Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika

Studia pedagogiczne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone są na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To idealny kierunek dla Ciebie, jeśli marzysz, by w przyszłości pracować z dziećmi i młodzieżą, chcesz pomagać i wspierać osoby, które tego potrzebują. Na obu stopniach istnieje możliwość wybrania specjalności, która pozwoli pogłębić wiedzę w zakresie, który najbardziej Cię interesuje. Podczas studiów nabędziesz umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, a przede wszystkim z różnych subdyscyplin pedagogiki. Program kształcenia zawiera także treści z prawa karnego wykonawczego oraz nieletnich.
O kierunku O kierunku

Studia – w zależności od wyboru specjalności – dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu oświaty (np. szkoła, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (np. dom dziecka) oraz resortu sprawiedliwości (np. zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny). Studenci przyswajają treści i umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, a przede wszystkim z różnych subdyscyplin pedagogiki, dzięki czemu w przyszłości mogą pracować jako wychowawcy, diagności, opiekunowie i terapeuci w internatach, placówkach oraz zakładach prowadzących oddziaływania oświatowo-wychowawcze z różnymi grupami odbiorców (uczniowie, rezydenci, podopieczni placówek, skazani).

Specjalności Specjalności

Oferowane specjalności:

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
Gdzie i czego będziesz się uczyć? Gdzie i czego będziesz się uczyć?

Podczas studiów realizowane są również obowiązkowe zajęcia terenowe oraz lektoraty z języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Zawody, które możesz wykonywać po ukończeniu studiów to m.in. nauczyciel-wychowawca w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, pedagog specjalny w ośrodku socjoterapii, szkole podstawowej i ponadpodstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, kurator sądowy, opiekun dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów w placówkach wpierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki społecznej. 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

tel. 32 359 23 96

 

Kontakt z komisją rekrutacyjną

ul. Bankowa 11, pok. 216
40-007 Katowice
tel. 32 359 13 83

Godziny pracy

od 07.09.2022 do 09.09.2022
Poniedziałek 00:00 – 01:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 12:00
Piątek 10:00 – 12:00

return to top