Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

HISTORIA II stopień – 2 rok (3 semestr) STACJONARNE


Rejestracja od 02.10.2020r od godz. 11.00 do 11.10.2020r  godz. 23.59

Logowanie się do systemu USOS według poniższego podziału:

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (dla wszystkich studentów)

Kod rejestracji W1-HIS2-OB3-20/21Z

  1. Historia państwa i prawa (XIX wiek) W1-HI-S2-HPP
  2. Historia pogranicza (wybrane zagadnienia) W1-HI-S2-HPWZ
  3. Historia Śląska W1-HI-S2-HSL
  4. Geografia polityczna W1-HI-S2-GP

 

 • Zapisanie na WARSZTAT NAUKOWY HISTORYKA CZ. 2 KONTYNUACJA !!!!

Kod rejestracji W1-HIS2-WN3-20/21Z

  1. WNH Starożytność dr A. Bartnik W1-HI-S2-WNH-001.2
  2. WNH Średniowiecze dr hab. prof. UŚ. Czwojdrak W1-HI-S2-WNH-002.2
  3. WNH Międzywojnie dr hab. Prof. UŚ. J. Januszewska-Jurkiewicz W1-HI-S2-WNH-006.2

 

 • Rejestracja na ZAJĘCIA PROJEKTOWE (wybór jeden z dwóch)

Kod rejestracji W1-HIS2-ZP3-20/21Z

  1. Pieczęcie w średniowieczu i czasach nowożytnych. Problemy badawcze i edytorskie Dr Kałuski    W1-HI-S2-ZP1
  2. Rekonstrukcje historyczne jako narzędzie public history. Dr J.Mercik  W1-HI-S2-ZP2

 

 • Potwierdzenie wybranego na 1 sem. – kontynuacja SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

Kod rejestracji W1-HIS2-SM3-20/21Z

  1. Seminarium z historii średniowiecznej – dr hab. prof. UŚ. B. Czwojdrak W1-HI-S2-SEM002.3
  2. Seminarium z historii nowożytnej XVI-XVIIIw. Dr hab. A. Skrzypietz W1-HI-S2-SEM003.3
  3. Seminarium z historii dydaktyki –dr hab. Prof. UŚ. M. Fic W1-HI-S2-SEM008.3
  4. Seminarium z historii 1918-1945 – dr hab. prof. UŚ  Hojka W1-HI-S2-SEM005.3
  5. Seminarium z historii nowożytnej XIX w. – dr hab. D. Nawrot W1-HI-S2-SEM004.3
  6. Seminarium starożytność dr hab. prof. UŚ.P. Boroń ) W1-HI-S2-SEM001.3

 

 • Rejestracja na WYKŁAD MONOGRAFICZNY (wybór jeden z dwóch)

Kod rejestracji W1-HIS2-WM3-20/21Z

  1. Paulini polscy w roku 1864  Dr Jacek Szpak W1-HI-S2-MON1
  2. Polityczne aspekty wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Czy Józef Piłsudski uratował „czerwoną” Rosję?  dr hab. prof. UŚ Januszewska-Jurkiewicz   W1-HI-S2-MON2

 

Specjalność ARCHIWALNA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ (3 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS2-ADOB3-20/21Z

  1. Urzędy, kancelarie i archiwa w Europie XXw. W1-HI-AD-S2-UKA
  2. Archiwistyka – wybrane zagadnienia W1-HI-AD-S2-AR

 

Specjalność NAUCZYCIELSKA (3 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS2-NOB3-20/21Z

  1. Dydaktyka historii w szkole ponadpodstawowej 2 W1-HI-N-S2-DHSP
  2. WOS – przygotowanie w zakresie merytorycznym 3 W1-HI-N-S2-WOS
  3. TI w procesie kształcenia historycznego i obywatelskiego W1-HI-N-S2-TI
  4. Praktyka zawodowa WOS w szkole podstawowej W1-HI-N-S2-PZWOS

return to top