Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

IDB Konkurs „Równość i różnorodność w badaniach naukowych” nabór do 15 lutego 2023

04.01.2023 - 14:13 aktualizacja 04.01.2023 - 15:22
Redakcja: Admin

Konkurs „Równość i różnorodność w badaniach naukowych” stanowi jedno z działań wdrażających przyjęty w 2021 roku Plan Równości Płci w Uniwersytecie Śląskim.

Celem konkursu „Równość i różnorodność w badaniach naukowych”, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej, jest eksploracja tematyki badawczej i rozwój badań prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dotyczących kwestii równości i różnorodności społecznej. Konkurs przyczyni się zatem do promowania tematu równości i różnorodności w badaniach naukowych, upowszechniania wyników takich badań oraz rozwoju międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie tej problematyki badań.

Pracowniczki i pracownicy oraz doktorantki i doktoranci mogą uzyskać dofinansowanie na takie działania jak: realizacja badań własnych, kwerendy, tłumaczenie lub korekta tekstu, udział w międzynarodowej konferencji naukowej, wyjazd konsultacyjny i studyjny oraz staże naukowe, a także inne działania przyczyniające się do osiągnięcia celów konkursu i będące istotnie zgodnymi z punktu widzenia unijnej Strategii Równości Płci na lata 2020–2025, w szczególności zwiększenia znaczenia i widzialności Uniwersytetu, zwłaszcza w programie Horyzont Europa.

Naukowczynie i naukowcy mogą wnioskować o dofinansowanie działań badawczych w kwocie do 10 000 zł. Okres realizacji działań badawczych wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Pełna informacja o konkursie na stronie www.

Nabór wniosków potrwa do 15.02.2023 roku.

return to top