Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Rejestracja 7 kwietnia 2022 do 20 kwietnia 2022 - ostatnia tura

Szanowni Państwo,

Studenci  studiów stacjonarnych Kierunku Filologia Romańska

Poniżej wyciąg z regulaminu studiów o obowiązkach studenta

Regulamin Studiów w Uniwersytecie Śląskim

– §10, pkt 5 i 7.

 

Zarejestrowanie się na przedmioty  w terminie w USOS będzie niezbędnym warunkiem do uzyskania wpisu oceny w indeksie elektronicznym USOS. Zobowiązani są Państwo do rejestracji w pierwszej turze. Problemy z rejestracją proszę zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu (filrom.wh@us.edu.pl).

Dnia 7 kwietnia 2022  dla studentów studiów drugiego stopnia i studiów pierwszego stopnia  o godzinie  10:00 rozpocznie się rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2021/2022. Rejestracja odbędzie się za pomocą systemu USOSWeb dostępnego pod adresem usosweb.us.edu.pl. Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na przedmioty wykazane  w Państwa harmonogramie zajęć oraz na praktyki zawodowe. W przypadku przedmiotów do wyboru, prosimy o rejestrację tylko na te, które już wcześniej Państwo wybrali, podając listę zbiorczą do Sekretariatu Filologii Romańskiej. Przy przedmiocie praktyczna nauka języka, proszę wybrać ćwiczenia, gdzie jest wpisany koordynator. Rejestracja potrwa

do 20 kwietnia 2022 do godziny 23:30.

Uprzejmie proszę o rejestrowanie się zaraz po otwarciu rejestracji i zgłaszanie problemów mailowo (filrom.wh@us.edu.pl), bądź w Sekretariacie najpóźniej cztery dni przed zakończeniem rejestracji.

Rejestracja jest uporządkowana wg specjalności oraz przedmiotów wspólnych. Proszę zwrócić szczególną uwagę na grupę przedmiotów wspólnych, gdyż chodzi tu o to, że przedmioty mają jeden wspólny kod, mimo że grupy różnych specjalności mają zajęcia osobno.

Państwa identyfikatorem w systemie jest numer PESEL. Hasło jest takie samo jak w systemie rejestracji żetonowych, za pomocą którego następuje rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego. W sytuacji gdy hasło zostanie zagubione prosimy skorzystać z formularza do odzyskiwania hasła dostępnego na stronie logowania.
W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem prosimy o kontakt drogą mailową na adres usosweb@us.edu.pl

return to top