Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

I stopień

II semestr:

Zarys historii sztuki zachodniej

Moduł daje przeglądową wiedzę na temat głównych kierunków, autorów i dzieł malarstwa, architektury i rzeźby zachodniego kręgu cywilizacyjnego.

lub

Zabytki grecko-rzymskiego antyku

Moduł prezentuje istotne z punktu widzenia kultury europejskiej oraz turystyki zabytki urbanistyki, architektury i rzeźby.

 

III semestr:

Podstawy wiedzy o chrześcijaństwie

Moduł wprowadza podstawowe informacje związane z teologią i historią chrześcijaństwa, szczególnie pierwszych wieków.

lub

Elementy wiedzy o religii i kulturze muzułmańskiej

Moduł wprowadza podstawowe informacje związane z teologią, historią i liturgią islamu.

 

Historia Bizancjum

Moduł daje wiedzę o wybranych zagadnieniach historii Bizancjum w obszarze zjawisk gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk mających znaczenie dla kultury europejskiej.

lub

Wprowadzenie do kultury prawosławnej

Moduł wprowadza podstawowe informacje związane z teologią, historią i liturgią prawosławną.

 

IV semestr:

Podstawy epigrafiki

Moduł wprowadza w podstawowe zasady rozpoznawania pisma epigraficznego greckiego i łacińskiego, podaje terminologię epigraficzną i umożliwia lekturę prostych inskrypcji
z wykorzystaniem literatury specjalistycznej.

lub

Podstawy papirologii i kodykologii

Moduł wprowadza podstawowe pojęcia związane z historią i typologią pisma ręcznego, budową zwoju i kodeksu oraz umożliwia czytanie prostych rękopisów z wykorzystaniem literatury specjalistycznej.

 

V semestr:

Kultura Hiszpanii 1

Moduł prezentuje wybrane zagadnienia związane z kulturą hiszpańską, zarówno wysoką jak i popularną.

lub

Kultura Włoch 1

Moduł prezentuje wybrane zagadnienia związane z kulturą włoską, zarówno wysoką jak i popularną.

 

VI semestr:

Kultura Hiszpanii 2

Moduł poszerza znajomość wybranych zagadnień związanych z kulturą hiszpańską, tak wysoką, jak popularną.

lub

Kultura Włoch 2

Moduł poszerza znajomość wybranych zagadnień związanych z kulturą włoską, zarówno wysoką, jak i popularną.

return to top