Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Kolegium Wydziału

Przewodniczący Kolegium Wydziału Nauk Społecznych:

prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Członkowie Kolegium Wydziału Nauk Społecznych:

dr Małgorzata Tyrybon
Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ
Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr hab. Patrycja Szostok–Nowacka, prof. UŚ
Prodziekan ds. strategii i promocji

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Agnieszka Turska–Kawa, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Socjologii

dr Bernard Grzonka, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Politologia

dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Psychologia

dr Agata Zygmunt
Dyrektor Kierunku Polityki miejskie i doradztwo publiczne,
Praca socjalna, Socjologia

dr hab. Dorota Chudy–Hyski
Dyrektor Kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

dr Renata Jankowska prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji, Doradztwo polityczne i publiczne

mgr Agnieszka Kotulska
Kierownik Organizacyjny Wydziału Nauk Społecznych

Terminy posiedzeń KWNS 2021

return to top