Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Kierunek Sztuka Pisania przeznaczony jest z jednej strony dla osób, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych (redakcje, portale internetowe, agencje reklamowe, wydawnictwa, etc), zaś z drugiej dla wszystkich tych, którym bliska jest myśl o samodzielnej karierze pisarskiej. Podstawę programu nauczania stanowią przedmioty teoretyczne przybliżające podstawową wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa, kultury najnowszej, jak również teorii mediów, oraz przedmioty praktyczne, realizowane w trakcie warsztatów prowadzonych zarówno przez ludzi nauki, jak i sztuki. Dzięki nim studenci nabędą umiejętności tworzenia tekstów użytkowych, publicystycznych czy artystycznych oraz zyskają świadomość dotyczącą funkcjonowania rozmaitych obiegów wydawniczych, współczesnych mediów, rynku książki, życia literackiego i dziennikarstwa w dobie Internetu. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach, agencjach prasowych, portalach internetowych, wydawnictwach, sektorze usług medialnych, ale również jako samodzielny twórca. Studia na kierunku sztuka pisania prowadzone są na Wydziale Humanistycznym UŚ.

return to top