Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy 2021/2022 Egzamin dyplomowy 2021/2022

1. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, a po przyjęciu pracy przez promotora zobowiązany jest wprowadzić do APD:
– tytuł pracy w języku polskim – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– tytuł pracy w języku angielskim – jeżeli język oryginału jest inny niż angielski,
– streszczenie pracy w języku polskim,
– streszczenie pracy w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– słowa kluczowe w języku polskim,
– słowa kluczowe w języku oryginału – jeżeli język oryginału jest inny niż polski,
– plik zawierający ostateczną wersję pracy dyplomowej.
2. Streszczenie pracy oraz słowa kluczowe student może podać dodatkowo w języku angielskim, jeżeli nie jest to język oryginału.
3. Student zatwierdza w APD oświadczenie o następującej treści:
„1. Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. 2. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.”
4. Pracę dyplomową lub projekt dyplomowy student składa w formie elektronicznej.
5. Strona tytułowa pracy musi być zgodna z wzorem:
http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zalacznik.pdf
6. Plik z pracą dyplomową powinien mieć nazwę:
[kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]. Nazwę należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków.
7. Student, po akceptacji pracy dyplomowej przez promotora, a także po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich modułów objętych programem studiów składa za pośrednictwem serwisu USOSweb (https://usosweb.us.edu.pl), po uwierzytelnieniu w Centralnym Systemie Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
– elektroniczne podanie z prośbą o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego/ o dopuszczenie do obrony;
– podanie o wydanie dyplomu.

Stanowska komputerowe dla studentów Wydziału Stanowska komputerowe dla studentów Wydziału

Adresy kontaktowe dla studentów wnioskujących o stanowiska komputerowe (aktualizacja: 22 kwietnia 2021 r.)

return to top