Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Studia I stopnia

 

Interesujesz się filmem, teatrem, literaturą lub innymi dziedzinami kultury i sztuki? Jesteś pasjonatem mediów, komunikacji i marketingu, historii i antropologii kultury, a może estetyki miasta? Marzysz o karierze animatora wydarzeń kulturalnych albo o pracy w mediach? Te studia są dla Ciebie!

Studia kształcą profesjonalistów w dziedzinie kultury, sztuki, mediów i komunikacji.

Wśród wybranych przedmiotów znajdziesz: teatr XX i XXI wieku, dzieje obyczaju, polskie kino popularne, warsztaty publicystyczne, analizę przekazów reklamowych, kształtowanie przestrzeni publicznej. Więcej informacji znajdziesz w Informatorze.

Po studiach pierwszego stopnia będziesz licencjatem kulturoznawstwa o specjalności Przestrzenie kultury.

Specjalność Przestrzenie kultury została pomyślana jako ogólnokulturoznawcza – zdobędziesz w jej ramach wiedzę dotyczącą różnych obszarów kultury. Ukierunkujesz się na trzecim roku, wybierając konkretną grupę przedmiotów specjalistycznych (seminaria, przedmioty specjalizacyjne, organizacja  kultury oraz warsztaty animacji kultury) spośród takich:

– estetyczne kształtowanie przestrzeni publicznych,

– organizator i promotor projektów medialnych,

– organizator instytucji życia literackiego,

– promotor dziedzictwa kulturowego,

– specjalista ds. reklamy i kontaktów z mediami,

– specjalista ds. widowisk teatralnych.

Po kulturoznawstwie będziesz mógł pełnić funkcje doradcze w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, będziesz także przygotowany do nadzorowania projektów z zakresu organizowania wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, ochrony dziedzictwa kulturowego i do samodzielnej działalności w zakresie animacji kulturowej. Gdzie możesz pracować? Między innymi w:

 • teatrach, muzeach, kinach,
 • ośrodkach kultury, galeriach, klubach,
 • rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • wydawnictwach, działach promocji książki,
 • redakcjach pism, radiu i telewizji, mediach elektronicznych, agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

 

Studia II stopnia

 

Interesuje Cię kultura? Masz poczucie złożonej natury tekstów kulturowych? Chciałbyś nauczyć się krytycznego myślenia i interpretowania otaczającej Cię rzeczywistości kulturowej? Zapraszamy! Wyposażymy Cię w narzędzia do opisu i analizy zjawisk z zakresu teatru, filmu, mediów audiowizualnych, języka, literatury i estetyki. Przygotujemy Cię do poruszania się w świecie współczesnych zachowań komunikacyjnych, do ich identyfikacji i strategicznego wykorzystywania.

Po tych studiach uzyskasz tytuł magistra kulturoznawstwa w jednej z wybranych przed rozpoczęciem drugiego semestru specjalności:

– Estetyka miasta,

– Filmoznawstwo i wiedza o mediach,

– Komunikacja kulturowa,

– Kultura literacka,

– Teatrologia,

– Teoria i antropologia kultury.

Więcej informacji na temat każdej specjalności znajdziesz w Informatorze.

Po studiach drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo będziesz mógł zostać ekspertem w zakresie diagnozowania źródeł problemów kulturowych, będziesz także przygotowany do kierowania projektami z zakresu organizowania wydarzeń kulturalnych i imprez masowych, ochrony dziedzictwa kulturowego i do samodzielnej działalności w zakresie animacji kulturowej. Absolwenci tego kierunku posiadają wyspecjalizowane umiejętności predysponujące – w zależności od ukończonej specjalności – do pracy w:

 • teatrach, muzeach, kinach,
 • ośrodkach kultury, galeriach, klubach,
 • rządowych, samorządowych i pozarządowych instytucjach upowszechniających i promujących kulturę,
 • wydawnictwach, działach promocji książki,
 • redakcjach pism, radiu i telewizji, mediach elektronicznych,
 • agencjach promocyjnych i reklamowych, agencjach public relations.

return to top