Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

AWANSE NAUKOWE

Wszystkich zainteresowanych wszczęciem postępowania o nadanie stopnia doktora wg. ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. (doktoranci szkół doktorskich, doktoranci studiów doktoranckich bez wszczętego postępowania, tryb eksternistyczny)  oraz przystępujących do kolejnego etapu postępowania, prosimy o kontakt mailowy karolina.konieczna@us.edu.pl celem uzyskania szczegółowych informacji o procedurze oraz wymaganych dokumentach.

Procedura postępowań o nadanie stopnia doktora przeprowadzana jest przez Rady Naukowe Dyscyplin przy współpracy z Biurem Ewaluacji i Obsługi Instytutów – Awanse Naukowe, karolina.konieczna@us.edu.pl

KONTAKT

HABILITACJE


dr Daria Dąbrowska-Gruchlik
e-mail: daria.dabrowska-gruchlik@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 23
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, pok. 2.10

PRZEWODY DOKTORSKIE


mgr Agnieszka Słanina
e-mail: agnieszka.slanina@us.edu.pl
tel.: 32 2009 259
Katowice, ul. Uniwersytecka 4, pok. B1.24

– stara procedura

POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA


mgr Karolina Konieczna-Montak
e-mail: karolina.konieczna@us.edu.pl
tel.: 32 364 09 65
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, pok. 2.49

– nowa procedura: doktoranci po szkole doktorskiej, eksternistyczni;
– procedura przejściowa (uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na podstawie starych przepisów, którzy planują wszczęcie postępowania na nowych zasadach).

return to top