Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

język wykładowy: polski

Interesujesz się mediami i chcesz je lepiej poznać? W czasach, gdy informacja jest szczególnie ważna, a zmiany społeczne następują bardzo szybko, warto posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające być z wszystkim na bieżąco. Znajomość tych procesów pozwoli być świadomym człowiekiem oraz znaleźć pracę we współczesnych, nowoczesnych mediach oraz instytucjach. Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zyskasz wiedzę z politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii oraz problematyki związanej z zawodem dziennikarza i zawodami pokrewnymi. Będziesz rozumiał/a i trafnie analizował/a procesy zachodzące w nowoczesnych, informacyjnych społecznościach oraz potrafił/a dokonać zmiany w strefach informacji i komunikacji społecznej. Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to świadomy i czynny uczestnik kultury. Może dokonywać zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej, analizować i rozumieć podstawowe procesy zachodzące w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych. Dotyczy to nie tyle zmian technologiczno-informacyjnych, co społeczno-politycznych.

Umiejętności te pozwolą na zdobycie pracy w zakresie:
• dziennikarstwa we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych,
• reklamy, promocji, public relations,
• edukacji medialnej,
• zarządzania instytucjami medialnymi,
• badania rynku medialnego i badania opinii publicznej.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Struktura przedmiotów realizowana na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, jak również problematykę związaną z samym zawodem dziennikarskim i zawodami pokrewnymi. Celem kształcenia jest więc nie tylko pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, ale także umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem dokonujących się zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej. Priorytetem jest zwłaszcza na studiach drugiego stopnia takie ukształtowanie wiedzy absolwenta, aby on świadomie i podmiotowo uczestniczyć w procesach szybkich zmian sfery informacyjno-komunikacyjnej. Dotyczy to nie tyle zmian technologiczno-informacyjnych, co społeczno-politycznych.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna student zyska wiedzę z politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii oraz problematyki związanej z zawodem dziennikarza i zawodami pokrewnymi. Będzie rozumiał i trafnie analizował procesy zachodzące w nowoczesnych, informacyjnych społecznościach oraz potrafił dokonać zmiany w strefach informacji i komunikacji społecznej.

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów I stopnia oraz program studiów II stopnia.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wynosi 85 złotych. 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
Praktyki i staże Praktyki i staże
Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach, ul. Bankowa 11.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Perspektywy zawodowe:

  • dziennikarz we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych
  • pracownik reklamy, promocji, public relations
  • edukacja medialna
  • zarządzanie instytucjami medialnymi
  • badania rynku medialnego i badania opinii publicznej
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 18 14
https://us.edu.pl/wydzial/wns
aleksandra.galas@us.edu.pl
return to top