Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Śladami translatoryki. Warsztat polskiego tłumacza na przykładzie wybranych dzieł autorów antycznych

16.05.2024 - 12:57, aktualizacja 16.05.2024 - 12:57
Redakcja: am

Konferencja naukowa, tryb zdalny, 27.09.2024 (MsTeams)

Organizatorzy: dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ, dr Edyta Gryksa-Pająk

Komitet Naukowy Konferencji: dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. UKSW, dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ

 

Przekłady dzieł wielkich poetów i twórców antycznych, bez wątpienia pełnią ważną rolę w procesach dydaktycznych i naukowych. Trudne zadanie, jakie podejmują tłumacze, można analizować wielopłaszczyznowo. Z jednej strony stają oni przed nieoczywistym wyborem czy opracować tekst zgodnie z zapisem oryginału czy też stworzyć wersję, która wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom czytelników i spotka się z ich aprobatą. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się połączenie obu elementów i stworzenie przekładu zarówno wiernego, jak i interesującego, a przy tym odpowiadającego współczesnym konwencjom. Znane są przekłady, których autorom zadanie to z pewnością się udało. Nie brak również tych, którzy niestety nie osiągnęli zamierzonego celu, niemniej jednak stali się ważnymi postaciami na arenie polskich tłumaczy. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad szeroko pojętą rolą i ideą polskich przekładów dzieł antycznych.

Proponowane zagadnienia dotyczą:

 • Słynnych przekładów dzieł antycznych (greckich i rzymskich)
 • Warsztatu tłumacza (sposoby tłumaczenia, problemy translacyjne)
 • Roli środków artystycznego wyrazu w twórczości pisarzy antycznych
 • Sposobów wykorzystania polskich przekładów dzieł antycznych w pracy nauczyciela
 • Metod wykorzystania przekładów dzieł antycznych w rozwoju naukowym
 • Przekładu wiernego vs. odstępstw od oryginału celem zainteresowania czytelnika
 • Unikatowości przekładów antycznych
 • Porównania pracy tłumaczy (starsze i najnowsze wersje)
 • Sposobach finansowania i publikowania przekładów (serie wydawnicze, projekty grantowe itp.)

Zachęcamy także do składania własnych propozycji.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, reprezentowany ośrodek naukowy) wraz z abstraktem (max. 1 strona A4) prosimy nadsyłać na adres: edyta.gryksa@us.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2024.

Organizatorzy wraz z Członkiniami Komitetu Naukowego Konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru abstraktów. O przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wystąpień poinformujemy mailowo do dnia 31 maja 2024. Opłata konferencyjna wynosi 100,00 zł i zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

stare książki, jedna z nich jest otwarta i leży na niej lupa

return to top