Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne I stopnia

W ramach seminarium licencjackiego student poznaje publikacje z zakresu metodologii badań typowych dla nauk humanistycznych i społecznych oraz specyficznych dla bibliologii i informatologii, zna źródła informacji potrzebne do zrealizowania zadania badawczego. Uczy się planować samodzielne postępowanie badawcze, jak ustalić wstępne kroki, dysponować czasem, korygować plan badań w toku analizy dostępnej dokumentacji oraz ustalić plan większej wypowiedzi na realizowany temat badawczy. Nabywa umiejętność weryfikacji pracy naukowej, samooceny wyników własnej wiedzy oraz kompetencji, prawidłowego konstruowania wypowiedzi pisemnej i przestrzegania zasad etycznych pracy (zwłaszcza przestrzegania prawa własności intelektualnej).

 

Studia stacjonarne II stopnia

W ramach seminarium magisterskiego student poznaje publikacje z zakresu metodologii badań typowych dla nauk humanistycznych i społecznych oraz specyficznych dla bibliologii i informatologii, zna źródła informacji potrzebne do zrealizowania zadania badawczego. Uczy się planować samodzielne postępowanie badawcze, jak ustalić wstępne kroki, dysponować czasem, korygować plan badań w toku analizy dostępnej dokumentacji oraz ustalić plan większej wypowiedzi na realizowany temat badawczy. Nabywa umiejętność weryfikacji pracy naukowej, samooceny wyników własnej wiedzy oraz kompetencji, prawidłowego konstruowania wypowiedzi pisemnej i przestrzegania zasad etycznych pracy (zwłaszcza przestrzegania prawa własności intelektualnej).

 

Studia niestacjonarne I stopnia

W ramach seminarium dyplomowego student poznaje publikacje z zakresu metodologii badań typowych dla nauk humanistycznych i społecznych oraz specyficznych dla bibliologii i informatologii, zna źródła informacji potrzebne do zrealizowania zadania badawczego. Uczy się planować samodzielne postępowanie badawcze, jak ustalić wstępne kroki, dysponować czasem, korygować plan badań w toku analizy dostępnej dokumentacji oraz ustalić plan większej wypowiedzi na realizowany temat badawczy. Nabywa umiejętność weryfikacji pracy naukowej, samooceny wyników własnej wiedzy oraz kompetencji, prawidłowego konstruowania wypowiedzi pisemnej i przestrzegania zasad etycznych pracy (zwłaszcza przestrzegania prawa własności intelektualnej).

 

Studia niestacjonarne II stopnia

W ramach seminarium magisterskiego student poznaje publikacje z zakresu metodologii badań typowych dla nauk humanistycznych i społecznych oraz specyficznych dla bibliologii i informatologii, zna źródła informacji potrzebne do zrealizowania zadania badawczego. Uczy się planować samodzielne postępowanie badawcze, jak ustalić wstępne kroki, dysponować czasem, korygować plan badań w toku analizy dostępnej dokumentacji oraz ustalić plan większej wypowiedzi na realizowany temat badawczy. Nabywa umiejętność weryfikacji pracy naukowej, samooceny wyników własnej wiedzy oraz kompetencji, prawidłowego konstruowania wypowiedzi pisemnej i przestrzegania zasad etycznych pracy (zwłaszcza przestrzegania prawa własności intelektualnej).

return to top