Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2021/2022

Informujemy, że od 15 marca 2022 od godz. 10:00 do 18 marca 2022 do godz. 23:59 odbędzie się II (uzupełniająca) tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022 dla kierunku filologia rosyjska.

Rejestracja na przedmioty w USOS jest OBOWIĄZKOWA.

Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu i najpóźniej trzy dni przed zakończeniem rejestracji do pana mgr. Łukasza Gęborka na adres mejlowy: lukasz.geborek@us.edu.pl.

Rejestracja odbywa się w systemie USOSWeb dostępnym pod adresem usosweb.us.edu.pl. Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na przedmioty wykazane  w Państwa harmonogramie zajęć oraz na praktyki zawodowe.

Prosimy o zapisy na zajęcia zaraz po otwarciu rejestracji.

Państwa identyfikatorem w systemie jest numer PESEL. Hasło jest takie samo jak w systemie rejestracji żetonowych, za pomocą którego następuje rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego. W sytuacji gdy hasło zostanie zagubione prosimy skorzystać z formularza do odzyskiwania hasła dostępnego na stronie logowania.
W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem prosimy o kontakt drogą mailową na adres usosweb@us.edu.pl

return to top