Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Praktyki zawodowe

W przypadku turystyki historycznej obowiązuje praktyka ciągła 30 godzin oraz praktyka śródroczna 15 godzin.

Dokumenty do pobrania

return to top