i psychologia religii, psychologia głębi C.G. Junga, filozofia religii W.Jamesa.

Dorobek publikacyjny od 2008 roku to: 1 monografia naukowa, 2 rozdziały w monografiach wydanych w kraju, 22 artykuły naukowe.


Wybrane publikacje:

 • Piróg, M. (2011). Williama Jamesa filozofia doświadczenia religijnego, Katowice: Wydawnictwo UŚ
 • Piróg, M. (2010). W stronę epistemologii mistyki. Przegląd filozoficzny – Nowa seria, nr 4, s.115-122. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Piróg, M. (2012). Filozof o wielu obliczach. Folia Philospohica, nr 30, s. 359-361, Katowice.
 • Piróg M. (2015). Synchroniczność. Próba reaktywacji renesansowej filozofii przyrody. W; Rzeczycka M. Trzcińska I. (red.) Polskie studia ezoteryczne. Konteksty, s.173-183, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Piróg. M (2016). Muzyka i archetypy. W: Trzęśiok M. (red.)W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne, s.115-131. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Piróg, M. (2017). Archetyp i symbol. W: Machoń H. (red.). Przewodnik po myśli C.G. Junga, s. 75-86. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Piróg, M. (2018). Obraz, symbol i aktywna imaginacja wmyśli C.G .Junga. W: Trzcińska I. (red.) Wyobraźnia w kulturze, s. 43-52. Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Piróg. M (2019). Inny w nas : kwestia Innego w świetle koncepcji cienia Carla Gustava Junga, Etyka, nr 1/58, s. 211-218. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Piróg. M (2020). Miasto, mit i „Psyche” w imaginarium gier wideo. Symbolika miast i przedstawień miejskich – ujęcie psychoanalityczne. Kultura i wartości, nr 29, s. 217-239. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Piróg, M. (2022). Carl Gustav Jung i ezoteryka : zarys problematyki. W: Inskrypcje. Półrocznik, nr 1/18 s. 17-26. Siedlce: Wydawnictwo IKRBL.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 328
tel.: 32 3591277
e-mail: miroslaw.pirog@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A3.3
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.18
e-mail: anna.seweryn@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 331a
tel.: 32 359 16 09
e-mail:

Stanowisko: profesor uczelni


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A3.6
tel.: 32 2009 515
e-mail: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Stanowisko: profesor uczelni


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 331b
e-mail: mariola.sulkowska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.18
e-mail: izabela.swoboda@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:


Aktualnie pełnione funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Kierunku Filologia klasyczna; Mediteranistyka; Sztuka pisania; Twórcze pisanie i marketing wydawniczy

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A2.6, A5.13
tel.: 32 2009 417
e-mail: anna.szczepaniak@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.8
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A3.16
e-mail: ewa.ulitzka@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 315
tel.: 32 359 1297

Stanowisko: profesor uczelni


Kierunek podstawowy: doradztwo filozoficzne i coaching


Wykształcenie:

 • 2005, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • metody i narzędzia coachingu,
 • teorie coachingu,
 • metodyka coachingu,
 • metodyka doradztwa filozoficznego,
 • historia filozofii starożytnej.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • zastępca dyrektora kierunków filozofia, kognitywistka oraz doradztwo filozoficzne i coaching

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego

Udział w projektach:

 • E-learning prospects for humanities ELEPHANT, 2020–2022,
 •  Praktyka czyni mistrza, Iceland, Norway, Lichtenstein grants, 2020–2022.

Wybrane publikacje:

 • Woszczyk, Agnieszka, 2020. Doradztwo filozoficzne jako forma wsparcia osób przebywających w ośrodkach penitencjarnych. In: Lipski, Dawid, Malinowski, Mariusz (red.), Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych. p. 115–124.
 • Woszczyk, Agnieszka, 2018. Consolatio or Critical Methods?: Reflections on Philosophical Counseling. In: Kubok, Dariusz (red.), Thinking Critically: What Does It Mean? : The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas. p. 265–279.
 • Woszczyk, Agnieszka, 2018. Żałoba, rozpacz, śmierć – analiza kazusu: próba dookreślenia specyfiki pracy doradczo-filozoficznej. Studia Philosophiae Christianae. 2018. P. 37–60. DOI 10.21697/spch.2018.54.3.12.
 • Woszczyk, Agnieszka, 2018. Antropologiczne założenia coachingu i kwestia jedności psychofizycznej. In: (red.), Ciało i jego konteksty od poszukiwania kontroli po świadomość zniewolenia. p. 30–41.
 • Woszczyk, Agnieszka, 2017. Medioplatonizm i neoplatonizm. In: Janeczek, Stanisław, Starościc, Anna (red.), Metafizyka. Cz. 1, Koncepcje metafizyki. p. 55–78.
 • Woszczyk, Agnieszka, 2013. Ideas of individuals and the gradation of hypostasis in The Enneads by Plotinus. Folia Philosophica. 2013. P. 15–28.
 • Woszczyk, Agnieszka, 2012. The conception of alethes anthropos in Plotinus’ Enneads. Studia Philosophica Wratislaviensia. 2012. P. 27–37.
 • Woszczyk, Agnieszka i Olesiński, Dariusz (red.), 2013. Filozofia jako sztuka życia : teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, 2013. Katowice: EXPOL P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j.
 • Woszczyk, Agnieszka i Olesiński, Dariusz (red.), 2012. Being and logos : categorical and generic analyses of being in classical philosophy, 2012. Kraków: Impuls.
 • Woszczyk, Agnieszka, 2007. Problem hen i aoristos days w Enneadach Plotyna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Pr. Nauk. UŚl.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

gabinet: 318b
tel.: 32 359 12 17 / 693 793 989
e-mail: agnieszka.woszczyk@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: architektura Informacji


Wykształcenie:

 • Doktorat, 2014 – Książka katolicka w Polsce – wydawcy i formy promocji (od roku 1989), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.
 • Magisterium, 2005 – Nowoczesne formy marketingowe w bibliotece naukowej na przykładzie biblioteki wyższej szkoły zarządzania i marketingu w Sosnowcu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Systemy zarządzania treścią
 • Optymalizacja serwisów internetowych
 • Marketing internetowy
 • Warsztat specjalizacyjny S-3: Projektowanie przestrzeni wirtualnej (WNS UŚ)

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekun 2. roku kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo SS I stopnia

Udział w projektach:

 • członek zespołu UX Uniwersytetu Śląskiego

Wybrane publikacje:

 • Analiza użyteczności wybranych polskich serwisów internetowych z zakresu Open Access za pomocą narzędzia Lighthouse (współaut. Magdalena Karciarz). „Nowa Biblioteka” 2019, nr 3, s. 43-56.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.18
e-mail: joanna.wrobel@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, architektura informacji


Wykształcenie:

 • doktorat, 2003 – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Formalne opracowanie dokumentów. Formaty danych
 • Formalne opracowanie dokumentów specjalnych
 • Statystyka w badaniach jakościowych i ilościowych
 • Elementy statystyki
 • Podstawy działalności biznesowej

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Komisja Zarządzania i Marketingu przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich

Wybrane publikacje :

 • Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, red. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król, przy współudziale Bożeny Jaskowskiej. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2019, ss. 292. ISBN 978-83-65741-17-2.
 • Rozwiązania strukturalne współczesnych bibliotek. W: Zarządzanie biblioteką, red. Maja Wojciechowska. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2019, s. 146-163.
 • Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901-1939). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 504. ISBN 978‑83‑226-3697-8.
 • Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego. „Zarządzanie Biblioteką” 2018, nr 1, s. 75-82.
 • Architektura biblioteczna na łamach czasopisma „Bibliotekarz” w latach trzydziestych XX wieku. W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. Teresa Wilkoń. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 270-278.
 • Karol Estreicher. Analiza publikacji na łamach „Biblioteki Warszawskiej”. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, red. Arkadiusz Pulikowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 233-245.
 • Wiedza użytkowników zasobem nowoczesnej biblioteki. W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, red. Maja Wojciechowska. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, s. 90-97.
 • Zarządzanie kadrami w bibliotece, współaut. Beata Żołędowska-Król. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2008, ss. 155. ISBN 978-83-89316-97-4 ; Wyd. 2 popr. 2011, ss. 159. ISBN 978-83-61464-41-9.
 • Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem biblioteki. „Przegląd Biblioteczny” 2009, z. 2, s. 219-227.
 • Statystyka dla bibliotekoznawców, współaut. Marian Huczek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2003, ss. 99. ISBN 83-89275-20-1.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

gabinet: A4.25
e-mail: beata.zoledowska-krol@us.edu.pl

Sosnowiec

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.51
tel.: 32 364 09 49
e-mail: sitong.adler@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • doktorat 1997 politechnika śląska

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • tłumaczenie języka arabskiego

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.49
tel.: 32 364 08 16
e-mail: abdulhameed.al-sultan@us.edu.pl

Stanowisko: starszy wykładowca


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: krystyna.arabska@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy: filologia wschodniosłowiańska


Wykształcenie:

 • 2021, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego: konwersacje i rozumienie
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego: pisanie
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego: rozumienie ze słuchu
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego (studia II stopnia)

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun roku

Udział w projektach:

 • Konferencja „Przestrzenie przekładu 8” (w składzie komitetu organizacyjnego)

Wybrane publikacje:

 • К вопросу о языковой игре в переводах „Алисы в стране чудес” Л. Кэролла на русский язык, Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Konfrontacje z przekładem 2”, Sosnowec 10 lipca 2020.
 • К вопросу о переводе туристической ономастики, Przestrzenie przekładu 7, Sosnowiec 20 października 2022.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.11
tel.: 32 364 09 29
e-mail: krystsina.artamonava@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2010 – magister, Instytut Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • fonetyka praktyczna języka angielskiego
 • rozumienie tekstu
 • gramatyka praktyczna
 • konwersacje

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Pełnienie funkcji opiekuna grup studenckich na kierunku filologia angielska (nieprzerwanie od 2017 roku) w roku akademickim 2023/2024 opiekun grup II roku studiów stacjonarnych 1. stopnia specjalności: chińskiej, japońskiej i koreańskiej.
 • Pełnienie funkcji opiekuna praktyk tłumaczeniowych na kierunku filologia angielska (nieprzerwanie od 2021 roku) w roku akademickim 2023/2024 – grupy III roku studiów stacjonarnych 1. stopnia specjalności: chińskiej i koreańskiej.
 • Udział w pracach komisji przy egzaminie ustnym II etapu Olimpiady z języka angielskiego w latach 2021, 2022, 2023.
 • Udział w pracach komisji rekrutacyjnej na kierunku filologia angielska w roli sekretarza, przy naborze w latach 2016, 2020, 2022.

Udział w projektach:

 • Przygotowanie i poprowadzenie (współautorstwo dr Adam Pluszczyk) warsztatów fonetycznych podczas Nocy Anglistów (wydarzenie z dnia 26.11.2021r.), zorganizowanej przez UAM w Poznaniu w ramach popularyzacji kierunku filologia angielska w UŚ wśród młodzieży licealnej – tytuł warsztatów: „Tajniki samogłosek języka angielskiego”.
 • Przygotowanie i poprowadzenie (współautorstwo dr Adam Pluszczyk) warsztatów fonetycznych podczas Nocy Anglistów (wydarzenie z dnia 25.11.2022r.), zorganizowanej przez UAM w Poznaniu w ramach popularyzacji kierunku filologia angielska w UŚ wśród młodzieży licealnej – tytuł warsztatów: „Warsztaty fonetyczne na temat amerykańskich odmian języka angielskiego”.
 • Przygotowanie i poprowadzenie (współautorstwo dr Adam Pluszczyk) warsztatów fonetycznych podczas wydarzenia Dni Otwarte na 100 dni do matury z UŚ – tytuł warsztatów: ‘’Intonation in questions” – 20.03.2023r.
 • Udział w szkoleniu „Inkluzywna komunikacja w uczelni. Jak nie wykluczać nikogo w procesie komunikacji ustnej i pisemnej. Zwiększenie efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim” w ramach projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18- 24.03.2022r.
 • Udział wraz z grupami studentów w wydarzeniu organizowanym na Wydziale Humanistycznym, dnia 25.05.2022r – Dzień Kultury Ukraińskiej – organizowany przez Koło Komunikacji Międzykulturowej UŚ
 • Udział w spotkaniu w formule open space organizowanym przez Centrum Dydaktyki UŚ na Wydziale Humanistycznym (ul. Uniwersytecka 4, Katowice) – „Kreatywna dydaktyka: wyzwania – zadania – rozwiązania” – 22.04.2022r.
 • Udział w warsztatach: „Aktywizacja studentek i studentów – warsztaty kierowane do nauczycielek i nauczycieli akademickich” organizowanych przez Centrum Dydaktyki UŚ, Uniwersytet Otwarty, ul. Uniwersytecka 4 w Katowicach – 17.02.2023r.
 • Udział (bez referatu) w konferencji naukowej SPNJO „Dobrostan ucznia i nauczyciela glottodydaktyka” – 3.03.2023r.
 • Udział w szkoleniu „Planowanie dydaktyki akademickiej: opis modułu a jego indywidualna aktualizacja w postaci sylabusa” organizowanym przez Dyrekcję kierunku Filologia angielska – 16.11.2022r.
 • prowadzenie zajęć w ramach pensum dydaktycznego ze studentami z wymiany międzynarodowej z programu Erasmus+
 • Prowadzenie zajęć w ramach pensum dydaktycznego ze studentami z wymiany międzynarodowej z Kazachskiego Państwowego Żeńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Ałmaty

Wybrane publikacje:

 • Bergier, M. 2014. “The Influence of Explicit Phonetic Instruction and Production Training Practice on Awareness Raising in the Realization of Stop Consonant Clusters by Advanced Polish Learners of English” w: Łyda, A., Szcześniak, K. (red.) Awareness in Action: The Role of Consciousness in Language Acquisition (pp. 103-120). Heidelberg/New York: Springer.
 • Rojczyk, A., Porzuczek, A., Bergier, M. 2013. „Immediate and Distracted Imitation in Second-Language Speech: Unreleased Plosives in English” Research in Language 2013, vol. 11.1: 3-18. ISSN 1731-7533, e-ISSN 2083-4616. Łódź.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.58
tel.: 32 364 09 48
e-mail: marcin.bergier@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.11
e-mail: swietlana.biczak@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • Mgr (filologia angielska) 1996 Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Doktor nauk humanistycznych 2002 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Dydaktyka języka angielskiego w szkole podstawowej
 • Gramatyka praktyczna języka angielskiego

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Egzaminatorka z języka angielskiego w przewodach doktorskich

Udział w projektach:

 • Tutor w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki (edycja VI, wrzesień 2021 – grudzień 2022)

Szkolenia dydaktyczne:

 • Udział w 64-godzinnym szkoleniu dydaktycznym „Tutoring – edukacja spersonalizowana na uniwersytecie – szkolenie zaawansowane” zrealizowanym dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przez Collegium Wratislaviense w dniach 06.09-28.09.2021r.
 • Udział w „Szkoleniu z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami” zorganizowanym w ramach projektu DUO w Uniwersytecie Śląskim, 26.11.2021r.
 • Udział w „Szkoleniu z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych” zorganizowanym w ramach projektu DUO w Uniwersytecie Śląskim, 03.12.2021.
 • Udział w międzynarodowej konferencji Lektor High-Tech 2022 zorganizowanej przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej pod patronatem JM Rektora Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL oraz British Council Polska, Łódź 10.09.2022r.
 • Udział w szkoleniu „Spektrum autyzmu – teoria i praktyka” zorganizowanym w ramach projektu DUO w Uniwersytecie Śląskim, 18.11.2022r.
 • Udział w warsztatach „Aktywizacja studentek i studentów” organizowanych przez Centrum Dydaktyki UŚ, Uniwersytet Otwarty, 17.02.2023r.
 • Udział w konferencji naukowej SPNJO „Dobrostan ucznia i nauczyciela glottodydaktyka” – 03.03.2023r.
 • Udział w szkoleniu „Integracja grupy”, Uniwersytet Otwarty UŚ, 12.05.2023r.

Wybrane publikacje:

 • Bielska, J. (2004): “On the Role of Psychological Type in Second Language Learning”.  W:  Arabski, J. (ed.)  Pragmatics and Language Learning.  Kraków: Universitas.
 • J. (2006): Between Psychology and Foreign Language Learning.  Katowice:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bielska, J. (2008): „Autonomia ucznia – wyzwanie czy udręka dla młodego nauczyciela”. W: Pawlak, M. (red.) Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań-Kalisz-Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.
 • Bielska, J. (2009): “Gender differences in strategy use and classroom task preferences of Polish EFL learners”.  W: Navarro Coy, M. (ed.) Practical Approaches to Foreign Language Teaching and Learning.  Bern: Peter Lang.
 • Bielska, J. (2009): “Psychological type and classroom task preferences of Polish EFL learners”.  W: Arabski, J. & A. Wojtaszek (eds.) Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bielska, J. (2011): “The experimental method in action research”. W: Gabryś-Barker, D. (ed.)  Action research in teacher development.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bielska, J. (2011): „Bariery psychiczne”. W Komorowska, H. (red.) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia.  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf – Wydawnictwa Akademickie.
 • Bielska, J. (2011): “Challenge or threat? A study of perceived self-efficacy of Polish EFL teachers”. W: Arabski, J. & A. Wojtaszek (eds.) Individual Learner Differences in SLA.  Bristol: Multilingual Matters.
 • Bielska, J. (2012): “Language acquisition and language learning”. W: Gabryś-Barker, D. (ed.) Readings in Second Language Acquisition. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 9-36.
 • Gabryś-Barker, D. i J. Bielska (red.) (2013): “The Affective Dimension in Second Language Acquisition” Bristol: Multilingual Matters

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.50
tel.: 32 269 18 14
e-mail: joanna.bielska@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy: filologia romańska


Wykształcenie:

 • 2012 studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: język hiszpański
 • 2009 studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunek: język rosyjski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • przedmioty związane z PNJH

Udział w projektach:

 • mentoring
 • praca ze studentem ze specjalnymi potrzebami
 • LSP-TEOC.PRO

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.20
tel.: 32 364 08 76
e-mail: marta.blazejak@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.7
tel.: 32 364 08 69 / 32 364 08 64
e-mail: maria.kozlowska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.12
tel.: 32 364 09 17
e-mail: agata.borek@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia słowiańska


Wykształcenie:

 • Wykształcenie wyższe, Filologia słowiańska, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, rok uzyskania wykształcenia 1998.
 • Studia doktoranckie, tytuł doktora nauk humanistycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, rok uzyskania tytułu 2003.

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • analiza tekstu literackiego,
 • historia literatury I-go języka kierunkowego,
 • tłumaczenie ustne I języka kierunkowego,
 • tłumaczenie audiowizualne I języka kierunkowego,
 • przekład pisemny tekstów prawnych i prawniczych I j. kierunkowego, ćwiczenia,
 • przekład pisemny tekstów marketingowych I j. kierunkowego,
 • przekład pisemny tekstów w usługach publicznych I j. kierunkowego,
 • przekład pisemny tekstów publicystycznych i literackich I j. kierunkowego,
 • przekład pisemny specjalistyczny – ekonomiczny, prawny i prawniczy I jęz. kierunkowy,
 • kultura Słowian zachodnich,
 • praktyczna nauka I-go języka kier. 1, 2- Ekspresja pisemna z gramatyką praktyczną,
 • seminarium magisterskie,
 • seminarium licencjackie.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich” (od 2018 roku)
 • Opiekun roku – I rok, filologia słowiańska, specjalność słowacka (w roku akademickim 2023/2024)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Kierunku: Filologia słowiańska na Wydziale Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

Udział w projektach:

 • Członek zespołu badawczego: „Zespół badań literatur południowo- i zachodniosłowiańskich w językach oryginalnych oraz w przekładach” – Wydział Humanistyczny UŚ (od 2022 roku).
 • Członek zespołu redagującego czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich”projekt realizowany od 2007 roku, początkowo przez Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. B. Pikali-Tokarz, obecnie przez Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego (od 2007 roku).
 • Członek grupy projektowej projektu dla nauczycieli akademickich: „UNIWERS-US.
 • Kadra Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla projektowania uniwersalnego”, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (od 2021 roku do 31 października 2023 roku).
 • Opiekun merytoryczny w projekcie dydaktycznym nt. „Dwa języki – jedno znaczenie / Dva jazyky – jeden význam“, realizowanym w ramach konkursu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” na Uniwersytecie Śląskim; czas trwania projektu: 08.03.2023-30.06.2023. Opieka merytoryczna nad studentami na kierunku: Filologia słowiańska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.
 • Opiekun merytoryczny w projekcie dydaktycznym „Wyzwania słowacystyczne w czasie i przestrzeni”, realizowanym  w ramach konkursu „Współmyślenie w humanistyce” na Uniwersytecie Śląskim; czas trwania projektu: 01.11.2021 – 30.06.2022. Opieka merytoryczna nad studentami na kierunku: Filologia słowiańska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji, sekretarz międzynarodowej konferencji  interdyscyplinarnej nt. Horyzonty słowacystyki: dawne inspiracje i nowe wyzwania,  zorganizowanej przez Filologię słowiańską, Zakład Językoznawstwa, Zakład Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, pod patronatem Konsula Generalnego Republiki Słowackiej Tomáša Kašaja, przy współpracy Instytutu Słowackiego z Warszawy, w dniach 17-18.05.2022.

Wybrane publikacje:

publikacje książkowe:

 • Buczek M.: O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli. Wydawnictwo PARA, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010.

artykuły wybrane:

 • Buczek M.: Jerzy Pleśniarowicz – tłumacz literatury słowackiej w Polsce i jego translatoryczne wybory. W: Jerzy Pleśniarowicz człowiek wielu talentów (teatr, dzieło translatorskie, poezja). W stulecie urodzin. Red. J. Wolski. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, 2022, s. 97–117.
 • Buczek M.: Kanon literatury słowackiej i jego twórcy w Polsce w latach 2000-2020. W: Preklad ako forma recepcie a distribúcie zahraničnej literatury. Zborník vedeckých článkov. Ed. M. Kováčová, M. Lizoň. Bańska Bystrzyca, Uniwersytet Mateja Bela, 2021, s. 50–66.
 • Бучек M.: Словашкият климат на Централна Европа в Полша. Преводотполски: Маргрета Григорова. „Литературен вестник“ 4-10. 11. 2020, бр. 37, стр. 18. Dostępne na stronie Internetowej w wersji elektronicznej: https://litvestnik.files.wordpress.com/2020/11/lv_37.pdf
 • Buczek M.: Ślad Jerzego Pleśniarowicza pozostawiony w przekładach. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2020, t. 10, cz. 2, s. 219–239.
 • Buczek M.: Słowacka proza liryzowana w polskich przekładach – zarys problemu. W: Synchrónne a diachrónn ekontexty jazykovej komunikácie. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica, Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, s. 91–98.
 • Buczek M.: Słowacka proza naturyzmu w polskich przekładach – strategie translacji w zmieniającej się perspektywie kulturowej drugiej połowy XX wieku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2018, t. 9, cz. 1, s. 201–226.
 • Buczek M.: Tożsamość jednostki w słowackiej prozie naturyzmu. W: Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze. T. 1. Red. J. Zarek, K. Majdzik. Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2017, s. 247–262.
 • Buczek M.: Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017, t. 8, cz. 2, s. 141–156.
 • Buczek M.: Słowacka proza naturyzmu w Polsce – z problematyki przekładu. W: Komunikacja międzykulturowa/przekład/komparatystyka/teoria i historia literatury. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Bożenie Tokarzowej. Red. M. Gawlak, A. Świeściak. Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2016, s. 95-109.
 • Buczek M.: Słowacki klimat Europy Środkowej w Polsce. „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 6, cz. 2. Red. B. Tokarz. Katowice, UŚ, 2015, s. 155-166.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.50
tel.: 32 364 08 19
e-mail: marta.buczek@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy: filologia angielska, lingwistyka stosowana


Wykształcenie:

 • Tytuł mgr 1987 Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Zakład Filologii Germańskiej

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • lektorat języka niemieckiego

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekun studenckich praktyk pedagogiczno-psychologicznych,
 • Wydziałowa koordynatorka ds. dostępności WH (część sosnowiecka)

Udział w projektach:

 • uczestnictwo w programie mentoringowym projektu „Duo” w charakterze mentora od 22.02.2021 do 30.11.2021r.

Wybrane publikacje:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.49
e-mail: elzbieta.budzisz@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.63
tel.: 32 364 09 59
e-mail: aneta.chmiel@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.31
tel.: 32 364 09 23
e-mail: aleksandra.cierpisz@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.32
tel.: 32 364 09 27
e-mail: piotr.ciesla@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:

filologia romańska, filologia francuska, filologia hiszpańska


Wykształcenie:

 • 2020 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 1997 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 1988 – magister filologii romańskiej specjalność nauczycielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2023 – studia podyplomowe Genealogia. Teoria i praktyka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • praktyczna nauka języka francuskiego

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Wybrane publikacje:

 • Ciszewska-Jankowska E., 2014. Le futur antérieur et ses emplois. Analyse contextuelle. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (monografia habilitacyjna)
 • Ciszewska-Jankowska E., 2002. Expression de la perfectivité en français contemporain. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. (praca doktorska)
 • Ciszewska-Jankowska E., 2019, « L’emploi du futur antérieur dans des textes de presse française ». Langue Française 201, str. 115-130.
 • Ciszewska-Jankowska E., 2018, « Le futur gnomique ». Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego z. 74, str. 205-215.
 • Ciszewska-Jankowska E., 2016, « Emplois particuliers du futur simple et leurs équivalents polonais ». Neophilologica 28, str. 18-33.
 • Ciszewska-Jankowska E., 2015, « L’aspect accompli et la traduction du futur antérieur en polonais ». Neophilologica 27, str. 18-32.
 • Ciszewska E., 2011. « Comment peut-on déterminer les valeurs du futur antérieur? ». Romanica Cracoviensia 11, str. 66-74.
 • Ciszewska E., 2008. “Traducción del futuro de probabilidad español al polaco”. Encuentros 1, str. 49-60.
 • Ciszewska E., 2007. « Traduction du futur antérieur de probabilité en polonais ». Neophilologica 19, str. 24-36.
 • Ciszewska E., 2004. « L’inchoatif et les moyens de son expression en français ». Neophilologica 16, str. 7-19.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.4
tel.: 32 364 09 38
e-mail: ewa.ciszewska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia romańska, filologia francuska, filologia włoska, filologia hiszpańska


Wykształcenie:

 • 2022 Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński
 • 2011 Magister filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2010 Licencjat filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje
 • praktyczna nauka języka angielskiego: fonetyka
 • praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekun I roku studiów II stopnia o specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

Wybrane publikacje:

 • Gregulec, Agnieszka, Jacek Kaczmarski, Kamila Korcz, Wiktoria Niedźwiedź, Colin Phillips, Maciej Przybysz i Monika Wójcik. 2010. „Angielski dla rodziców: Pakiet audio.” Warszawa: DeDOMO.
 • Korcz, Kamila. 2013. „Ikoniczność w prozie anglosaskiej”, w: Tabakowska, Elżbieta, Natalia Palich i Adam Nowakowski (red.), „Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie.” Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.7
tel.: 32 364 08 64 / 32 364 08 69
e-mail: kamila.cogan@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.17
tel.: 32 364 09 34
e-mail: anna.czekaj@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych, 2003, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • biznes międzynarodowy: język angielski w handlu międzynarodowym
 • języki specjalistyczne: korespondencja służbowa i handlowa
 • kształcenie tłumacza języka angielskiego: tłumaczenie tekstów specjalistycznych w języku angielskim

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun roku (rok 1 studia II stopnia specjalność: język biznesu oraz nauczycielska)

Udział w projektach:

 • Mistrzowie Dydaktyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)- (jako tutor języka angielskiego) w okresie 01.09.2021- 01.03.2023
 • Jeden Uniwersytet – Wiele możliwości. Program Zintegrowany (Uniwersytet Śląski w Katowicach)- (jako tutor kadry dydaktycznej) w okresie 01.03.2021- 31.03.2022 oraz 09.06.2022 – 30.09.2023

Wybrane publikacje:

 • Kreowanie wizerunku etycznego menedżera oraz etycznej firmy w czasopismach specjalistycznych – zastosowanie analizy słów kluczy dotyczących etyki biznesu, w: U. Michalik, M. Michalska-Suchanek (red.), Language and The Environment, Tom II, Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2013, s. 139-148.
 • Moralność, socjologia moralności i etyka w biznesie, w: U. Michalik, M. Michalska-Suchanek (red.),  World Journal of Theoretical and Applied Sciences nr 1, Moralność – formy obecności, Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2014, s. 158-167.
 • Etyka biznesu teoria i przykłady praktyczne, w: M. Zieliński, A. Vogelgesang (red.), Przegląd Nauk Stosowanych nr 2, Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie- wybrane problemy, Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2014, s. 121-129.
 • International Business Etiquette, w: U. Michalik, M. Michalska-Suchanek (red.), Przegląd Nauk Stosowanych nr 3, Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu, Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2014, s. 41-50.
 • Tradycja i innowacja w zarządzaniu  przedsiębiorstwem, w: U. Michalik (red.) (Nie)stereotypowy obraz świata, Przegląd Nauk Stosowanych nr 7. Gliwice  2015: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości: s. 38-48.
 • Cross – cultural aspects of International Business as exemplified by International Trade Negotiations, w: M. Michalska-Suchanek, O. Gogolin (red.), World Journal of Theoretical and Applied Sciences Nr 2(5) 2016Z problematyki kultur.  Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2016, s. 11-20. 
 • Dialog z inwestorem, czyli etyczne inwestowanie w: I. Dronia, A. Kijak, P. Zakrajewski (red), Różne oblicza dialogu. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2018, s. 115-128.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: izabela.delakowicz-galowy@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.7
tel.: 32 364 09 47
e-mail: ilona.delekta@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:

 • filologia angielska

Wykształcenie:

 • wyższe, magister, Uniwersytet Śląski 1991

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • PNJN (konwersacja, gramatyka)
 • Lektorat j. niemieckiego
 • Język pisany (niemiecki)

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.49
tel.: 32 364 08 16
e-mail: maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet:
tel.:
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia słowiańska


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.15
tel.: 32 364 09 12
e-mail: monika.gawlak@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.58
tel.: 32 364 09 48
e-mail: sylwia.gierszal-slawik@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt dydaktyczny / assistant professor


Kierunek podstawowy: filologia romańska


Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego; tytuł rozprawy: SCIENTISTS IN H.G. WELLS’S FICTION:  AN ECOCRITICAL PERSPECTIVE

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • tłumaczenie symultaniczne w obrębie języka angielskiego i polskiego,
 • praca z angielskim tekstem technicznym, przekład tekstów użytkowych w obrębie języka angielskiego i polskiego,
 • przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Tłumacz języka angielskiego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach współpracy z firmą Impel Facility Services Sp. z o.o. od 2018 roku.
 • Certyfikowany trener metodyczny nauczycieli języka angielskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach od 2014 roku.
 • Wykładowca w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku filologia angielska na studiach niestacjonarnych od 2022 roku. Wykładane przedmioty: seminarium dyplomowe, praktyczna fonetyka brytyjska oraz teoria przekładu.
 • Opiekun II roku SUM w Uniwersytecie Śląskim na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu.

Wybrane publikacje:

 • The problem of inhibition among children during culture-based classes – artykuł opublikowany w międzynarodowej monografii Affectivity in SLA, Wydawnictwo Multilingual Matters, Bristol, Anglia, 2013. ISBN: 978-1-84769-968-8; numery stron: 278-290.
 • The roles of L1 awareness and FL awareness in learning FL collocations – artykuł opublikowany w tomie pokonferencyjnym Continuity and Change in the English language and culture, Wydawnictwo WSZOP w Katowicach, 2013. ISBN: 978-83-61378-30-3; numery stron: 37-47.
 • Różne aspekty zahamowań językowych na lekcjach języka angielskiego wśród uczniów klas I – III szkoły podstawowej – artykuł opublikowany w tomie pokonferencyjnym Szkoła bez barier, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2015. ISBN: 978-83-8012-382-3; numery stron: 117-123.
 • Rola poczucia własnej wartości wśród uczniów dyslektycznych uczących się języków obcych – artykuł opublikowany w tomie pokonferencyjnym Szkoła bez barier, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2015. Artykuł złożony w archiwum Fundacji Morrisa Rosenberga w USA. ISBN: 978-83-8012-382-3; numery stron: 137-147.
 • Using literature in the context of teaching English for academic purposes (EAP): the discussion of the most educationally lucrative teaching techniques artykuł opublikowany w tomie pokonferencyjnym LSP Perspectives, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. ISBN: 978-83-64927-38-6; numery stron: 57-73.
 • Dr Moreau: a dehumanized voyeur, alluring villain or sadistic psycho? The Island of Dr Moreau and H.G. Wells’s eco(CRITICAL) portraiture of a Victorian scientist artykuł opublikowany w tomie Continuity and Change. And What Next?  w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w roku 2017. ISBN: 978-83-61378-17-4; numery stron: 148-155.
 • O tłumaczeniu nazw własnych przez Mirosławę Czarnocką-Wojs w opowieściach Beatrix Potter – artykuł opublikowany w tomie Przestrzenie Przekładu 2 w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku 2017. ISBN: 978-83-226-3127-0; numery stron: 189-199.
 • Monstrosity as a (counter-)pastoral construct in The Invisible Man by H.G. Wells – artykuł opublikowany w ACTA PHILOLOGICA – Czasopiśmie Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2018. Wydawnictwo SOWA w Warszawie. ISSN: 0065-1524; numery stron: 35-45.
 • Analiza pragmatyczna interakcji „nauczyciel-uczeń” na lekcjach języków obcych – artykuł opublikowany w kwartalniku FORUM NAUCZYCIELI wydawanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli „WOM” w Katowicach w roku 2016. ISSN: 1641-9073; numery stron: 8-10; 1(60-61) 2016.
 • Redaktor w czasopiśmie THE TEACHER w Warszawie (wpis na Listę Dziennikarską Unii Europejskiej o numerze: ISSN 1644 2059 – 247). Autor sekcji ELT Treasures i 46 artykułów metodycznych opublikowanych na łamach magazynu.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.6
tel.: 32 364 08 66
e-mail: marcin.glinski@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia germańska


Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – 2006, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • dydaktyka języka niemieckiego
 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • seminarium dyplomowe (licencjackie)

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun roku (II rok, SS I stopnia): specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych oraz język niemiecki – komunikacja interkulturowa w biznesie
 • koordynator zajęć z praktycznej nauki języka niemieckiego (II rok, SS I stopnia)

Udział w projektach:

 • projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Akademickie Centrum Kreatywności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Priorytet I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013)
  temat projektu: „Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną w przedszkolu i na 1. etapie edukacyjnym”
  cel projektu: upowszechnienie stosowania metody narracyjnej (Storytelling) w nauczaniu dzieci języka niemieckiego w przedszkolach i na 1. etapie edukacyjnym
  okres realizacji projektu: 17.12.2014 – 15.11.2015
 • prowadzenie warsztatów językowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Dnia Otwartego Filologii Germańskiej

Wybrane publikacje:

 • Gładysz, J. (2007): Empirische Untersuchung der Effizienz des narrativen Ansatzes. W: Orbis Linguarum Vol. 32. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 205-230.
 • Gładysz, J. (2009): Pomiar efektywności podejścia narracyjnego we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. W: Orbis Linguarum Vol. 34. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 389-414.
 • Gładysz, J. (2009): Rozwój sprawności receptywnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. W: Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych – Zarys teorii i praktyki. Warszawa: CODN, s. 83-98.
 • Gładysz, J. (2011): Rola tekstów narracyjnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych. W: Języki Obce w Szkole 1/2011, s. 10-14.
 • Gładysz, J., współpraca: Sowa, K. (2014): Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Żory: Eprofess (e-book).
 • Gładysz, J., współpraca: Sowa, K. (2015): Erzählen von Geschichten. Bajki i opowiadania do nauki języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Żory: Eprofess (e-book).
 • Gładysz, J. (2015): Kryteria wyboru tekstów narracyjnych oraz ich adaptacja i dydaktyzacja na potrzeby przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języków obcych na przykładzie bajki „Trzy świnki”. W: Iluk, J. (red.): Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego. Podstawa programowa – założenia teoretyczne – zasady nauczania – efekty – kompetencje nauczycieli – opinie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 37-66.
 • Gładysz, J., Jakosz, M. (2017): Możliwości zastosowania literatury dziecięcej Janoscha we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych na przykładzie opowiadania „Oh, wie schön ist Panama”. W: Bajorek, A. (red.): Szczęśliwy, kto poznał Janoscha. Literackie korzenie tożsamości / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben. Literarische Wurzeln der Identität. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 173-191.
 • Gładysz, Jolanta (2019): Kriterien für die Auswahl narrativer Texte sowie deren Adaptation und Didaktisierung für die Zwecke des frühen Fremdsprachenlernens am Beispiel des Märchens „Die drei kleinen Schweinchen” / „The Three Little Pigs“ . W: Wowro, I., Jakosz, M., Gładysz, J. (red.): Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen – Zwischen Theorie und Praxis. Göttingen: V&R unipress, s. 107-141.
 • Gładysz, J., Gładysz, M. (2021): Lehrwerkbegutachtung für den frühen Fremdsprachenunterricht. In: Linguodidactica XXV. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 21-38.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.25
tel.: 32 364 09 41
e-mail: jolanta.gladysz@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.20
tel.: 32 364 08 76
e-mail: anna.gryglaszewska@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.54
tel.: 32 364 08 72
e-mail: marzenna.gustek-sikorska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia francuska, filologia włoska


Wykształcenie:

 • 2002 – Filologia Włoska, Uniwersytet Śląski
 • 1999 – Filologia Romańska, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka włoskiego
 • praktyczna nauka języka francuskiego

Wybrane publikacje:

 • 2020 – Czynniki wpływające na motywację do nauki języków obcych w opinii uczących się, w: Postrzeganie i rola motywacji w procesie glottodydaktycznym. Perspektywa nauczyciela i ucznia. pod red. Danuty Gabryś-Barker  i Ryszarda Kalamarza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • 2019 – Wpływ wybranych czynników na jakość procesu uczenia się języka obcego w opinii uczących się, w: Jakość w kształceniu językowym. Rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania pod red. Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • 2018 – Różnorodność pomocy dydaktycznych a motywacja do nauki języka obcego, w: Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce,  pod red. Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza, Marii Stec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • 2016 – Ewaluacja a czynniki wpływające na stopień przygotowania się uczniów do różnych form weryfikacji kompetencji językowych, w: Ocenianie i pomiar biegłości językowej,   pod red. Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • 2007 –  Sposoby wykorzystania obrazu w nauczaniu słownictwa  w języku obcym. Neofilolog nr 30.
 • 2005 – Wykorzystanie elementów sztuk plastycznych w dydaktyce języków obcych jako wprowadzenie i utrwalenie materiału leksykalnego oraz kształcenie postawy otwartości na aspekty wielokulturowe. Neofilolog nr 27.
 • 2004 – Wykorzystanie programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie Uniwersytetu trzeciego wieku  (we współautorstwie z prof. dr hab. UŚ Haliną Widłą), Neofilolog nr 25.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.63
tel.: 32 364 09 59
e-mail: monika.horysniak@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.62
tel.: 32 364 09 25
e-mail: nikola.ilievski@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.1
tel.: 32 364 08 90 / 32 364 08 26
e-mail: alina.jackiewicz@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.12
tel.: 32 364 09 17
e-mail: romuald.jedruszczak@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia słowiańska


Wykształcenie:

 • 2012, Uniwersytet Śląski, dr filologii słowiańskiej
 • 2007, Uniwersytet Śląski, mgr filologii słowiańskiej
 • 2007, Uniwersytet Śląski, mgr kulturoznawstwa

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka czeskiego,
 • historia literatury czeskiej,
 • przekład specjalistyczny,
 • tłumaczenie ustne.

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekunka roku – grupa czeska (2023-2026),
 • koordynatorka współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze w zakresie organizowania na UŚ certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego (od roku 2016),
 • organizatorka i administratorka certyfikowanych egzaminów z języka czeskiego na UŚ,
 • ambasadorka kierunku filologia słowiańska,
 • tłumacz przysięgły języka czeskiego (od 2017).

Udział w projektach:

 • 01.03.2023-30.06.2023 Projekt realizowany z grupą studentów: Polski przekład recytatywów opery Antonína Dvořáka „Tvrdé palice“ w ramach programu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” (Słowiańszczyzna – kultura – przekład)
 • 2020-2023 koordynatorka projektu CZECH ONLINE – Czech as a Foreign Language for Specific Purposes; Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (2020-1-CZ01-KA203-078454)
 • 2020-2022 koordynatorka projektu Towards Modern Slavic Studies; Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne (2020-1-PL01-KA203-081976)

Wybrane publikacje:

 • Trzy rzeki Vladislava Vančury jako wyraz epickiego dystansu wobec wydarzeń historycznych. In: Język. Tożsamość. Wychowanie. 5. Red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2022.
 • Zdárně zvládnutý domácí úkol z Bohumila Hrabala. Případ knihy „Mercedes-Benz. Z dopisů Hrabalovi” Pawła Huelleho. „Bohemistyka” nr 4, 2021.
 • Josef Váchal: osobowość twórcza a epoka. In: Słowiańskie formuły nowoczesności: ideały i iluzje przemiany: studia dedykowane Profesor Barbarze Czapik-Lityńskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
 • Když centrum ztrácí svůj význam: o podobách decentralizace v próze Karla Čapka. In: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019.
 • O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.12
tel.: 32 364 09 10
e-mail: malgorzata.kalita@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy: filologia wschodniosłowiańska


Wykształcenie:

 • 2016 – Instytut Literacki im. Gorkiego
 • 2018 – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego: konwersacje i rozumienie ze słuchu
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego: konwersacje i praca z tekstem

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekun III roku grupy tłumaczeniowej

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.11
tel.: 32 364 09 29
e-mail: sofiia.kamalova@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2019 – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2015 – magister filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2013 – licencjat filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • historia literatury brytyjskiej
 • tekst akademicki
 • translacja
 • praktyczna nauka języka angielskiego

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun roku

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Członkini redakcji czasopism: „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura”, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, „Fabrica Litterarum Polono-Italica”
 • Redaktorka współpracująca czasopisma „MAI: Feminism and Visual Culture”
 • Członkini Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach)

Wybrane publikacje:

 • Openness in Distance: Introductory Remarks on Academic Teaching Informed by Bracha L. Ettinger’s Matrixial Theory, „Studies in Philosophy and Education”, 2022, t. 41, s. 497–509.
 • Bezdomność i wiedza. O ranach dzieciństwa w Płynąc do domu Deborah Levy, „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”, 2022, nr 1, s. 1–18.
 • “We have an origin like water”: The Path towards Femininity in Eavan Boland’s The Journey, „Postscriptum Polonistyczne”, 2021, t. 27, nr 1, s. 125–138.
 • “Her Body Islanded”: Corporeal Resistance in Margaret Atwood’s The Edible Woman, „Humanities and Cultural Studies”, 2021, t. 2, nr 4, s. 45–54.
 • Gazing at Eurydice: Authorship and Otherness in Bracha L. Ettinger, „Analyses/Rereadings/Theories Journal”, 2020, t. 6, nr 1, s. 7–17.
 • Aesth/ethical Bodies: Bracha Ettinger’s Eurydices and the Encounter with the Other’s History, w: The Body in History, Culture, and the Arts, red. Justyna Jajszczok, Aleksandra Musiał, Routledge, New York i Abingdon, 2019, s. 149–160.
 • Touching Trauma: On the Artistic Gesture of Bracha L. Ettinger, „Narracje
  o Zagładzie”, 2018, nr 4, s. 138–162.
 • Dis-obedience to the Father. Bracha L. Ettinger’s Theory and Installation Confronted with Freud and Lacan, „Romanica Silesiana”, 2017, nr 12, s. 53–63.
 • Spectral – Fragile – (Un)homely: The Haunting Presence of Francesca Woodman in House and Space2 Series, „Avant: The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard”, 2017, t. VIII, nr 2, s. 145–156.
 • Nie do powiedzenia. O głosie u Lacana, Ettinger i Woodman, „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura”, 2016, nr 33 (2/2016), s. 81–91.

Pełna lista publikacji: https://orcid.org/0000-0002-8803-0145

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.51
tel.: 32 364 08 71
e-mail: anna.kisiel@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.51
tel.: 32 364 09 49
e-mail: katarzyna.knoll@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:

 • Filologia Angielska specjalność tłumaczeniowa z j. japońskim

Wykształcenie:

 • filologia orientalna specjalność japonistyka, Uniwersytet Jagielloński (2012)

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Język japoński Moduł 1: lektorat j. japońskiego 1
 • Język japoński Moduł 2: lektorat j. japońskiego 2
 • Język japoński moduł 5, praktyczna nauka j. japońskiego 1
 • Język japoński moduł 6, praktyczna nauka j. japońskiego 2

Wybrane publikacje:

 • Koszołko, A. „Historia drogi miecza (kendō) w Japonii”, [w:] W kręgu wartości kultury Japonii. W 140. rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), red. A. Kozyra, Warszawa 2013, s. 347-371
 • Koszołko, A. „Poglądy mistrza zen Takuana Sōhō na sztukę walki na miecze w Fudōchi shinmyōroku (Tajemny zapis niewzruszonej mądrości)”, [w:] A. Kozyra Zen a sztuki walki, Warszawa 2014, s. 72-104
 • Koszołko, A. „Wpływ zen na poglądy Yagyū Munenoriego zawarte w Heihō kadensho (Księga przekazów rodzinnych o sztuce wojny”), [w:] A. Kozyra Zen a sztuki walki, Warszawa 2014, s. 105-135
 • Koszołko, A.  „Punkt widzenia ukryty w listowiu – Hagakure Yamamoto Tsunetomo i jego wizja Drogi Wojownika [w:] E. Tabakowska, G. Borowski, A. Cierpich, K. Wąsala (red.), Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku, Kraków 2015, s. 197-201

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.2
tel.: 32 364 08 38
e-mail: agata.koszolko@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.58
tel.: 32 364 09 48
e-mail: monika.kowalczyk@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.25
tel.: 32 3640 941
e-mail: renata.koziel@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.7
tel.: 32 364 08 64 / 32 364 08 69
e-mail: justyna.krawczyk@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet:
tel.:
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia rosyjska | filologia wschodniosłowianska


Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2008 Uniwersytet Opolski w Opolu

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: moduł gramatyka praktyczna oraz moduł: pisanie
 • Seminarium dyplomowe

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun studentów III roku filologii rosyjskiej na specjalności: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim

Wybrane publikacje:

 • A. Krawuczka: Wokół sporu o determinizm. Współczesny kształt problemu. [W:]
  Z problemów współczesnej humanistyki II. Praca zb. pod red. A.J. Norasa. WSZMiJO, Katowice 2005, s. 37-43
 • A. Krawuczka: Przyczynowość a celowość. [W:] Idea XXII-  Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. Pod redakcją J. Usakiewicz i S. Raubego. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 141-150
 • A. Krawuczka: Euphemisms in English – Polish Audiovisual Translation. [W:] Гуманітарний Вісник. Число 16. Серія: Іноземна філологія. Частина 2. Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасного перекладознавства. Черкаский державний технологічний університет, Черкаси 2010. – с. 75–83
 • A. Łyda, A. Krawuczka: On the use of negation in research article introductions: linguistics and gender. [W:] Гуманітарний Вісник. Число 15. Серія: Іноземна філологія. Випуск 2. Том II. Проблеми сучасної лінгвістики. Черкаский державний технологічний університет, Черкаси 2010. – с.
 • A. Krawuczka: Relacje kauzalności w rosyjskim i polskim zdaniu złożonym. [W:] Гуманітарний Вісник. Число 15. Серія: Іноземна філологія. Випуск 2. Том II. Проблеми сучасної лінгвістики. Черкаский державний технологічний університет, Черкаси 2010. – с. 23-32
 • A. Krawuczka: Przedsiębiorczość a rozwój organizacji. [W:] W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych. Red. naukowa: T. Grabiński, L. Woszczek, S. Sorys, A. Tabor. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki w Krakowie, Chrzanów 2012, s. 113-128
 • A. Łyda, A. Krawuczka: Angielski jako lingua franca a problemy komunikacji akademickiej w erze globalizacji. [W:] Черкаский державний технологічний університет, Черкаси 2012. (złożono do druku)
 • A. Krawuczka: Metafory w komunikacji marketingowej. [W:] Черкаский державний технологічний університет, Черкаси 2012. (złożono do druku)
 • A. Krawuczka: Rodzaje reklamowych metafor. Wybrane zagadnienia. [W:] Черкаский державний технологічний університет, Черкаси 2012. (złożono do druku)
 • A. Krawuczka: Metafora w badaniach kognitywistów. Wybrane zagadnienia. Черкаский державний технологічний університет, Черкаси 2012. (złożono do druku)

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.26
tel.: 32 364 09 19
e-mail: aleksandra.krawuczka@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia romańska


Wykształcenie:

 • 2021 uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie   językoznawstwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2009 studia podyplomowe w zakresie Angielskiego Języka Biznesu, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2008 tytuł magistra na kierunku język hiszpański (stosowany), Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Historia i kultura Hiszpanii
 • Historia i kultura Ameryki Łacińskiej
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: rozumienie ze słuchu
 • Kultura obszaru hispanojęzycznego

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Koordynator Programu Erasmus+ na Kierunku Filologia Romańska Język Hiszpański
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „El Mundo Hispano”
 • Koordynator Święta „Hispanofonii”

Wybrane publikacje:

 • Las controversias sobre las fuentes modernas del español jurídico”. Neophilologica 25, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 176-183.
 • “El concepto de imagen a través del lenguaje jurídico español”. Monografia pokonferencyjna Encuentros de Lingüística IV VARIACIÓN, CONTRASTE, CIRCULACIÓN. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, Uniwersytet Wrocławski.

dr Aniela Kucharska

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.57
tel.: 32 364 09 58
e-mail: aniela.kucharska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:

 • Filologia angielska

Wykształcenie:

 • 2019 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski)
 • 2007 – Magister filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski)

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Gramatyka praktyczna
 • Rozumienie tekstu

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekun roku (II SW)

Wybrane publikacje:

 • “The Literary Animal Bites: The Postmodern, Bioepistemology and Darwinian Culture Studies Juxtaposed” w tomie “Ex-changes: Comparative Studies in British and American Cultures,” Cambridge Scholars Publishing, 2012
 • „Rola mechanizmów obrzydzenia w tworzeniu i organizacji narracji w wybranych fantastycznonaukowych grach komputerowych,” Homo Ludens 1(5)/2013;
 • ”Videogames as Art: The Spirit of the ‘Literary Artist’ in the Discourse of Game-Making” (wraz z mgr Agnieszką Kliś-Brodowską) w: Dawn Stobart, Monica Evans, Engaging with Videogames (Oxford: Interdisciplinary Press, 2014)

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.51
tel.: 32 364 08 71
e-mail: bartlomiej.kuchcinski@edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.51
tel.: 32 364 08 71
e-mail: marek.kulisz@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet:
tel.:
e-mail:

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.1
tel.: 32 364 08 90 / 32 364 08 26
e-mail: karolina.lebek@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy: filologia romańska


Wykształcenie:

 • Językoznawstwo i nauczanie języka hiszpańskiego jako języka obcego (2019), niwersytet w León (Hiszpania)

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Instytut Cervantesa w Krakowie

Udział w projektach:

 • Hispanofonía (2021 i 2022)
 • Zlecony projekt wstępnego kursu szkoleniowego do nauczania ELE dla dzieci. Instytut Cervantesa w Krakowie (2022 r.)
 • Nauczanie dzieci imigrantów w szkołach w języku hiszpańskim: Propozycje ulepszeń. Uniwersytet w León, Buleria; repozytorium instytucjonalne (2019 r.)

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.57
tel.: 32 364 08 58
e-mail: sandra.lozano-gonzalez@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.31
tel.: 32 364 09 23
e-mail: aleksandra.lyp-bielecka@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: malgorzata.lysien@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet:
tel.:
e-mail:

Stanowisko: profesorka uczelni


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2004 – mgr filologii angielskiej, Uniwersytet Śląski
 • 2009 – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • przekład jako zjawisko kulturowe
 • teoria przekładu
 • wprowadzenie do wystąpień publicznych
 • przekład literacki

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Koordynatorka Centrum Dydaktyki, działającego w Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Członkini zwyczajna Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i specjalistycznych TEPIS

Udział w projektach:

 • Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors
  Wnioskodawca: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
  Kierownik projektu: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
 • Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs
  Kierownik zadania w projekcie Marta Mamet-Michalkiewicz
 • Mistrzowie Dydaktyki – IV edycja
  Wnioskodawca: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
  Koordynator projektu: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
 • Mistrzowie dydaktyki – V edycja
  Wnioskodawca: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
  Koordynator projektu: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
 • Mistrzowie dydaktyki – VI edycja
  Wnioskodawca: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
  Koordynator projektu: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
 • Śląska Szkoła Ćwiczeń
  Wnioskodawca: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ
  Koordynator projektu: MARTA MAMET-MICHALKIEWICZ

Wybrane publikacje:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.62
tel.: 32 364 08 73
e-mail: marta.mamet-michalkiewicz@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.26
tel.: 32 364 09 19
e-mail: dzulietta.markusik@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:

 • filologia angielska
 • lingwistyka stosowana

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • fonetyka praktyczna
 • konwersacja

Aktualnie pełnione funkcje:

opiekun roku, sekretarz WKR, koordynator przedmiotu fonetyka praktyczna, koordynator przedmiotu kompetencje komunikacyjne w języku głównym


Udział w projektach:

Wykonawca we wniosku do konkursu OPUS 22 NCN pod kierownictwem dr Dagmary Gałajdy


Wybrane publikacje:

 • New School, the Same Old Rut? Action Research of Unsuccessful First-year Students in a High School Theory and Practice of Second Language Acquisition, Vol. 4, iss. 1 (2018), s. 69-95
  https://pp.us.edu.pl/m_nauka/publikacje/bus/2018;
 • Unia Europejska: materiały do nauczania w języku polskim, angielskim i niemieckim (współautor) Monografia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, 2010;
  https://pp.us.edu.pl/m_nauka/publikacje/bus/2010;
 • Oxford English Dictionary – Wielki Słownik Angielsko-Polski PWN – Oxford opracowanie niektórych haseł, Oxford: Oxford University Press / Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002;
 • A BRIEF INTRODUCTION TO PHONETICS FOR FIRST SEMESTER STUDENTS
  https://el.us.edu.pl/wh/course/view.php?id=1577
 • A BRIEF INTRODUCTION TO PHONETICS FOR SECOND SEMESTER STUDENTS
  https://el.us.edu.pl/wh/course/view.php?id=1475

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: joanna.mason-budzyn@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.51
tel.: 32 364 08 71
e-mail: marcin.mazurek@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.49
tel.: 32 364 08 16
e-mail: katarzyna.michalak@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 1997 – mgr Filologii angielskiej Uniwersytet Śląski
 • 2002 – dr Nauk Humanistycznych Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • komunikacja Międzykulturowa
 • język angielski w zarządzaniu komunikacją międzykulturową
 • tłumaczenie pisemne
 • negocjacje

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun roku

Udział w projektach:

 • Międzynarodowy projekt badawczy pt. Moralność – formy obecności. w ramach umowy o współpracy naukowej i wydawniczej między Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Gliwice, Polska; Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Słowacja; RRiF College of Financial Management, Zagreb, Chorwacja oraz Vysoka skola technicka a ekonomicka v Ceskich Budejovicich, Czechy- współorganizator.
 • Projekt krajowy w ramach umowy o współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej między Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Gliwice a Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pt. Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu- współorganizator.
 • SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa i dyplomacja”.

Wybrane publikacje (artykuły):

 • Urszula Michalik: Language issues in cross-cultural business communication. W: From word to Meaning. Piotr  Fast, Wacław, M.Osadnik (red.).  Katowice: Wydawnictwo Śląsk Katowice 2003, s.71-82.
 • Urszula Michalik: Negotiations-the language and culture perspective. W: Biuletyn Glotto- Dydaktyczny (no. 9 and 10).Kazimierz Korus, Anna Lubecka (red.). Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2003, s.191-204.
 • The Language of presentations- how to get your message to maximum effect. W: LSP in Higher Education. Searching for Common Solutions.  Brno, Czech Republic 2006, s. 119-129.
 • Urszula Michalik: Plain English-how to write clearly and communicate better W: Przez Języki Obce do Sukcesu. Gliwice: Politechnika Śląska 2006, s.135-143.
 • Urszula Michalik: Using humour in teaching English for business purposes. W: Oblicza Humoru Tom IV. Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir (red.).Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne 2010,  s. 149-168.
 • Urszula Michalik: Językowe środki perswazji na podstawie biznes planu. W: Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne, Prace Naukowe GWSP- seria Filologia, Tom 1.  Mirosława Michalska-Suchanek (red.). Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2010,  s. 152-159.
 • Urszula Michalik: Companies in crisismanagement and mismanagement of public relations. W: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Jadwiga Stawnicka, Dariusz Biel (red.). Katowice : Uniwersytet  Śląski Oficyna Wydawnicza WW 2011, s. 403-420.
 • Urszula Michalik: Language as a barrier to cross-cultural communication-a case of high and low context cultures in the world of business. NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUEČASOPIS O SÚČASNEJ LINGVISTIKE, LITERÁRNEJ VEDE, TRANSLATOLÓGII A KULTUROLÓGII, wyd. przez Fakulta Humaitnych Vied Univerzity Mateja Bela w Banskiej Bystricy, Słowacja, ROČ. 5, ČÍSLO 2, DECEMBER 2013 s.91-100.
 • Urszula Michalik: Language as a barrier to effective communication- translating advertising messages and brand names across cultures. W: Language And The Environment. Tom I. U. Michalik. M. Michalska_Suchanek (red.). Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 2013, s.64-71.
 • Urszula Michalik: Cultural awareness as a vantage point for managers operating internationally–a case of American and Japanese managers. W: Language And The Environment. Tom II. U. Michalik,  M.Michalska_Suchanek (red.). Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  2013, s.25-40.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: urszula.michalik@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.32
tel.: 32 364 09 27
e-mail: marta.michnik-grochowska@us.edu.pl

Stanowisko: profesor uczelni


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:


Aktualnie pełnione funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Kierunku Filologia rosyjska; Filologia słowiańska

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.14
tel.: 32 364 08 91
e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet:
tel.:
e-mail:

Stanowisko: adiunkt dydaktyczny


Kierunek podstawowy: filologia germańska


Wykształcenie:

 • mgr filologii germańskiej, 1981, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr języka hiszpańskiego, 2014, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr nauk humanistycznych, 1991, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna nauka języka niemieckiego
 • historia języków germańskich
 • gramatyka kontrastywna języka niemieckiego
 • lektorat języka hiszpańskiego
 • seminarium dyplomowe licencjackie

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun II roku – język niemiecki od podstaw

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Stowarzyszenie Germanistów Polskich
 • Stowarzyszenie Alumni DAAD

Udział w projektach:

 • projekt tłumaczeniowy międzynarodowy z Uniwersytetem Valladolid – Soria Hiszpania

Wybrane publikacje:

 • książka:
  – Die Begrüßungs- und Abschiedsformeln im Deutschen und im Polnischen. Deutsch im Kontrast Band 14. Julius Groos Verlag. Heidelberg 1994.
 • tłumaczenia adaptacje:
  – Rozmówki szwedzkie ze słowniczkiem. Berlitz Publishing/ Langenscheidt Polska. Współautor: Małgorzata Płomińska. Langenscheidt Polska. Warszawa 2006.
  – Rozmówki dla wyjeżdżających do pracy. Polsko-szwedzkie. P.P.U. „Edytor”. Współautor: Małgorzata Płomińska. Katowice 2006.
 • artykuły:
  – Straßennamen als Spiegel einer Sprach- und Kulturgemeinschaft am Beispiel der   Stadt Kattowitz/Katowice im Zeitraum von 1865 bis 1939. W: Majkiewicz, A.; Dahlmanns, K. (red.): Germanistik in vielen Kulturen. Studien und Reflexionen. Wydawnictwo WSL. Częstochowa 2012,  s. 101-116.
  – Geflügelnamen als Schimpfwörter im Deutschen und im Polnischen. W: Majkiewicz, A., Zenderowska-Korpus, G., Duś, M. (red.): Deutsche Sprache in Forschung und Lehre. Wort – Phrasem – (Fach)text. Częstochowa 2013, s. 43 – 60.
  – Bezeichnungen von Wildtieren, Fischen, Reptilien und Lurchen als Beschimpfungen im Deutschen, Polnischen und Spanischen. W: Iluk, J (red.): Beiträge zur Linguistik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 204 – 223.
  – Bezeichnungen für Haustiere als Schimpfwörter im Deutschen, Polnischen und Spanischen. W: Łyp-Bielecka, A. (red.): Mehr als Worte. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 215 – 233.
  – Geflügelnamen und phraseologische Wendungen im Deutschen, Polnischen und Spanischen. W: Zenderowska, G. (red.): Phraseologie und kommunikatives Handeln. Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung. Sonderheft 21. Verlag Empirische Pädagogik. Landau 2015, s. 215 – 238.
  – Demokracja i grzeczność w języku szwedzkim. W: Rduch, R. (red.): Wortfolge. Szyk słów 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 115 – 125.
  – Problematyka jakości w obliczu nowoczesnych koncepcji i technik kształcenia. Współautor: Marzena Będkowska-Obłąk. W: Humanum #26 (3)/ 2017. Warszawa 2017, s. 247 -255.
  – Anthroponymische Metaphern mit den Tierbezeichnungen Henne, Gans und Ente im Deutschen und kura, gęś und kaczka im Polnischen – Gemeinsamkeiten und Differenzen. W: Wowro, I., Jakosz M., Kozieł, R. (red.): Sprachliche Dimensionen der Fremdheit und Andersartigkeit. Peter-Lang-Verlag 2018. Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien, s. 207 – 226.
  – Europa jako wspólnota wielu języków i kultur. Problematyka kształcenia wielojęzycznego – koncepcje, modele, projekty. Współautor: Marzena Będkowska-Obłąk. W: Społeczeństwo i edukacja. Humanum #29 (2)/2018. Warszawa 2018, s. 287 – 294.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.31
tel.: 32 364 09 23
e-mail: waclaw.miodek@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.26
tel.: 32 364 09 19
e-mail: alicja.mrozek@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.58
tel.: 32 364 09 48
e-mail: ewa.myrczek@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:

filologia włoska


Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagielloński, 2010
 • Uniwersytet Śląski, 2012

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Praktyczna nauka języka włoskiego
 • Przekład

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.63
tel.: 32 364 09 59
e-mail: anna.natkanska@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet:
tel.:
e-mail:

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.63
tel.: 32 364 09 59
e-mail: philippe.nocquet@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska, specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim


Wykształcenie:

 • 1995 – mgr filologii słowiańskiej, spec. bułgarystyka, Uniwersytet Jagielloński
 • 1997 – mgr filologii orientalnej, spec. japonistyka, Uniwersytet Jagielloński
 • 2002 – dr nauki humanistycznych, spec. literaturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Praktyczna nauka języka japońskiego – gramatyka, konwersacja, język pisany
 • Tłumaczenie ustne i pisemne w języku japońskim
 • Literatura i kultura Japonii
 • Wiedza o języku japońskim z elementami językoznawstwa ogólnego

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
 • Association for Asian Studies
 • European Association for Japanese Studies

Wybrane publikacje:

 • Chūya Nakahara jako twórca japońskiego sonetu : perspektywy przekładu, Gdańskie Studia Azji Wschodniej, t. 19, Gdańsk 2021, s. 196-208.
 • Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 • „Elegia na śmierć żony” Kakinomoto no Hitomaro a problem przekładalności poezji starojapońskiej, Między Oryginałem a Przekładem, t. 8, Warszawa 2003, s. 343-361.
 • Bilinguality and the problem of creation of the Japanese national culture : from the perspective of the dialogue with Chinese culture of the Tang dynasty in „The Tosa Diary” (art. w j. jap.), Kokusai Nihon Bungaku Kenkyū Shūkai Kaigiroku, t. 24, Tokio 2003, s. 35-44.
 • O wpływie kobiecej estetyki na rozwój wczesnej japońskiej poezji waka, Civitas Mentis, t. 1, Katowice 2005, s. 128-139.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.2
tel.: 32 364 08 38
e-mail: krzysztof.olszewski@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.11
tel.: 32 364 09 57
e-mail: marta.oracz@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.57
tel.: 32 364 09 58
e-mail: juan_pablo.ortiz-ramos@us.edu.pl

Stanowisko: asystant


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.6
tel.: 32 364 08 66
e-mail: elzbieta.pabian@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.1
tel.: 32 364 08 75
e-mail: srdan.papic@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.32
tel.: 32 364 09 27
e-mail: krzysztof.pedzich@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.17
tel.: 32 364 09 34
e-mail: sandra.piaszczynska@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • Doktor nauk humanistycznych, specjalność: językoznawstwo, 2007, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • językoznawstwo: socjolingwistyka, pragmatyka
 • językoznawstwo: dialekty i odmiany języka angielskiego
 • seminarium dyplomowe (seminarium licencjackie, seminarium magisterskie)
 • fonetyka praktyczna
 • tłumaczenie pisemne
 • tłumaczenie tekstów użytkowych / specjalistycznych
 • specjalistyczne odmiany języka angielskiego

Aktualnie pełnione funkcje:

 • wieloletni opiekun grup studenckich: aktualnie opiekun studentów specjalności tłumaczeniowych oraz nauczycielskiej I roku, studia dzienne 1-go stopnia (w roku akademickim 2023 / 2024)
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Międzykulturowej
 • opiekun programu MOST – Program Mobilności Studentów i Doktorantów
 • tutor w ramach programu „Power” dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej UŚ: 2021-2023

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • członek Komisji Językoznawstwa PAN

Udział w projektach:

udział w szkoleniach / warsztatach / kursach:

 • udział w szkoleniu z zakresu zaburzeń psychicznych i całościowych, w tym zespołu Aspergera, w ramach Projektu DUO; 07.04.2021
 • udział w wykładzie dr Jerzego Nykla z Universytetu w Bergen pt. “Grammaticalization, analogy, and linguistic cycles – insights from the development of (mainly) purpose subordinators in the history of English” w ramach 29 Seminarium Naukowego
 • udział w webinarium „Czy jesteśmy cyber (nie)bezpieczni?. Wykład Andrzeja Karpińskiego Dyrektora ds. bezpieczeństwa BIK; 27.05.2021
 • udział w szkoleniu z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami realizowanego w ramach Projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”; 22.06.2021
 • uczestnictwo w 64-godzinnym kursie języka włoskiego w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od lutego 2021 do października 2021)
 • udział w szkoleniu „Planowanie dydaktyki akademickiej: opis modułu a jego indywidualna aktualizacja w postaci sylabusa” organizowanym przez Dyrekcję kierunku Filologia Angielska – 16.11.2022 podczas wydarzenia Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia (16-18.11.2022)
 • udział w szkoleniu „Inkluzywna komunikacja w uczelni – jak nie wykluczać nikogo w procesie komunikacji ustnej i pisemnej” w ramach projektu ‘Level up’ – zwiększenie efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim; 24.03.2022
 • udział w szkoleniu „Kreatywna dydaktyka: wyzwania – zadania – rozwiązania” organizowanym przez Centrum Dydaktyki UŚ; 22.04.2022
 • udział w warsztatach: „Aktywizacja studentek i studentów – warsztaty kierowane do nauczycielek i nauczycieli akademickich” organizowanych przez Centrum Dydaktyki UŚ, Uniwersytet Otwarty, ul. Uniwersytecka 4 w Katowicach; 17.02.2023

prowadzenie wykładów / warsztatów / udział w wydarzeniach:

 • udział w „Nocy Anglistów” – prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół średnich; 26 listopada 2021: przygotowanie i poprowadzenie (współautorstwo mgr Marcin Bergier) warsztatów fonetycznych podczas Nocy Anglistów (wydarzenie z dnia 26.11.2021r.), zorganizowanej przez UAM w Poznaniu w ramach popularyzacji kierunku filologia angielska w UŚ wśród młodzieży licealnej – tytuł warsztatów: „Tajniki samogłosek języka angielskiego”
 • udział w „Nocy Anglistów” – prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół średnich; 25 listopada 2022: przygotowanie i poprowadzenie (współautorstwo mgr Marcin Bergier) warsztatów fonetycznych podczas Nocy Anglistów (wydarzenie z dnia 25.11.2022r.), zorganizowanej przez UAM w Poznaniu w ramach popularyzacji kierunku filologia angielska w UŚ wśród młodzieży licealnej – tytuł warsztatów: „Warsztaty fonetyczne na temat amerykańskich odmian języka angielskiego”
 • udział w wydarzeniu Dni Otwarte na 100 dni do matury z UŚ: 20.02.2023
 • przygotowanie i poprowadzenie (współautorstwo mgr Marcin Bergier) warsztatów fonetycznych podczas wydarzenia Dni Otwarte na 100 dni do matury z UŚ – tytuł warsztatów:  „Intonation in questions” – 20.02.2023r.
 • przygotowanie i poprowadzenie warsztatów fonetycznych podczas wydarzenia Dni Otwarte na 100 dni do matury z UŚ – tytuł warsztatów: „An investigation of small talk phenomenon from the perspective of high school students” – 20.02.2023r.
 • promocja Uniwersytetu Śląskiego podczas prowadzenia wykładów gościnnych w szkołach średnich:
 • udział w „3 Dniu Komunikacji Międzykulturowej” – 7 grudnia 2021: wykład / prezentacja
 • współorganizowanie wydarzenia „Międzynarodowy Dzień Mobilności Studenckiej”, organizowanego przez Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej; 23 marca 2022
 • udział wraz z grupami studentów w wydarzeniu Dzień Kultury Ukraińskiej organizowanym przez Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej UŚ dnia 25.05.2022r.

wykłady gościnne na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus / Erasmus+

 • Vytautas Magnus University, Lithuania, Institute of Foreign Languages
 • Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science Institute of Foreign Languages
 • Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Institute of Foreign Languages,Faculty of Education
 • Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Spain, Department of Modern Languages
 • Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Spain, Department of Spanish, Modern and Classical Philology
 • Ionian University, Corfu, Greece, Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting
 • Universidad de Sevilla, Facultad de Filologia
 • Universidade de Aveiro, Portugal, Linguas e Filologias
 • Universidad de Cordoba, Spain, Facultad de Filosofia y Letras
 • Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey, Faculty of Education English Language Teaching
 • Universita degli Studi di L’Aquila, Italy, Dipartimento di Scienze Umane
 • University of Zaragoza, Spain, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Filología Inglesa y Alemana
 • Universidade Nova da Lisboa, Portugal, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

działalność poza uniwersytetem: prowadzenie wykładów gościnnych w szkołach:

 • promocja Uniwersytetu Śląskiego podczas prowadzenia wykładów gościnnych w szkołach średnich (na bieżąco):
 • X_Liceum_im. I. Paderewskiego, wykład pt. „Jokes – how are they constructed?”, 31.05.2023
 • II Liceum im. E. Plater w Sosnowcu, warsztaty pt.”Colloquial English – vocabulary exercises”, 20.03.2023
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, temat wykładu: “Regional and social dialects in American English”, 30.11.2022
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, temat wykładu: Linguistic Variations iun the English Language”, 18.05.2021
 • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół (AZS) w Piekarach Śląskich, temat wykładu: „Linguistic variation in conversational styles in the speech of men and women”, 30.05.2018
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” w Siemianowicach Śląskich, temat wykładu: „Regional and social dialects: linguistic variation in American English”, 31.05.2017
 • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół (AZS) w Piekarach Śląskich, temat wykładu: „Language and Gender: on linguistic differences in the speech of men and women”, 22.03.2017
 • Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich, temat wykładu: “Language and gender: on linguistic differences in the speech of men and women”, 08.04.2016
 • Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich, temat wykładu: “Regional and social dialects: Variation in American English”, 29.05.2015

Wybrane publikacje

 • Pluszczyk Adam, 2020, “Socializing at work: an investigation of small talk phenomenon in the workplace”, in Urszula Michalik, Paweł Zakrajewski, Iwona Sznicer, Anna Stwora (editors), Exploring Business Language and Culture, Cham: Springer; pp. 201 – 217 (17 pages); ISBN: 978-3-030-58550-1. ISSN: 2193-7648 (online ISSN 2193-7656). 
 • Pluszczyk Adam, 2020, “Socializing amongst students – an investigation of small talk phenomenon from the perspective o female university students” w Linguistica Silesiana, Vol. 41; pp. 199 – 229 (20 pages); ISSN: 02-08-4228, DOI.: 10.24425/linsi.2020.133272. 
 • Pluszczyk Adam, 2019, „Pragmatic Functions of Hedging Devices Based on the Series 'The Wonder Years’”, in Christoph Haase, Natalia Orlova (ed.), English Language Teaching through the Lens of Experience, wyd. Cambridge Scholars Publishing, pp. 149 – 166 (18 pages); ISBN-10: 1-5275-3718-8; ISBN-13: 978-1-5275-3718-7,
  (https://www.cambridgescholars.com/english-language-teaching-through-the-lens-of-experience) 
 • Pluszczyk Adam, 2018, “A study of adjacency pairs in film discourse: the case of dispreferred second parts”, in Elżbieta Krawczyk-Neifar (editor), Continuity and change. Conflict or Agreement? Katowice: wyd. WSZOP; pp. 157-180 (24 pages); ISBN: 978-83-61378-64-8.
 • Pluszczyk Adam, 2018, „Regional, social and stylistic variation in American English Pronunciation”, in Ireneusz Kida, Historical Issues in Semitic and Indo-European Languages; Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 57 – 72 (21 pages); ISSN: 0208-6336; ISBN: 978-83-8012-948-1 (print edition), ISBN: 978-83-8012-949-8 (digital edition).
 • Pluszczyk Adam, 2017, „On the features of male and female language in Spanish – a questionnaire study”, in Grzegorz Gwóźdź, Andrzej Skwara (editors), Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Specialized discourses 3. Registers, genres, translations. Częstochowa: Wydawnictwo im. S. podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pp. 109 – 129 (21 pages); ISBN: 978-83-7455-558-6.
 • Pluszczyk Adam, 2017, „Sprzeczność jako element humoru w serialu 'Cudowne lata’”, 2017, w Marzena Będkowska-Obłąk i Alina Jackiewicz (red.), Swiatło-cień. Językowy wymiar kontrastu, Kraków: wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, pp. 57-75 (19 stron), ISBN: 978-83-65705-33-4.
 • Pluszczyk Adam, 2016, “Semantic variation in various socially contextualized English registers”, in Grzegorz Gwóźdź, Piotr Mamet (editors), Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia” / ”Specialized discourses. Registers, genres, translation, Częstochowa: Wydawnictwo Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, pp. 109-126 (18 pages); ISBN: 978-83-7455-499-2.
 • Pluszczyk Adam, 2016, “On linguistic differences in gender – a questionnaire study”, 2016 in Modern language and culture. Where do we go …, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, wyd. WSZOP: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, pp. 20-40 (21 pages); ISBN: 978-83-61378-59-4. 
 • Pluszczyk Adam, 2015, „Użycie i percepcja niestandardowych wariantów w wymowie na przykładzie amerykańskiej odmiany języka angielskiego”, in Ewa Bogdanowska-Jakubowska (red.), Inność/różnorodność w języku i kulturze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 89-108 (20 stron); ISBN: 978-83-8012-449-3.
 • Pluszczyk Adam, 2015, “An analysis of backchannel responses: various functions of yeah in gendered speech and its implications” in “Continuity and change. To be continued…”, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, wyd. WSZOP: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, pp. 57-72 (16 pages); ISBN: 978-83-61378-49-5.
 • Pluszczyk Adam, 2013, “Simplification and stigmatization in dialectal varieties in the English language”, in “English language and culture: Past, present and future”, red. Elżbieta Krawczyk-Neifar, wyd. WSZOP: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, pp. 125-137 (18 pages); ISBN: 978-83-61378-42-6.
 • Pluszczyk Adam, 2013, „Zróżnicowanie dialektalne a kształtowanie tożsamości językowej”, w Nowakowski Paweł, Stroiński Krzysztof, Szczyszek Michał (red.). Od Wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, t. 26, str. 91-106 (16  stron); ISSN 2082-9825; ISBN 978-83-7654-281-2.
 • Pluszczyk Adam, 2013, “Backchannel support and interruption in the speech of males and females” w Linguistica Silesiana, Vol. 34, pp. 57-74 (18 pages); ISSN: 02-08-4228.
 • Pluszczyk Adam, 2007, „Zróżnicowanie fonologiczne w dialektach amerykańskiej odmiany języka angielskiego”; tytuł zbioru: Przestrzenie języka, red. Andrzej Łyda, wyd. PARA, Katowice, str. 85-97 (13 stron).
 • Pluszczyk Adam, 2005, “Stigmatization and prestige in selected phonological variables. Phonological variability and its implications in stratified societies” w Linguistica Silesiana, Vol. 26, pp. 77-90 (14 pages); ISSN: 0208-4228.
 • Pluszczyk Adam, 2004, “Linguistic discrimination in African American English” w Linguistica Silesiana, Vol. 25, str. 57-72 (16 pages); ISSN: 0208-4228.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.59
tel.: 32 364 08 13
e-mail: adam.pluszczyk@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.7
tel.: 32 364 09 47
e-mail: damian.podlesny@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.7
tel.: 32 364 08 64 / 32 364 08 69
e-mail: malgorzata.puto@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy: filologia romańska


Wykształcenie:

 • 2000 magister filologii angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2016 licencjat filologii włoskiej, Kolegium Języków Obcych, Politechnika Śląska w Gliwicach

Studia podyplomowe:

 • 1999-2000 Język angielski w biznesie, Kolegium Języka Biznesu, Uniwersytet Śląski
 • 2007-2008 Podyplomowe Studium Przekładu, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • 2013-2014 Język angielski w zastosowaniu specjalistycznym, Kolegium Języków Obcych, Politechnika Śląska
 • 2019-2021 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego (PNJA)
 • Tłumaczenie poświadczone – język angielski
 • Przekład tekstów użytkowych – język angielski
 • Praktyczna nauka języka włoskiego (PNJW)

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Opiekun Koła Naukowego działającego na Wydziale Humanistycznym „Włosko-angielski miszmasz”
 • Koordynator PNJW (I KMF, I KMH, II JH/KLM)

Udział w projektach:

 • Zagraniczny staż dydaktyczny na Uniwersytecie w Sienie (Włochy) w ramach projektu JUWM, 29.04-11.06.2023
 • Prowadzenie grupy projektowej WŁOSKO-ANGIELSKI MISZMASZ w ramach projektu „Współmyślenie w humanistyce” 01.10.2022-30.06.2023
  – opracowanie celów i założeń grupy projektowej oraz zakładanych efektów kształcenia
  – regularne spotkania ze studentami (dodatkowe zajęcia dydaktyczne) i opieka dydaktyczna nad zespołem projektowym
  – wsparcie merytoryczne zespołu projektowego
  – wsparcie organizacyjne zespołu projektowego
  – pomoc w przygotowaniu Italofonii 2023
 • Współprowadzenie grupy projektowej WŁOSKIE KINO OKIEM FILOLOGA w ramach projektu „Współmyślenie w humanistyce” 01.10.2022-30.06.2023
  – opracowanie celów i założeń grupy projektowej oraz zakładanych efektów kształcenia
  – regularne spotkania ze studentami (dodatkowe zajęcia dydaktyczne) i opieka dydaktyczna nad zespołem projektowym
  – wsparcie merytoryczne zespołu projektowego
  – wsparcie organizacyjne zespołu projektowego
  – pomoc w przygotowaniu Italofonii 2023

Wybrane publikacje:

 • Borrowing as a linguistic phenomenon, with emphasis on the English language, „Studia Filologiczne” tom 3, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2011, s. 53-62, ISSN 1689-4657

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.20
tel.: 32 364 08 76
e-mail: agnieszka.robaszkiewicz@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.62
tel.: 32 364 09 25
e-mail: marijana.roscic@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt dydaktyczny


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2014 – Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2006 – Magister filologii angielskiej – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2001 – Magister ekonomii – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 2016 – Magister filologii germańskiej – Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • historia literatury brytyjskiej,
 • historia literatury amerykańskiej,
 • przekład literacki,
 • pisanie twórcze,
 • seminarium dyplomowe,
 • rozumienie tekstu.

Wybrane publikacje:

 • Polish Journal for American Studies, UAM, vol. 4 (2010), 67-73. ”’Sheltered Existence’” as a Way to Self-Discovery in the Life and Fiction of Ellen Glasgow”.
 • “Poe and Psychoanalysis: A critical Overview of the Evolutionary Paths of Psychoanalytic Studies on Edgar Allan Poe” VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co. KG., 2011.
 • US-China Foreign Language David Publishing vol. 9 (2011), 539-545. “Philip Roth’s Everyman – a Contemporary Morality Tale or a Personal Encounter with Death?”.
 • Cultures and the Rites/Rights of Grief, Cambridge Scholars Publishing (2013), 148-166. „In Search of the Lost Harmony – Existential Grievances in the Fiction of Carson McCullers”.
 • Continuity and Change. Conflict or Agreement? (2019), 63-80. „Revelatory Transformations in the Violent World of Flannery O’Connor”.
 • Athens Journal of Humanities & Arts (2022), 9: 1-18. “Alienation and Identity Crisis in the Apocalyptic World of Katherine Anne Porter”.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.53
e-mail: justyna.rusak@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2006, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadany przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Media: kurs monograficzny do wyboru: własność intelektualna w przemyśle gier wideo
 • Media: moduł do wyboru 1 (multimedia)
 • Przedmiot do wyboru (kultura)
 • Przedmiot do wyboru (media)
 • Cywilizacje północnoamerykańskie: Społeczeństwo i instytucje amerykańskie
 • Projektowanie gier: Dokumentacja gry
 • Translacja: moduł 1 – Przekład tekstów literackich lub kulturowych (wybór)
 • Kultura i literatura – moduły tematyczne (wybór)
 • Moduł północnoamerykański: Kultura i cywilizacja regionu
 • Praca dyplomowa: Seminarium dyplomowe

Aktualnie pełnione funkcje:

 • opiekun praktyk zawodowych specjalności projektowanie rozrywki interaktywnej i lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) na kierunku filologia angielska;
 • Członek rady dydaktycznej kierunku filologia angielska.

Udział w projektach:

 • 2021-2023 – Mistrzowie Dydaktyki,  POWR.04.03.00-00-0074/17-00
 • 2020-2022 – Mobilny Uniwersytet Młodzieży w ramach projektu„UNIWERSYTET HUMANISTÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH” POWR.03.01.00-00-T217/18
 • 2022 – staż dydaktyczny w w Saarland University/ Universität des Saarlanden w ramach projektu Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości, Program Zintegrowany, POWR.03.05.00-00-z301/18-00

Wybrane publikacje:

 • Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, red. Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014).
 • Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, red. Camouflage. Discourses of Deception, Transparency and Exposure (Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010).
 • Marcin Sarnek, “ When You Are Not What You Do Not Have: Some Remarks on Digital Inheritance” w Materiality and Popular Culture: The Popular Life of Things. Anna Malinowska, Karolina Lebek, red. (New York i London), Routledge, 2017, 88-101.
 • Marcin Sarnek, „Królowie nie giną w wypadkach drogowych. Teorie spisku i narracje gier wideo.” W Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii. Red. Rafał Borysławski, Alicja Bemben, Jakub Gajda Justyna Jajszczok, red. (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014),  23-44.
 • Marcin Sarnek, “Kings Don’t Die in Traffic Accidents,” w Cryptohistories. Alicja Bemben, Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok, Jakub Gajda, red. (Newcastle: Cambridge Scholars, 2015), 15-36.
 • Marcin Sarnek “’Cryptographer-Magician’ and Other Modes of Presence of Cryptography in Contemporary American Cinema,” w Camouflage. Secrecy and Exposure in Cultural and Literary Studies, Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, red (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2014), 166-179.
 • Marcin Sarnek, “You Wouldn’t Steal a Movie”: Copyright Intimidation Campaigns and New Models of Prospective Punishment,” w Wojciech Kalaga, Agnieszka Kliś, red. Civilisation and Fear: Anxiety and the Writing of the Subject, Newcastle Tyne: Cambridge Scholars, 2012, 277-290.
 • Marcin Sarnek, “Revisits to Cryptography Panic. Balancing Human Rights, Transparency, and Governmental Secres Against the Propecies of Crypto Anarchy”, w Camouflage. Discourses of Deception, Transparency and Exposure, Wojciech Kalaga, Marcin Mazurek, Marcin Sarnek, red. (Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010), 89-100.
 • Marcin Sarnek, “Culture of Excess and New Canons for the Near Future”, w Ewa Borkowska i Tomasz Burzyński, red., The Surplus of Culture: Sense, Common-sense, Non-sense (Newcastle: Cambridge Scholars, 2011), 133-145.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.51
tel.: 32 364 08 71
e-mail: marcin.sarnek@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.63
tel.: 32 364 09 59
e-mail: tomasz.slian@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.64
tel.: 32 364 09 60
e-mail: slawomir.smugowski@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa


Wykształcenie:

 • 2011 – magister (filologia japońska) – Uniwersytet Jagielloński
 • 2018 – doktor – Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Język japoński: Moduł 3, Wiedza o kulturze Japonii
 • Język japoński: Moduł 3, Lektorat języka japońskiego 3
 • Język japoński: Moduł 4, Lektorat języka japońskiego 4
 • Język japoński: moduł 6, Praktyczna nauka języka japońskiego 2

Wybrane publikacje:

 • Spiechowicz, M. (2015). „Japoński język kobiet – niechciany element mowy czy świadomy wybór”. W: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.) Inność/różnorodność w języku i kulturze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 43-62.
 • Spiechowicz, M. (2016). „Omoiyari – the key word of harmonious Japanese communication”. W: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.) New Ways to Face and Social Interaction. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Spiechowicz, M. (2019). „Yoroshiku onegaishimasu – koncepcja „twarzy” czy „stanowiska”? Rodzaje grzeczności w japońskiej formule grzecznościowej”, W: A. Solska (red) Oriental Encounters: Language, Society, Culture. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Spiechowicz, M. (2021). „Czy każdy bunkei przedstawiony w słowniku czy podręczniku do nauki języka japońskiego jako obcego to wymagająca klasyfikacji struktura gramatyczna”, W: K. Bańka – Orłowska (red) Oriental Meetings in Sosnowiec: Language, Literature, Society. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.2
tel.: 32 364 08 38
e-mail: maria.smyl@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia słowiańska, filologia wschodniosłowiańska


Wykształcenie:

 • University of Silesia, Poland, Ph.D., American Literature, April 2018
 • New World Teachers, Puerto Vallarta, Mexico, Teaching EFL Certificate – May – July 1999
 • Appalachian State University, Boone, NC, USA, M.A. History, 1991 – 1995, B.S. Secondary Education/Social Studies,  1984 – 1990

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • praktyczna znajomość języka angielskiego
 • wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego

Trwające członkostwo w organizacjach:

 • IASA – International American Studies Association

Wybrane publikacje:

 • Rebel behind the Wheel: An Examination of the ‘Redneck’ Rebel Cultural Trope in The Dukes of Hazzard. Car Cultures. Review of International American Studies. (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021), pp. 89-102.
 • Black Flag under a Grey Sky: Forms of Tragic Protest in Current Neo-Confederate Prose and Song. Captive Minds: Normativities and Protests. Review of International American Studies (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020), pp. 159-182.
 • „Krew patriotów i tyranów”: motyw przemocy w powieściach amerykańskiego nurtu patriotyczno-konstytucjonalistycznego. Wielkie tematy literatury amerykańskiej, tom 8, Przemoc. (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019), pp. 85-106.
 • The Riddle of Thule: In Search of the Crypto-History of a Racially Pure White Utopia. Crytophistories (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015), pp. 127-142.
 • The Excess of Tolerance: American White Nationalist Fiction and the Backlash against Political Correctness. Poisoned Cornucopia: Excess, Intemperance and Overabundance across Literatures and Cultures (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014), pp. 205-218.
 • Mr. Turner’s Fears and Fantasies: The Turner Diaries and White Fear in America. Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013), pp. 266-275.
 • Caught in the Spider’s Web and Falling Down the Rabbit’s Hole: Adolf in Wonderland and Altering Perceptions. Coauthored with Weronika Starnes. Studia Filologiczne, vol. 3 (Raciborz: PWSZ Raciborz, 2010), pp. 153-162.
 • Brothers in Arms: Maxim Magazine, The Man Show and the Return of Knuckledragger Culture to American Society. Political Correctness: Mouth Wide Shut? (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009), pp. 215-223.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.60
tel.: 32 364 09 26
e-mail: john.starnes@us.edu.pl / jestarnes66@gmail.com

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: iwona.sznicer@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet:
tel.:
e-mail:

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 1979, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • rozumienie tekstu

Aktualnie pełnione funkcje:

 • koordynator modułu „rozumienie tekstu”

Wybrane publikacje:

 • (2015) Verbal dominance vs. temperamental and anxiety variables of FL university students. w: Gabryś-Barker, D. (red) Topics in Applied Psycholinguistics. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [str. 87-111]
 • (2012) Lexical development in language acquisition and learning. w: Gabryś-Barker, D. (red) Readings in Second Language Acquisition. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [str. 37-68]

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.50
tel.: 32 364 08 14
e-mail: miroslaw.szymczak@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.49
tel.: 32 364 08 16
e-mail: ewa.tobiasz@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.49
tel.: 32 364 08 16
e-mail: leslaw.tobiasz@us.edu.pl

Stanowisko: asystant


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2005 – magister, Instytut Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • gramatyka praktyczna języka angielskiego
 • rozumienie tekstu

Udział w projektach:

 • Tutor w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki (opiekun 5 studentek filologii angielskiej) od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 do końca semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023; UMOWA Nr MEiN/2021/15/DIR/WMT/W23; opieka tutorska nad studentkami filologii angielskiej.
 • Tutor w ramach programu POWER dla kadry zarządzającej UŚ; prowadzenie zajęć w ramach tutoringu – udział w projekcie „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”; Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00; sprawowanie opieki tutorskiej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Tutor języka angielskiego dla kadry dydaktycznej WNŚiT (poz. 442) – zajęcia z języka angielskiego z pracownikiem WNŚiT (pozycja budżetowa: 442 – WNŚiT – INDYWIDUALNE szkolenia językowe). Tytuł projektu: Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany. Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z301/18-00.

KONFERENCJE, SZKOLENIA i WARSZTATY W ZAKRESIE DYDAKTYKI

 • 20.04.2021r. – udział w roli słuchacza w sympozjum naukowym: dr Jerzy Norbert Nykiel: “Grammaticalization, analogy, and linguistic cycles – insights from the development of (mainly) purpose subordinators in the history of English”
 • 22.06.2021r. – udział w szkoleniu z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami, w ramach projektu DUO
 • 22.04.2022r. – udział w spotkaniu w formule open space organizowanym przez Centrum Dydaktyki UŚ na Wydziale Humanistycznym (ul. Uniwersytecka 4, Katowice) – „Kreatywna dydaktyka: wyzwania – zadania – rozwiązania”
 • 17.02.2023r. udział w warsztatach: „Aktywizacja studentek i studentów – warsztaty kierowane do nauczycielek i nauczycieli akademickich” organizowanych przez Centrum Dydaktyki UŚ, Uniwersytet Otwarty, ul. Uniwersytecka 4 w Katowicach
 • 3.03.2023r.udział (bez referatu) w konferencji naukowej SPNJO „Dobrostan ucznia i nauczyciela glottodydaktyka”
 • 16.11.2022r.udział w szkoleniu „Planowanie dydaktyki akademickiej: opis modułu a jego indywidualna aktualizacja w postaci sylabusa” organizowanym przez Dyrekcję kierunku Filologia angielska podczas wydarzenia  „Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia” (16-18.11.2022r.)

Wybrane publikacje:

 • Węgrzyn, D. 2007. ”Clipping in English as a word-manufacturing device.” (pp. 153-164). Academic Papers of College of Foreign Languages Vol. 4. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.
 • Węgrzyn, D. 2007. ”A selected bibliography of publications on English morphology (after 1985)” (pp. 181-186). Academic Papers of College of Foreign Languages Vol. 4. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.59
tel.: 32 364 08 13
e-mail: daniel.wegrzyn@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2016, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
 • 2010-2015, studia doktoranckie w trybie dziennym, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
 • 2005-2011, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Śląski
 • 2011, magister filozofii
 • 2010, magister filologii angielskiej

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • historia literatury brytyjskiej
 • rozumienie tekstu
 • kultura angielskiego obszaru językowego
 • metodologia pracy badawczej
 • seminarium dyplomowe

Aktualnie pełnione funkcje:

 • Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Filologia Angielska
 • Opiekun I roku studiów stacjonarnych II stopnia (specjalność tłumaczeniowa)

Udział w projektach:

 • 2013-2016 – kierownik projektu badawczego w ramach programu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
  Tytuł projektu: Dyskurs apofatyczny we współczesnych badaniach literackich i kulturowych
 • 019-2022 – udział w projekcie „Mistrzowie dydaktyki – Wdrożenie Modelu Tutoringu” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

24-28.06.2019 – szkolenie z zakresu stosowania metod tutoringu kształceniu na uniwersytecie, Uniwersytet w Gandawie, Belgia

prowadzenie zajęć  w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu podczas pełnego cyklu kształcenia

 • 2019-2022 – udział w projekcie „Mistrzowie dydaktyki” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu
 • 2021-2022 – udział w programie mentorskim w ramach projektu „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”

szkolenie z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami

szkolenie z zakresu zaburzeń psychicznych oraz całościowych, w tym zespołu Aspergera

szkolenie z zakresu pracy ze studentem niepełnosprawnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

20-25.09.2021: intensywne warsztaty wyjazdowe

mentoring sprawowany nad studentami z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2020/2021

superwizje grupowe

 • 2020-2021 – udział w projekcie „DUO Uniwersytet Śląski Uczelnią Dostępną Uniwersalną Otwartą”

członek zespołu nr 3: „Kształcenie, w tym zdalne”


Wybrane publikacje:

 • Beyond the Limits of Language: Apophasis and Transgression in Contemporary Theoretical Discourse, Frankfurt, Berlin, New York: Peter Lang, 2016.
 • Understanding New Perspectives of Spirituality, red. Edie Lanphar, Agata Wilczek, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015.
 • Nature(s)? Environments We Live By in Literary and Cultural Discourses, red. Jacek Mydla, Agata Wilczek, Tomasz Gnat, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 • “The Literary beyond Words: Towards Theonomic Understanding of Literature and Culture”. W: Understanding New Perspectives of Spirituality, red. Edie Lanphar, Agata Wilczek, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015, ss. 115-125.
 • “Unnameable Loss: Melancholy and Postmodern Writing”. W: The Self Industry: Therapy and Fiction, red. Jarosław Szurman, Agnieszka Woźniakowska and Krzysztof Kowalczyk-Twarowski, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 240-262.
 • “Melancholijny wagabunda w labiryncie ponowoczesności”. W: Między wykluczeniem a przynależnością. Poszukiwania tożsamości autentycznej, red. Jacek Krawczyk. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013, ss. 21-32.
 • “Apophasis and Askêsis: Mystical Facets of Contemporary Spirituality”. W: Spirituality in the 21st Century: Journeys Beyond the Entrenched Boundaries, red. Wim van Moer, Duysal Aşkun Celik, and John L. Hochheimer, Oxford: Interdisciplinary-Press, 2013, ss. 3-12.
 • “Wandering among those 'who lose that which they never find’ – a portrait of the postmodern melancholic”. W: Wielowymiarowość i perspektywy nauki za progiem XXI wieku, red. E. Widawska, K. Kowal, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2012, ss. 41-54.
 • “Tam, gdzie kończy się zabawa, a zaczyna rutyna. O granicach teorii”. W: Teoria nad-interpretacją? red. Józef Olejniczak, Marta Baron, Paweł Tomczok, Katowice: Wydawnictwo FA-art, 2012, ss. 30-40.

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: agata.wilczek@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.21
tel.: 32 364 09 28
e-mail: kai.witzlack-makarevich@us.edu.pl

Stanowisko: asystent


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: andrzej.wojtala@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.32
tel.: 32 364 09 27
e-mail: adam.wojtczak@us.edu.pl

Stanowisko: starszy wykładowca


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.52
tel.: 32 364 08 84
e-mail: iwona.wojtala@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy:


Wykształcenie:


Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 3.54
tel.: 32 364 08 72
e-mail: agnieszka.wozniakowska@us.edu.pl

Stanowisko: lektor


Kierunek podstawowy: filologia romańska, filologia włoska


Wykształcenie:

 • magister filologii włoskiej: 2017 (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • Praktyczna Nauka Języka Włoskiego

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.7
tel.: 32 364 08 64 / 32 364 08 69
e-mail: katarzyna.a.wojcik@us.edu.pl

Stanowisko: adiunkt


Kierunek podstawowy: filologia angielska


Wykształcenie:

 • 2020 r., doktorat. Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski

Moduły najczęściej prowadzone w ostatnich trzech latach:

 • wiedza o Korei
 • wiedza o języku koreańskim z elementami językoznawstwa ogólnego
 • tłumaczenie w języku koreańskim

Aktualnie pełnione funkcje:

 • koordynator specjalności – program tłumaczenia języka koreańskiego w filologii angielskiej

Udział w projektach:

 • opiekun grupy projektowej – Stworzenie szlaku turystycznego dotyczącego zamków i pałaców na Śląsku oraz w Korei Południowej (2022_2023 roku akademickiego)

Wybrane publikacje:

 • Badania honoryfikatywności koreańskiej w Polsce i Korei Południowej, w: Kida P., Strnad G., red., „Meandry koreanistyki”, Poznań 2018, s. 151–162.
 • Próba odniesienia wyrazu „niegrzeczność” do języka koreańskiego, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29, s. 87–90.
 • Próba zrozumienia relacji międzyludzkich i rodzaje honoryfikatywności w Korei Południowej, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2018, nr 13, s. 193-206.
 • Wybrane komponenty współczesnej mentalności koreańskiej związane z grzecznością, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2021, nr 19, s. 219-231.
 • Analiza systemu imion i nazwisk w kulturze koreańskiej, w: Kida P., Strnad G., red., „Meandry koreanistyki. Tom 2″, Poznań 2022, s. 125–144.

Chang Il You

kontakt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grota Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

gabinet: 4.2
tel.: 32 364 08 38
e-mail: chang-il.you@us.edu.pl

return to top