Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Media

Lidia Baran Lidia Baran

dr Lidia Baran
lidia.baran@us.edu.pl
tel. 323599739
Instytut Psychologii

Lidia Baran – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie naukowe zdobywała w trakcie wyjazdów szkoleniowych na National University of Ireland (Irlandia), University of Jyväskylä (Finlandia) oraz Universiteit Gent (Belgia). Absolwentka podyplomowych studiów dotyczących uważności i współczucia oraz licznych szkoleń z zakresu kontekstualnej nauki o zachowaniu. Jej zainteresowanie badawcze dotyczą terapii akceptacji i zaangażowania, teorii ram relacyjnych, elastyczności psychologicznej, uważności oraz nieuczciwości. Członkini Association for Contextual Behavioral Science, Association for Contextual Behavioral Science Polska oraz bazy ekspertów NAWA.

Ewa Bielska Ewa Bielska

dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ
ewa.bielska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Ewa Bielska – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina pedagogika, publikacje z zakresu kulturowych reprezentacji traumy, interdyscyplinarnej specyfiki opisu traumy (w nurcie paradygmatu psychologicznego i społeczno-kulturowego).

Rafał Cekiera Rafał Cekiera

dr Rafał Cekiera
rafal.cekiera@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Rafał Cekiera – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne obszary zainteresowań: socjologia migracji, kultury, religii i komunikacja międzykulturowa.
Autor książek „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS 2014), „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (TMR 2016) oraz (z U. Swadźbą i M. Żak) „Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów” (Wyd. UŚ 2019), a także kilku monografii pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów w różnych periodykach naukowych.
Publikuje teksty w prasie popularnej (m. in. „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza”, „W drodze”), dzieli się swoją wiedzą ekspercką przez komentarze i wywiady w mediach (m. in. „Gazeta Wyborcza”, TOK FM, TVP Polonia, TVP3, TVN24, Ale Kino+, „Gość Niedzielny”, „Dziennik Zachodni”, „Charaktery”, Radio Katowice, Radio Bielsko, wp.pl, portal bomiasto.pl). Popularyzuje naukę również przez organizowanie seminariów naukowych, wystąpienia i prelekcje (np. na zlecenie instytucji takich jak Katowice-Miasto Ogrodów, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej czy Instytucja Filmowa Silesia Film). Producent i współscenarzysta filmu dokumentalnego „Szczęśliwe miejsce, które ma poetę” (2019).

Jacek Filus Jacek Filus

Mgr Jacek Filus
jacek.filus@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Jacek Filus – dziennikarz, aktor (słuchowiska i audycje literackie), kompozytor, poeta i autor tekstów piosenek (m.in. dla Orkiestry Rozrywkowej Jerzego Miliana). Zwycięzca konkursu na piosenkę z okazji XXX-lecia SPODKA.
Staż pracy dziennikarskiej: 38 lat – Polskie Radio.
W latach 1989-1992 współpracownik Sekcji Polskiej BBC i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Maria Flakus Maria Flakus

Mgr Maria Flakus
maria.flakus@us.edu.pl
tel. (032) 359 97 46
Instytut Psychologii

Maria Flakus – magister psychologii. Asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii (od 2014 r.), w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pt. „Uwarunkowania świadomości metodologicznej psychologów i studentów psychologii”. Zainteresowania naukowe: metodologia badań, statystyka w badaniach naukowych, uwarunkowania osiągnięć akademickich, postawy wobec badań naukowych i statystyki, psychologia nudy, psychologia kliniczna i psychoterapia. Psychoterapeuta psychodynamiczny, ze szkoleniem ukończonym w Krakowskiem Centrum Psychodynamicznym. Psycholog uprawniony do badania kierowców i psychodiagnostyki.

(English) Alicja Gałązka (English) Alicja Gałązka

(English) Alicja Gałązka, PhD

alicja.galazka@us.edu.pl

Institute of Pedagogy

Her research interests include:

Communication skills

Drama in education and therapy

Teachers and students well-being

Positive psychoeducation

Coaching in education

Dagmara Głuszek-Szafraniec Dagmara Głuszek-Szafraniec

dr Dagmara Głuszek – Szafraniec
dagmara.gluszek-szafraniec@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Dagmara Głuszek – Szafraniec – absolwentka nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001), redaktor mediów niemieckojęzycznych w latach 2001-2007, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Od 2013 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, sekretarz redakcji czasopisma „Political Preferences” (od 2016), wykonawca w dwóch grantach NCN Opus 6 (2013-2016) i Opus 10 (2016-2020), członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2013), zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2019). Zainteresowania badawcze: media na świecie, relacje elit politycznych i medialnych, badania analizy zawartości mediów, media regionalne w Hiszpanii.

Damian Guzek Damian Guzek

dr Damian Guzek, prof.UŚ
damian.guzek@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Damian Guzek – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce ze specjalnością z nauk o mediach. Zdobywał doświadczenie badawcze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Keele University, Uppsala University oraz University of Edinburgh. Kierownik i wykonawca projektów badawczych związanych z mediami, religią oraz polityką (m.in. Narodowe Centrum Nauki, the Swedish Institute). W swoich projektach badawczych wykorzystuje podejścia ilościowe, jakościowe oraz metodologie mieszane (analiza dyskursu, analiza zawartości, analiza sieciowa, badania ankietowe, wywiady pogłębione, teoria ugruntowana). Jest autorem trzech książek oraz ponad trzydziestu artykułów publikowanych m.in. w czasopismach takich, jak „Journalism”, „Journalism Studies”, czy „Social Compass”.
Jest autorem wyróżnionej rozprawy doktorskiej; uczestniczy w pracach kapituły „Student” w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek; gościnnie wykładał w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rumunii oraz Turcji. W latach 2013-2018 reprezentował młodych badaczy w sekcji Media i Religia przy European Communication Research and Education Association (ECREA).

 

(English) Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz (English) Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz

(English) Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, PhD

katarzyna.juszczyk@us.edu.pl

Institute of Sociology

The areas of my interests:

·         Sociology of marriage and family: monoparental families, alternative forms of family life (cohabitation), division of housework, procreative plans.

·         Social policy: support for women and family, support for multicultural families.

·         Women in the labour market.

·         Public speaking.

·         Self-promotion and image in business.

·         Leadership in the organisation.

 

My publications concern the society of South Korea, Spain, Slovak Republic, and Poland.

 

(English) Mirosław Kisiel (English) Mirosław Kisiel

(English)

Mirosław Kisiel, PhD, DLitt, Associate Professor

miroslaw.kisiel@us.edu.pl

Institute of Pedagogy

Music Theory and Pedagogy

Teaching expertise: music education of children and adolescents, vocal coach, music therapy, music and movement, dance.

Łukasz Jach Łukasz Jach

dr Łukasz Jach
lukasz.jach@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Łukasz Jach
– psycholog i socjolog. Autor publikacji z obszarów psychologii zdrowia, psychologii jakości życia, psychologii ewolucyjnej, psychologii ekonomicznej oraz psychologii nauki. Lubi popularyzować psychologię, między innymi w tekstach ukazujących się na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Jego badania dotyczą związków współczesnej mentalności ze sposobami odnoszenia się do zdrowia a także psychologicznych kontekstów stosunku ludzi do nauki, naukowców, odkryć naukowych oraz zastosowań wiedzy naukowej.

(English) Justyna Łapaj-Kucharska (English) Justyna Łapaj-Kucharska

(English) Justyna Łapaj-Kucharska, PhD

justyna.lapaj@us.edu.pl

Institute of Political Sciences

Doctor of Humanities in the field of political science. Participant of several university grants and research projects on various topics related to media, theoretical aspects of democracy, the functioning of the European Union and international relations. Author of many scientific articles on various topics, with particular emphasis on: Latin America, Polish foreign policy after 1989 and the Middle East (especially in the context of Israel). Her doctoral dissertation was devoted to Poland’s foreign policy towards Latin America in the post-Cold War period. She is interested in cooperation in the field of international issues, especially in Latin America, Israel and Jewish culture, as well as in combining international issues and psychological aspects of international relations.

She speaks English and Spanish, and she is learning German and French.

(English) Dagna Kocur (English) Dagna Kocur

(English) Dagna Kocur, PhD

dagna.kocur@us.edu.pl

Institute of Psychology

Psychologist, holder of a doctoral degree in social sciences in the field of psychology, Assistant Professor at the Institute of Psychology of the University of Silesia. She graduated from the University of Silesia with a degree in Psychology and from the SWPS School of Social Sciences and Humanities with a degree in Clinical Sexology. Her interests focus on power relations, sexuality, public display of affection, and in particular, mindfulness and self-compassion. She has completed numerous courses, including training in the field of mindfulness and compassion. She co-authored a study investigating the significance of self-compassion for sexual satisfaction, the course of chronic illnesses, and academic functioning at the time of the pandemic.

(English) Krzysztof Łęcki (English) Krzysztof Łęcki

(English) Krzysztof Łęcki, PhD, DLitt, Associate Professor

krzystof.lecki@us.edu.pl

Institute of Sociology

Specialises in the sociology of culture, sociology of literature, and social communication.

Editor of the philosophy/sociology section of the Opcje cultural quarterly since 1996.

Member of the Programme Board of Radio Katowice 2008 – 2012

Member of the Program Board of TVP Katowice 2012 – 2016

Member of the Program Board of Radio Katowice 2016 – present

1995 – 1999 “The Social History of Poverty in Central Europe”, in 1998-1999 he carried out research within the grant “Social History of Poverty in Central Europe: the Polish Case”, in its part concerning Upper Silesia, awarded by The Institute for Human Sciences (Das Institut fur die Wissenschaften vom Menschen) based in Vienna.

2003-2006 team member of the research programme: Organised Civil Society and European Governance funded within the Fifth European Framework Programme. Contract No.: HSPE-CT-2002-00114 (project coordinator: International School of Political Science of the University of Silesia in Katowice; project manager – Full Prof. Kazimiera Wódz

2007-2011 team member in SPHERE research programme: “Space, Place and the Historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic restructuring and regeneration” (as part of the Seventh European Framework Programme). Project leader: Prof. Kazimiera Wódz

2014-2017 team member in the research programme (RESCuE) Patterns of Resilience Turing Socioeconomic Crises among Households in Europe (as part of the Seventh European Framework Programme). Project leader: Prof. Kazimiera Wódz

 

Sara Knapik-Szweda Sara Knapik-Szweda

dr Sara Knapik-Szweda
sara.knapik-szweda@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Sara Knapik-Szweda – doktor nauk społecznych, certyfikowany muzykoterapeuta, pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykładowca. Pracuje klinicznie jako muzykoterapeuta z różnymi uczestnikami pod względem wieku oraz zaburzenia (z wcześniakami i ich rodzinami, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, z kobietami w ciąży oraz z seniorami). Prowadzi swój własny gabinet muzykoterapeutyczny MuzKa, którym organizuje sesje indywidualne i grupowe dla osób w różnym wieku (tam prowadzi działalność kliniczną i badawczą).Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą przedstawiając prezentacje i/lub postery badawcze. Autorka artykułów z zakresu muzykoterapii i autyzmu.
Zainteresowania badawcze: wiążą się z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pod względem społecznym i komunikacyjnym; fenomenologicznym aspektem relacji podczas procesu muzykoterapeutycznego pomiędzy uczestnikami terapii; wpływem muzyki/muzykoterapii na kobiety w ciąży oraz wcześniaki i ich rodziny; podejściem rozwojowym i opartym na zasobach (Resource-Oriented Music Therapy) u osób z niepełnosprawnością, sprzężeniami czy trudnościami podejściem Family-Centered Music Therapy.

Agnieszka Lewko Agnieszka Lewko

mgr Agnieszka Lewko
agnieszka.lewko@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Agnieszka Lewko – pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki. (przygotowanie dysertacji doktorskiej nt. Lokalny system wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Perspektywa edukacyjno-rehabilitacyjna). Ukończone studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; wspomagania rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne i specjalista w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, kierownik w integracyjnej placówce wsparcia dziennego. Uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Zainteresowania naukowe: system wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu; sylwetka pedagoga specjalnego; seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną; potencjał rozwojowy u osób z niepełnosprawnościami; funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnościami w placówkach wspierających; wizerunek społeczno-kulturowy osób z niepełnosprawnościami.

Maciej Marmola Maciej Marmola

dr Maciej Marmola
maciej.marmola@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Maciej Marmola – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracował przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych (m.in. badania elektoratu w ramach projektu „Preferencje Polityczne” – 7 edycji, „Gra o regiony. Wybory do Sejmików Wojewodztw” – 2 edycje). Współautor koncepcji i realizator serii dokumentalnej Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich realizowanej we współpracy Muzeum Powstań Śląskich oraz Muzeum Historii Polski (seria otrzymała prestiżowy tytuł Wydarzenia Historycznego Roku 2016 w kategorii Edukacja i Multimedia). Scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych emitowanych na antenach ogólnopolskiej telewizji. Pełni funkcję rzecznika prasowego Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Marek Migalski Marek Migalski

dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ
marek.migalski@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Marek Migalski – pisarz, naukowiec, publicysta, reduktarianin.
Obszary badawcze:
– narody i nacjonalizm
– polityka a neurobiologia, kognitywistyka i prymatologia
– partie i systemy partyjne
– polska polityka wewnętrzna
– polityka europejska
– teoria demokracji.

(English) Monika Noszczyk-Bernasiewicz (English) Monika Noszczyk-Bernasiewicz

(English)

PhD Monika Noszczyk-Bernasiewicz

monika.noszczyk-bernasiewicz@us.edu.pl

Institute of Pedagogy

 

Monika Noszczyk-Bernasiewicz, PhD, social and rehabilitation educator. Her research interests include social problems, especially juvenile delinquency, social maladjustment, and functioning of family environments of minors. She is an author of several dozen articles in this field, co-editor together with B. Kromolicka and A. Radziewicz-Winnicki of the book entitled Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych (Social Pedagogy after 1989. Transformations in science, international presence, thematic circles of research works) , published by the Social Pedagogy Team of the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences (Katowice 2007) and the author of books entitled: Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji (Juvenile delinquents as perceived by rehabilitation staff and supervisors and by resocialization students)(Katowice 2010) and (together with Maciej Bernasiewicz) Family Life and Crime.Contemporary Research and Essays (Katowice 2017).

Edyta Nieduziak Edyta Nieduziak

dr Edyta Nieduziak
edyta.nieduziak@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Edyta Nieduziak– doktor nauk humanistycznych Pedagog, oligofrenopedagog, teatrolog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii i Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie. Zajmuje się zastosowaniem ekspresji artystycznej i twórczości, zwłaszcza teatralnej, w procesach terapeutycznych i rozwojowych. Autorka publikacji z tego zakresu. Członkini Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka oraz Sekcji Naukowej Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi:w przygotowywaniu oraz realizacji projektów skierowanych do osób zagrożonych marginalizacją. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podczas których wykorzystuje doświadczenie wyniesione z własnej pracy pedagogicznej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek terapeutycznych (wtz, śds, świetlice socjoterapeutyczne).

(English) Michał Ochwat (English) Michał Ochwat

(English) Michał Ochwat, PhD

michal.ochwat@us.edu.pl

Michał Ochwat obtained his doctoral degree in Law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow based on the dissertation entitled: Areas of supervision over an integrated financial market (supervisor: Prof. Marek Michalski). The author’s scientific and practical interests focus on financial market and public law and finance and economy. In his research, he deals with the interdisciplinary issues of financial supervision, including financial aspects related to the stability of the financial system and public-law issues of organisation and legal forms of operation.

Agata Olszanecka-Marmola Agata Olszanecka-Marmola

Mgr Agata Olszanecka-Marmola
agata.olszanecka-marmola@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Agata Olszanecka-Marmola – asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracowała przy realizacji ogólnopolskich projektów badawczych (m.in. badania elektoratu w ramach projektu „Preferencje Polityczne” – 7 edycji). Scenarzystka filmów promocyjnych i dokumentalnych. Pełni funkcję rzecznika prasowego Instytutu Nauk Politycznych. W latach 2011-2016 i 2018-2019 brała udział w ogólnopolskich badaniach elektoratu w ramach projektu „Preferencje Polityczne”, a w latach 2014-2015 w projekcie badawczym „Vademecum Śląsk”, którego celem było gromadzenie danych empirycznych i prowadzenie analiz teoretycznych związanych ze specyfiką Śląska i jego mieszkańców. Współpracowała przy realizacji badań dla instytucji publicznych (m.in. Parku Śląskiego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego). Doradzała wizerunkowo przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego. Od 2019 roku współtworzy serię dokumentalną „Wielcy Polacy – nieznani wynalazcy”. Tworzy również filmy promocyjne dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje z Centrum Badawczym Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych.

Agnieszka Pasztak-Opiłka Agnieszka Pasztak-Opiłka

dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka
agnieszka.pasztak@us.edu.pl
tel. 32 3599 732
Instytut Psychologii

Agnieszka Pasztak-Opiłka – adiunkt w Instytucie Psychologii. Koordynator przedmiotów: Diagnoza psychologiczna (3 rok, psychologia), Zastosowanie skali Inteligencji Stanford- Binet 5 w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży (F6 – 5 rok, psychologia; posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie stosowania skali) oraz Zachowania żywieniowe – ich uwarunkowania oraz związek z funkcjonowaniem systemów rodzinnych (seminarium magisterskie dla 4 i 5 roku, psychologia). Psycholog kliniczny, od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi i z ich rodzicami w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci od trzeciego miesiąca życia, w diagnozie dzieci starszych i młodzieży. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje zawodowe. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z trudnościami neurorozwojowymi, objawami i chorobami somatycznymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i objawami lękowymi. Oprócz praktyki klinicznej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń (wykłady, warsztaty) dla różnych grup zawodowych. Jest Członkiem Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP oraz Członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, działającej przy Biurze Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość w Warszawie. Od wielu lat zasiada w Jury Ogólnopolskiego Konkursu Słoneczniki na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci (rejon Śląsk). Od lat reprezentuje w mediach Uniwersytet Śląski jako ekspert w dziedzinie psychologii (prasa, radio, telewizja).

(English) Hanna Przybyła-Basista (English) Hanna Przybyła-Basista

(English) Hanna Przybyła-Basista, PhD, DSc, Associate Professor

hanna.przybyla-basista.@us.edu.pl

Institute of Psychology

Long-term research experience and expertise in:

·         Determinants of psychological well-being of individuals in the process of crisis and post-crisis adaptation, in particular:

(a) adaptation of mothers and fathers to parental roles during pregnancy and when children are young

(b) protective and risk factors for the well-being of pregnant women

(c) adaptation of parents to challenges associated with raising a child with intellectual disabilities and autism spectrum disorder

(d) adjustment of adults and children to a divorce situation

·         The importance of personal resources (e.g., ego-resiliency) and the support received from the partner and family in adapting to life changes and their measurement

·         The role of parental stress in the experience of marital and family satisfaction

·         Adaptation to Polish conditions of questionnaires and evaluation of psychometric properties (e.g., The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS); the revised version of The Ego Resiliency Scale ER89-R12; The Oxford Happiness Questionnaire (OHQ-23), The Polish version of the Sexual Satisfaction Scale for Women – SSS-W; The Parental Stress Scale – PSS)

·         Assessing the effectiveness of the family mediation in the divorce and post-divorce process, with a particular focus on the parties’ readiness for mediation

 

Academic output includes approximately 70 papers, two monographs, and six chapters in multi-author monographs. Of 45 scientific articles published between 2008 and 2020, 39 appeared in journals such as the Journal of Psychosomatic Research, Journal of Divorce & Remarriage, International Journal of Environmental Research and Public Health, Psychology, Health & Medicine, Current Issues in Personality Psychology, Health Psychology Report, Polish Psychological Forum, Psychological Journal.

 

Sabina Pawlas-Czyż Sabina Pawlas-Czyż

dr hab. Sabina Pawlas-Czyż, prof. UŚ
sabina.pawlas-czyz@us.edu.pl
tel. 32 2591724
Instytut socjologii

Sabina Pawlas-Czyż – jest autorką dwóch monografii, współredaktorką trzech prac zbiorowych. Opublikowała 58 artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach naukowych i monografiach.
Pierwsze publikacje, w tym pierwsza autorska monografia zogniskowane były wokół obszaru komunikowania medialnego, jednak zainteresowania naukowe rozwijane w trakcie pracy naukowo-dydaktycznej na kierunku Praca Socjalna, związane m.in. ze zgłębianiem wiedzy dotyczącej metodyki pracy socjalnej w odpowiedzi na zróżnicowane problemy społeczne, skupiły się na problematyce, której wiodącym tematem na przestrzeni lat stały się:
I. Praca socjalna wobec problemów społecznych,
w obszarze tym podejmowano:
• problematykę osób zależnych oraz ich rodzin:
problematykę wieku senioralnego
problematykę społecznego funkcjonowania osób z niepełną sprawnością
problemy osób chorych przewlekle, osób chorych terminalnie
• problemy społeczne rozpatrywane w kategoriach sytuacji kryzysowych: doświadczenie bezrobocia, ubóstwa i przemocy.
II. Praca socjalna z rodziną i kształcenie do pracy socjalnej z rodziną ukierunkowane na wsparcie opiekunów i osób zależnych.
III. Jednostkowe i społeczne doświadczenie choroby onkologicznej.
Osoba chora i opiekun nieformalny jako podmiot profesjonalnej pracy socjalnej, czyli onkologiczna praca socjalna
Linia rozwoju moich naukowych zainteresowań biegła od różnych kategorii problemów społecznych, wśród których szczególną uwagę poświęcono problemom osób zależnych: osobom z niepełną sprawnością, osobom przewlekle i terminalnie chorym, osobom w wieku senioralnym. Rozpatrywane były głównie w nurcie ekosystemowym, bliskim mi w większości podejmowanych rozważań. Stąd też w orbicie moich poznawczych zainteresowań znalazła się rodzina osób doświadczających zróżnicowanych sytuacji kryzysowych i ich najbliższe otoczenie społeczne. Odpowiedzi związanych z organizacją profesjonalnych działań wspierających w konfrontacji z sytuacjami przerastającymi możliwości jednostki i rodziny poszukiwałam między innymi w metodzie pracy socjalnej z rodziną i w rozwijaniu środowiskowej pracy socjalnej. Swą uwagę kierowałam też w stronę możliwości kształcenia i dokształcania pracowników socjalnych do pracy z rodziną, co miało odzwierciedlenie nie tylko na stronach publikowanych tekstów, ale stanowiło jednocześnie obszar mojej aktywności organizacyjnej i dydaktycznej. W ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny kierowałam merytoryczną stroną prowadzonych kursów, angażowałam się w opracowanie programu zajęć, prowadzenie zajęć dydaktycznych poświęconych realizacji pracy socjalnej z różnymi kategoriami klientów: z niepełną sprawnością, doświadczających przemocy, cierpiących na zaburzenia psychiczne, z osobami bezrobotnymi i uzależnionymi.
Wśród problemów dotykających jednostki i rodziny szczególną uwagę zwróciłam na obszar choroby zagrażającej życiu. Początkowo rozwijałam znajomość problematyki choroby terminalnej w rodzinie, a poszukiwania istniejących w naszym kraju rozwiązań pomocowych wiodły głównie ku ruchowi paliatywno-hospicyjnemu oraz działalności organizacji pozarządowych. Rozpoczęłam zatem eksplorowanie tematyki związanej z możliwościami podejmowania działań wspierających rodzinę w kryzysie choroby onkologicznej w ramach pracy socjalnej. Działalność tego typu pozostawała poza głównym nurtem zarówno pomocy społecznej jak i pracy socjalnej, tak w sferze działań praktycznych, jak i w obszarze zainteresowań akademickich.
Wieloletnie zainteresowania psychospołecznymi aspektami chorób onkologicznych, widzianymi z perspektywy jednostek, rodzin i społeczeństwa ewoluowały w kierunku problematyki podnoszenia jakości życia w obliczu choroby nowotworowej, stawiając w centrum zainteresowania postać opiekuna nieformalnego osoby chorującej onkologicznie. Uwagę z wcześniejszego zainteresowania terminalną fazą choroby przeniosłam na całą trajektorię choroby od okresu okołodiagnostycznego, przez fazy procesu leczenia i rehabilitacji, okres remisji, życia po raku oraz w sytuacji wznowy choroby i okresu u schyłku życia. Rozpoznając w sposób gruntowny poszczególne obszary potrzeb i trudności opiekunów nieformalnych osób chorujących onkologicznie, zmieniających się w zależności od etapu choroby stopniowo rozwijałam zainteresowanie optymalnym systemem kompleksowego wsparcia. W ten sposób podjęłam refleksję, nie podejmowaną do tej pory w naszym kraju na szerszą skalę, nad możliwościami stosowania onkologicznej pracy socjalnej, odpowiadającej na zmiany powodowane przez chorobę i jej leczenie w sferze funkcjonowania psychospołecznego opiekunów i osób chorych dla umożliwienia im możliwie jak najlepszego realizowania dotychczasowych ról społecznych.
Problematyka rozwijana przeze mnie na łamach publikacji w ostatnich latach (od 2009 roku), wpisuje się w cele procesu społecznej normalizacji choroby, podejścia promowanego m.in. przez Susan Sontag, podkreślającego potrzebę spostrzegania choroby jako stanu, który może być odbierany jako spodziewany, naturalny, stanowiący immanentną cechę egzystencji każdej jednostki. Świadomość nieuniknionego charakteru choroby, pewności znalezienia się w sytuacji konfrontacji z nią, gdzie zasadniczą niewiadomą jest czas jej wystąpienia, może stanowić istotny czynnik normalizowania tego doświadczenia. Normalizowanie choroby jest warunkiem otwartości na wiedzę dotyczącą wszelkich jej aspektów.
Utrwalenie w szerszej społecznej świadomości obrazu choroby jako integralnego elementu ludzkiej biografii może stanowić siłę potrzebną do prowadzenia otwartej, konstruktywnej debaty publicznej na temat rzeczywistych zadań w obszarze wsparcia osób chorych onkologicznie i ich opiekunów. To ważny krok w budowaniu porozumienia na rzecz wywierania presji na społeczne systemy, by wywiązywały się z roli organizowania profesjonalnego wsparcia dla chorujących i wspierających.
W 2018 roku ukazała się monografia mojego autorstwa „Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie.
Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia opiekunów nieformalnych osób chorych onkologicznie.
Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną”, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Zawarte na łamach książki refleksje stanowią wynik rozważań prowadzonych w obrębie perspektyw teoretycznych i analiz badawczych, kluczowych dla pogłębienia dociekań nad rozwojem profesjonalnego wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad onkologicznie chorym członkiem rodziny.

W działalności dydaktycznej wykorzystuje przygotowanie akademickie z zakresu psychologii i socjologii; jest zaangażowana w prowadzenie wykładów i seminariów specjalizacyjnych z kilkunastu przedmiotów. Zajęcia dydaktyczne realizuje na kierunkach: praca socjalna, socjologia, socjologia reklamy i komunikacji społecznej, politologia, dziennikarstwo:
1) Rozwój człowieka w cyklu życia
2) Działania interpersonalne w pracy socjalnej
3) Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej
4) Interwencja kryzysowa
5) Socjologia małżeństwa i rodziny
6) Trening interpersonalny
7) Aksjologia w pracy socjalnej
8) Psychologiczne aspekty mediacji i negocjacji
9) Projekt socjalny
10) Seminarium dyplomowe/ Seminarium magisterskie
11) Psychologiczne aspekty reklamy
12) Psychologia społeczna z elementami psychologii ogólnej
13) Wprowadzenie do psychologii
14) Psychologia komunikowania medialnego

Jest promotorką ponad 20-tu prac licencjackich.
Występowała w roli konsultanta prac dyplomowych Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Robert Pyka Robert Pyka

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
robert.pyka@us.edu.pl
Instytut Socjologii

Robert Pyka – od 2019 roku Prodziekan ds. badań i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Społecznych.
Założyciel i przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W swoich badaniach mieszczących się w obrębie socjologii i antropologii polityki koncentruje się głównie na problematyce związanej z kondycją i przyszłością państwa oraz ewolucji pozycji jego struktur terytorialnych w perspektywie globalizacji, metropolizacji oraz demokracji i współrządzenia (governance). W ostatnich latach skoncentrował swoje badania przede wszystkim na funkcjonowaniu obszarów metropolitalnych i metropolii w Polsce, we Francji oraz w Kanadzie.

Adrian Pyszka Adrian Pyszka

dr Adrian Pyszka
adrian.pyszka@us.edu.pl
tel. do Katedry Zarządzania: 32 359 24 83

Adrian Pyszka– badacz świata organizacji, zwłaszcza z perspektywy zmian organizacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz programów wsparcia zwalnianych pracowników. W ramach swoich zainteresowań naukowych, ale i praktycznych zajmuje się zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystaniem ich do tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach z udziałem różnych grup interesariuszy.Doświadczony pracownik naukowo-dydaktyczny, odbył szereg wizyt zagranicznych, zarówno na międzynarodowych konferencjach, jak i wyjazdach z programu Erasmus+. W swojej praktyce doradzał w programie restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie oraz realizował szkolenia dla różnych grup, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MŚP w projektach z Unii Europejskiej, zwłaszcza z zakresu społecznie odpowiedzialnych innowacji i elastycznych form zatrudnienia, czy modelowania biznesu, także opartego na ekonomii współdzielenia (sharing economy) i gospodarce obiegu zamkniętego (circular economy). Ekspert PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Innowacji) i NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Współpracuje z samorządem w kierunku aktywizacji lokalnych społeczności i rozwijania inicjatyw lokalnych, także poprzez organizację dużych imprez zarówno rozrywkowych, jak i tematycznych np. proekologicznych.

Robert Rajczyk Robert Rajczyk

dr n. hum. Robert Rajczyk
robert.rajczyk@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Robert Rajczyk – dziennikarz i politolog, zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki: samorządu terytorialnego, komunikowania lokalnego i publicznego, dyplomacji cyfrowej oraz zagadnień dotyczących systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, Republiki Mołdawii, Rumunii, Kosowa oraz państw Grupy Wyszehradzkiej.

Izabela Rajska-Kulik Izabela Rajska-Kulik

Dr Izabela Rajska-Kulik
izabela.rajska-kulik@us.edu.pl
Instytut Psychologii

Izabela Rajska-Kulik – adiunkt, pracownik dydaktyczny, od 26 lat praktyk w obszarze psychologii klinicznej, psychopatologii, interwencji kryzysowej.

Natalia Stankowska Natalia Stankowska

dr Natalia Stankowska
natalia.stankowska@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Natalia Stankowska
Zainteresowania badawcze:
Pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarystyka.
Tematyka: zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, proces resocjalizacji, patologie społeczne, polityka penitencjarna.

Monika Szynol Monika Szynol

mgr Monika Szynol
monika.szynol@us.edu.pl
Instytut Nauk Politycznych

Monika Szynol– asystent w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w zakresie nauk o polityce. Magister politologii, specjalność: samorządowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), absolwentka studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). W latach 2010-2015 realizatorka projektów współfinansowanych ze środków europejskich (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), a także konsultantka ds. europejskich w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, działającym w ramach sieci informacyjnej zarządzanej przez Komisję Europejską (2011-2016) oraz konsultantka ds. międzynarodowych w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach, działającym w ramach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2013-2015). Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział Katowice.Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna Polski po 1989 roku; współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej państwa; terroryzm międzynarodowy; upadek państw w stosunkach międzynarodowych; integracja europejska (ze szczególnym uwzględnieniem polityki rozszerzenia UE, polityki rozwojowej UE, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE).

Magdalena Ślawska Magdalena Ślawska

Dr Magdalena Ślawska, prof. UŚ
magdalena.slawska@us.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Magdalena Ślawskadoktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mediolingwistycznych metod badań, badań nad gatunkami medialnymi i nad dziennikarstwem. Szczególnie interesuje ją świadomość gatunkowa nadawców i odbiorców mediów oraz stylistyka i pragmatyka tekstu medialnego.
Jest autorką monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (Katowice 2014) oraz Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych (Katowice 2019) a także współredaktorką tomów Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną.
Członkini Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Katarzyna Ślebarska Katarzyna Ślebarska

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ
katarzyna.slebarska@us.edu.pl
tel. 32 3599824
Instytut Psychologii

Katarzyna Ślebarska – psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Laureatka I nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w konkursie na najlepsze prace doktorskie (2010) i trzykrotna stypendystka DAAD. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Berlinie i Norymberdze. Naukowo interesuje się problematyką braku pracy, tranzycji bezrobocie – praca (aktywizacja i reintegracja zawodowa) oraz socjalizacji organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i proaktywnego radzenia sobie w nowym miejscu pracy. W ramach dydaktyki prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej, zarówno w podejściu teoretycznymi, jak i aplikacyjnym

(English) Teresa Wilk (English) Teresa Wilk

(English) Teresa Wilk, PhD, Associate Professor

teresa.wilk@us.edu.pl

Institute of Pedagogy

– possibilities of application/use of theatrical art for activities to activate and improve the social space/social revitalisation

– culture and art in the educational-upbringing process of children, and youth

– culture and art in the organisation of free time for children, youth, and adults

– culture and art in the educational-upbringing process

(English) Karolina Wojtasik (English) Karolina Wojtasik

(English) Karolina Wojtasik, PhD

karolina.wojtasik@us.edu.pl

Institute of Sociology

As a researcher, she deals with issues related to the activities of Salafi terrorist organisations (analysis of modus operandi and tactics used in terrorist attacks in the EU and the USA), which she combines with her interests in the field of anti-terrorist security and physical protection systems for industrial facilities. Her publications focus on jihadist terrorism and the security of facilities subject to mandatory protection and CI (critical infrastructure). She has experience in preparing, coordinating, and implementing the so-called AT attachment in industrial facilities and conducting training in broadly understood safety. President of the Polish Society of National Security, a national security think tank.

Anna Watoła Anna Watoła

dr n. hum. Anna Watoła
anna.watola@us.edu.pl
Instytut Pedagogiki

Anna Watoła – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie jest adiunktem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog oraz dyrektor przedszkola. Rzeczoznawca do spraw podręczników z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Partner i koordynator merytoryczny wielu międzynarodowych projektów naukowo – badawczych. Członek Kapituły Założycielskiej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski.
Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu edukacji dziecka oraz dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauczania – uczenia się, zarządzania i kierowania placówką oświatową wydanych w języku polskim jak również w języku angielskim. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zarządzaniem placówkami edukacyjnymi. Aktualnie prowadzi badania naukowe we współpracy z nauczycielami – praktykami i pracownikami naukowymi uniwersytetów ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Stanów Zjednoczonych, Indii, Wenezueli, Chin i Norwegii. Ostatnie zainteresowania naukowe dotyczą edukacji dzieci z krajów afrykańskich szczególnie Kenii i Tanzanii.

(English) Lucie Zormanova (English) Lucie Zormanova

(English) Lucie Zormanova, PhD

lucie.zormanova@us.edu.pl

Institute of Pedagogy

PaedDr. Lucie Zormanova, PhD is a lecturer at the University of Silesia. Her research includes distance education, comparative pedagogy, and pedeutology.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
kazimierz.wolny-zmorzynski@us.edu.pl

– Twórca polskiej genologii dziennikarskiej, autor systematyki gatunków dziennikarskich (w tym reportażu oraz fotograficznych gatunków dziennikarskich);
– Twórca modelu odbiorcy fotografii dziennikarskiej;
– Twórca metody oceny i wartościowania fotograficznych gatunków dziennikarskich;
– Znawca zagadnień związanych z działalnością korespondentów zagranicznych;
– Znawca źródeł informacji dla dziennikarzy;
– Znawca funkcjonowania mediów lokalnych i regionalnych;
– Znawca twórczości reportażowej Melchiora Wańkowicza i Ryszarda Kapuścińskiego.

return to top