Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia licencjackie

KULTURA-MEDIA-TRANSLACJA

Celem specjalności kultura-media-translacja jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej anglistów, poprzez wyposażenie ich w wiedzę z zakresu literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz z zakresu medioznawstwa i translatoryki. Studenci pogłębiają znajomość języka angielskiego podczas 630 godzin praktycznej nauki.

Studenci tej specjalności ogółem podczas trzech lat nauki uczestniczą w ponad dwóch tysiącach godzin ćwiczeń, wykładów i seminariów, które w przyszłości pozwolą im w podjęciu pracy w mediach, biurach tłumaczeń, turystyce, reklamie, public relations, administracji oraz podobnych dziedzinach biznesu oraz życia kulturalnego i społecznego.

W ramach programu Erasmus + studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do wybranych ośrodków europejskich.

 

PROJEKTOWANIE ROZRYWKI INTERAKTYWNEJ ORAZ LOKALIZACJA GIER I OPROGRAMOWANIA SPRINT-WRITE

Celem specjalności SPRINT-WRITE jest kształcenie anglistów, których kompetencje zawodowe łączą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z wiedzą teoretyczną dotyczącą produkcji rozrywki interaktywnej oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu projektowania gier komputerowych i tradycyjnych i lokalizacji gier i oprogramowania.

Moduły tej specjalności prowadzone są zarówno przez wykładowców akademickich, jak i przez specjalistów branży gier komputerowych (GD). Studenci specjalności SPRINT-WRITE, poza uczestnictwem w wykładach, ćwiczeniach i seminariach, odbywają praktyki, podczas których kontynuują przygotowanie do pracy m. in. w firmach branży rozrywki interaktywnej, a także w mediach zajmujących się tematyką gier i rozrywki interaktywnej.

W ramach programu Erasmus + studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do wybranych ośrodków europejskich.

 

KULTURA I LITERATURA ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Celem specjalności jest kształcenie anglistów, których kompetencje zawodowe łączą praktyczną znajomość języka na najwyższym poziomie z teoretyczną wiedzą na temat zagadnień kulturoznawczych, literaturoznawczych oraz językoznawczych.

Specjalność kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oferuje aż 630 godzin praktycznej nauki języka angielskiego. Ponadto studenci uczestniczą w wykładach, ćwiczeniach i seminariach pozwalających dogłębniej poznać istotne aspekty badań literackich i kulturoznawstwa; są to między innymi: teoria literatury, poezja i poetyka, kultura angielskiego obszaru językowego, zagadnienia dramatu, czy przekład tekstów użytkowych i literackich. Studenci przygotowują się między innymi do pracy w biurach tłumaczeń, w mediach, w turystyce oraz w instytucjach kultury.

W ramach programu Erasmus + studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do wybranych ośrodków europejskich.

 

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM ARABSKIM

Celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego oraz tych, w których język arabski jest językiem pierwszym / urzędowym.

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarach dwóch języków: angielskiego oraz arabskiego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów nad przekładem obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria,tutorialsoraz laboratoria w salach przystosowanych do kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych.  Kurs języka arabskiego obejmuje ponad 700 godzin praktycznej nauki języka od podstaw. Oprócz uczestnictwa wwykładach, warsztatach oraz konferencjach mających na celu zapoznanie się ze światem anglosaskim, studenci programu tłumaczeniowego z językiem arabskim aktywnie uczestniczą w pracach Koła Arabistów, które propaguje poszerzanie wiedzy o językach, kulturze, polityce i religii krajów arabskich. W ramach programu Erasmus + studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do wybranych ośrodków europejskich, w których prowadzone są studia z zakresu szeroko pojętej arabistyki.

Studenci programu tłumaczeniowego z językiem arabskim odbywają również praktyki podczas których mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę i zapoznać się z różnymi instytucjami, w których w przyszłości mogą się ubiegać o pracę.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów II stopnia. 

 

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM

Celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego oraz Chin.

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarach dwóch języków: angielskiego oraz chińskiego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów nad przekładem obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorialsoraz laboratoria w salach przystosowanych do kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych.  Kurs języka chińskiego obejmuje ponad 700 godzin praktycznej nauki języka od podstaw.Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach związanych z promocją języka chińskiego oraz krajów Dalekiego Wschodu. W ramach dostępnych umów międzynarodowych (Program Erasmus +, Program wymiany z chińskimi uniwersytetami), studenci mogą ubiegać o wyjazd na studia zagraniczne, który trwa od 1 do 2 semestrów.

Studenci programu tłumaczeniowego z językiem chińskim odbywają również praktyki, podczas których mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę i zapoznać się z różnymi instytucjami, w których w przyszłości mogą się ubiegać o pracę.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata z zakresu filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich. 

 

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM JAPOŃSKIM

Głównym celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego oraz Japonii. 

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarach dwóch języków: angielskiego oraz japońskiego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów nad przekładem obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorialsoraz laboratoria w salach przystosowanych do kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych.  Kurs języka japońskiego obejmuje ponad 700 godzin praktycznej nauki języka od podstaw. Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach związanych z promocją krajów, kultury i języków Dalekiego Wschodu. W ramach dostępnych umów międzynarodowych (min. Program Erasmus+) studenci mogą ubiegać o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizować część programu na jednej z zagranicznych uczelni. 

Studenci programu tłumaczeniowego z językiem japońskim odbywają również praktyki, podczas których mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę i zapoznać się z różnymi instytucjami, w których w przyszłości mogą się ubiegać o pracę.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata z zakresu filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich. 

 

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM KOREAŃSKIM

Głównym celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego oraz Korei. 

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarach dwóch języków: angielskiego oraz koreańskiego.Przedmioty prowadzone w ramach studiów nad przekładem obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorialsoraz laboratoria w salach przystosowanych do kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych.  Kurs języka koreańskiego obejmuje ponad 700 godzin praktycznej nauki języka od podstaw. Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach związanych z promocją krajów, kultury i języków Dalekiego Wschodu. W ramach dostępnych umów międzynarodowych (min. Program Erasmus + oraz Program wymiany z Koreą) studenci mogą ubiegać o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizować część programu na jednej z zagranicznych uczelni. 

Studenci programu tłumaczeniowego z językiem japońskim odbywają również praktyki, podczas których mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę i zapoznać się z różnymi instytucjami, w których w przyszłości mogą się ubiegać o pracę.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata z zakresu filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich. 

 

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Głównym celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. 

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarach dwóch języków: angielskiego oraz niemieckiego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów nad przekładem obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorialsoraz laboratoria w salach przystosowanych do kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych. Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach wydziałowych związanych z promocją krajów, kultury i języków germańskich. W ramach dostępnych umów międzynarodowych(min. Program Erasmus +) studenci mogą ubiegać o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizować do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni. 

Studenci programu tłumaczeniowego z językiem niemieckim odbywają równieżpraktyki, podczas których mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę i zapoznać się z różnymi instytucjami, w których w przyszłości mogą się ubiegać o pracę.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich. 

 

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKAMI INDII

Głównym celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego, oraz wybranych języków Indii.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów nad przekładem obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorialsoraz laboratoria w salach przystosowanych do kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych. Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach wydziałowych związanych z promocją zarówno krajów i kultury angielskiego obszaru językowego, jak i państw Dalekiego Wschodu. W ramach dostępnych umów międzynarodowych (min. Program Erasmus+) studenci mogą ubiegać o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizować do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni. 

Studenci programu tłumaczeniowego z językami Indii odbywają również praktyki, podczas których mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę i zapoznać się z różnymi instytucjami, w których w przyszłości mogą się ubiegać o pracę.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich. 

 

NAUCZYCIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Głównym celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego ze szczególnym naciskiem na dydaktykę języka angielskiego i niemieckiego.  

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarach dwóch języków: angielskiego oraz niemieckiego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorialsoraz laboratoria. Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach wydziałowych związanych z promocją krajów, kultury i języków germańskich. W ramach dostępnych umów międzynarodowych Program Erasmus + studenci mogą ubiegać o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizować do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni. 

Studenci programu nauczycielskiego z językiem niemieckim odbywają również obowiązkowe praktyki w różnych placówkach oświatowych.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich. 

 

NAUCZYCIELSKA Z INFORMATYKĄ

Głównym celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu kilku dyscyplin, a mianowicie: językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego oraz nauk ścisłych i techniki ze szczególnym naciskiem na dydaktykę języka angielskiego oraz informatyki.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorials oraz laboratoria. Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach wydziałowych związanych z promocją krajów i kultury angielskiego obszaru językowego. W ramach dostępnych umów międzynarodowych Programu Erasmus + studenci mogą ubiegać o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizować do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni. 

Studenci programu nauczycielskiego z informatyką odbywają również obowiązkowe praktyki pedagogiczne w różnych placówkach oświatowych.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich.

 

JĘZYK BIZNESU

Głównym celem specjalności jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu specjalistycznych odmian języka angielskiego, w tym języka biznesu.  

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarach dwóch języków: angielskiego oraz do wyboru: francuskiego lub niemieckiego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria, tutorials oraz laboratoria. Studenci specjalności aktywnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach wydziałowych związanych z promocją krajów, kultury oraz języków oferowanych w ramach kierunku filologia angielska.  W ramach specjalności prowadzone jest Students’ Business Centre, którego członkowie regularnie uczestniczą z przedstawicielami świata biznesu i mediów. Program Erasmus + oferuje studentom możliwość ubiegania się o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizowania do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni. 

Studenci programu język biznesu odbywają obowiązkowe praktyki w firmach i przedsiębiorstwach, w których mogą wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę.

Program kończy się uzyskaniem tytułu licencjata filologii angielskiej oraz wybranej specjalności. Absolwenci mogą kontynuować studia na kierunku filologia angielska na specjalnościach oferowanych w ramach studiów magisterskich. 

Studia magisterskie

NAUCZYCIELSKA

Program studiów II stopnia na specjalności nauczycielskiej zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie nauczyciela / lektora języka angielskiego na wszystkich stopniach kształcenia w Polsce.

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarze szeroko-pojętego językoznawstwa stosowanego, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów z zakresu dydaktyki języka obcego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów obejmują wykłady, ćwiczenia, seminaria oraztutorials. Program Erasmus + oferuje studentom możliwość ubiegania się o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizowania do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich.

Studenci programu nauczycielskiego odbywają obowiązkowe praktyki w placówkach oświatowych oraz uczestniczą w prowadzonych przez wykładowców badaniach naukowych, których wyniki są prezentowane podczas międzynarodowych konferencji naukowych.

Program kończy się uzyskaniem tytułumagistra filologii angielskiej oraz wybranej specjalności.

 

TŁUMACZENIOWA Z JĘZYKIEM DRUGIM

Program studiów II stopnia na specjalności tłumaczeniowej z językiem drugim koncentruje się wokół szeroko-pojętych studiów nad przekładem. 

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarze językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i realioznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem modułu kształcenia tłumaczy języka angielskiego z drugim językiem spośród następujących języków do wyboru: arabski, chiński, japoński, koreański i niemiecki. Przedmioty prowadzone w ramach studiów obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria oraz tutorials. Przedmioty wchodzące w skład modułu kształcenia tłumacza języka angielskiego prowadzone są w specjalnie przystosowanych salach laboratoryjnych. Liczne umowy bilateralne (min. Program Erasmus +, Program wymiany z uczelniami chińskimi) oferują studentom możliwość ubiegania się o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizowania do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. 

Studenci programu tłumaczeniowego odbywają obowiązkowe praktyki w różnych instytucjach powiązanych ze światem biznesu, nauki i polityki oraz uczestniczą w prowadzonych przez wykładowców badaniach naukowych, których wyniki są prezentowane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Program kończy się uzyskaniem tytułu magistra filologii angielskiej oraz wybranej specjalności.

 

JĘZYK BIZNESU 

Program studiów II stopnia na język biznesu koncentruje się wokół szeroko-pojętych studiów nad specjalistycznymi odmianami języka angielskiego.

W ramach specjalności studenci kształcą się w obszarze językoznawstwa, kulturoznawstwa i realioznawstwa. W programie uwzględniono również moduł kształcenia tłumaczy języka angielskiego. Przedmioty prowadzone w ramach studiów obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria oraz tutorials. Przedmioty wchodzące w skład modułu kształcenia tłumacza języka angielskiego prowadzone są w specjalnie przystosowanych salach laboratoryjnych. Liczne umowy bilateralne zawarte min. w ramach  Programu Erasmus + oferują studentom możliwość ubiegania się o wyjazd na studia zagraniczne i zrealizowania do dwóch semestrów na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich.  W ramach specjalności prowadzone jest Students’ Business Centre, którego członkowie regularnie uczestniczą z przedstawicielami świata biznesu i mediów.

Studenci programu język biznesu odbywają obowiązkowe praktyki w różnych instytucjach powiązanych ze światem biznesu, nauki i polityki oraz uczestniczą w prowadzonych przez wykładowców badaniach naukowych, których wyniki są prezentowane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Program kończy się uzyskaniem tytułu magistra filologii angielskiej oraz wybranej specjalności.

 

ENGLISH STUDIES – AMERICAN AND CANADIAN STUDIES FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS AND DIPLOMACY

Celem specjalności jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej amerykanistów, których kompetencje zawodowe łączyć będą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z teoretyczną wiedzą na temat procesów dyplomatycznych i prawa międzynarodowego, relacji międzynarodowych i międzykulturowych, a także umiejętnościami praktycznymi z zakresu dyplomacji i komunikacji międzykulturowej.

Studenci specjalności English Studies, poza uczestnictwem w wykładach, ćwiczeniach i seminariach, odbywają praktyki, podczas których kontynuują przygotowanie do pracy m. in. w jednostkach administracji publicznej i dyplomatycznej średniego szczebla, w jednostkach samorządu terytorialnego, w firmach prowadzących działalność międzynarodową i w innych organizacjach, instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych oraz umiejętności dyplomatycznych.

W ramach programu Erasmus + studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do wybranych ośrodków europejskich.

 

KULTURA-MEDIA-TRANSLACJA 

W ramach specjalności kultura-media-translacja studenci zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego oraz zagadnień związanych z translacją (m.in. na zajęciach z tłumaczenia tekstów specjalistycznych i przekładu tekstów literackich), mediami (na przykład na wykładzie dotyczącym multimediów) i szeroko pojętą komunikacją, a także kontynuują naukę praktycznej znajomości języka angielskiego na najwyższym poziomie.

Studenci tej specjalności uczestniczą w niemal tysiącu godzin ćwiczeń, wykładów i seminariów, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy m. in. w mediach, biurach tłumaczeń, turystyce, reklamie, public relations, administracji oraz podobnych dziedzinach biznesu oraz życia kulturalnego i społecznego.

W ramach programu Erasmus + studenci mogą się ubiegać o wyjazd na studia do wybranych ośrodków europejskich.

return to top