Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kongres Teorii i Filozofii Prawa

04.05.2022 - 13:37, aktualizacja 27.09.2022 - 12:12
Redakcja: administrator

Dokumenty do pobrania:

Księga abstraktów Kongres TiF2022

KongresTiF2022 przewodnik dla uczestników


Mamy zaszczyt zaprosić na Kongres Teorii i Filozofii Prawa, który odbędzie się w dniach 28-30 września 2022 r. w Katowicach.

Kongres Teorii i Filozofii Prawa jest ogólnopolską konferencją naukową poświęconą zagadnieniom teorii i filozofii prawa. Stanowi nową formułę organizowanych dotąd w cyklu dwuletnim zjazdów katedr teorii i filozofii prawa. Organizatorem Kongresu jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronem wydarzenia jest Sekcja Polska Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR).

W skład komitetu naukowego Kongresu wchodzą: prof. dr hab. Zygmunt Tobor (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ, dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ.

Terminy:

15.06.2022 r. – gwarancja miejsc w polecanych hotelach (Novotel Katowice Centrum****, Ibis Budget Katowice Centrum*).
30.06. 2022 r. – rejestracja oraz zgłaszanie wystąpień w sesjach panelowych.
15.09.2022 r. – zgłaszanie wystąpień w sesji posterowej.
15.09.2022 r. – dokonywanie wpłat.
28-30.09.2022 r. – Kongres IVR.

Rejestracja:

Uczestnicy obowiązani są dokonać rejestracji za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/sJyr1WbYPtfV34mu7 w terminie do dnia 30.06. 2022 r.

Opłatę konferencyjną w wysokości 650 zł należy uiścić w terminie do 15.09.2022 r. na rachunek:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

WAŻNE: W tytule przelewu prosimy wpisać adnotację „WPIA TIF 2022” oraz imię i nazwisko uczestnika

Dane do faktury należy podać w formularzu rejestracyjnym. Informujemy, że warunkiem wystawienia faktury VAT jest dokonanie przelewu z rachunku bankowego instytucji (uczelni).

Opłata konferencyjna obejmuje: lunch, przerwę kawową oraz kolację (w dniu 28.09.), lunch, przerwę kawową (x2) oraz uroczysty bankiet (w dniu 29.09.).

Zakwaterowanie:

Zakwaterowanie jest niezależne od rejestracji na konferencję i pozostaje w gestii uczestników konferencji. Polecamy skorzystanie z oferty niżej wskazanych hoteli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikom kongresu przysługują w nich preferencyjne ceny (prosimy przy rezerwacji pokoju podać dopisek: „Kongres TiF”). Gwarancja miejsc obowiązuje do dnia 15.06.2022 r.

Novotel Katowice Centrum**** https://all.accor.com/hotel/3377/index.pl.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
Pokój 1-osobowy „standard” ze śniadaniem – 289 zł
Pokój 2-osobowy „standard” ze śniadaniem – 329 zł
Pokój 1-osobowy „superior” ze śniadaniem – 329 zł

Ibis Budget Katowice Centrum*
https://all.accor.com/hotel/6601/index.pl.shtml?dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=novotel
pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 149 zł
pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 169 zł

Uczestnictwo czynne:

Obrady prowadzone będą w ramach sesji plenarnej, 10 sesji panelowych oraz sesji posterowej.

Sesja plenarna: Sesja plenarna pod tytułem „Teoria i filozofia prawa w dobie kryzysów” odbędzie się w formie debaty, w której udział wezmą wybitni przedstawiciele polskiej teorii i filozofii prawa: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. dr hab. Leszek Leszczyński, prof. dr hab. Sławomira Wronkowska, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowki. Moderatorem debaty będzie prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski.

Sesje panelowe: Sesje panelowe organizowane są przez poszczególne ośrodki akademickie. Uczestnicy proszeni są o przesyłanie zgłoszeń wystąpień bezpośrednio na adres email osoby odpowiedzialnej za organizację danej sesji. Termin zgłaszania wystąpień to 30.06.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację, abstrakt (300-500 wyrazów). W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Kongres TiF2022”.

Decyzje dotyczące akceptacji zgłoszeń, formy i czasu trwania wystąpień oraz innych kwestii organizacyjnych leżą w wyłącznej kompetencji organizatora danej sesji panelowej.

Lista sesji panelowych:

Sesja I (aula 6):
Temat: Konwencjonalne podstawy prawa i konwencje w prawie. Aspekty językowe, aksjologiczne i pragmatyczne
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: dr Paweł Kokot
Kontakt: p.kokot@amu.edu.p

Sesja II (aula 7):
Temat: Analityczna teoria prawa – kierunki, metody, ograniczenia
Organizator: Uniwersytet Jagielloński (Katedra Teorii Prawa)
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: dr hab. Adam Dyrda
Kontakt: adam.dyrda@uj.edu.pl

Sesja III (aula 6):
Temat: Teoria i filozofia prawa wobec hard cases
Organizator: Uniwersytet Gdański
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz
Kontakt: magdalena.glanc@prawo.ug.edu.pl

Sesja IV (aula 7):
Temat: Empiryczne badania nad prawem
Organizator: Uniwersytet Jagielloński (Katedra Socjologii Prawa)
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: mgr Katarzyna Struzińska
Kontakt: katarzyna.struzinska@uj.edu.pl

Sesja V (aula 6):
Temat: Aksjologia dyskrecjonalności sędziowskiej. Kontekst polityki prawodawczej, autonomii sądownictwa i praktyki precedensowej
Organizator: Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: prof. dr hab. Leszek Leszczyński
Kontakt:

Sesja VI (aula 7):
Temat: Ius interpretandi. Kanony wykładni prawa
Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: dr hab. Karol Dobrzeniecki
Kontakt: karol.dobrzeniecki@umk.pl

Sesja VII (aula 6):
Temat: Prawotwórcza rola sądów we współczesnym dyskursie prawniczym
Organizator: Uniwersytet Łódzki
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: Monika Zalewska
Kontakt: mzalewska@wpia.uni.lodz.pl

Sesja VIII (aula 7):
Temat: Prawnicy wobec wyzwań bioetyki i zrównoważonego rozwoju – perspektywa zewnętrznej i wewnętrznej integracji nauk prawnych
Organizator: Uniwersytet w Zielonej Górze/Uniwersytet Śląski w Katowicach
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel; dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak
Kontakt: m.laszewska-hellriegel@wpa.uz.zgora.pl; agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

Sesja IX (aula 6):
Temat: Konstytucjonalizm a badanie, tworzenie i stosowanie prawa
Organizator: Uniwersytet Warszawski
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: dr Krzysztof Kaleta; dr hab. Tatiana Chauvin
Kontakt: k.j.kaleta@wpia.uw.edu.pl; t.chauvin@uw.edu.pl

Sesja X (aula 7):
Temat: Polityczność a edukacja prawnicza
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Osoba odpowiadająca za organizację sesji: dr Michał Paździora
Kontakt: michal.pazdziora@uwr.edu.pl

 

 

Sesja posterowa: W trakcie konferencji będzie możliwość prezentacji wyników badań w formie posterowej. Za organizację sesji posterowej odpowiadają dr Marek Suska i mgr Marlena Drapalska-Grochowicz. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: marek.suska@us.edu.pl albo marlena.drapalska-grochowicz@us.edu.pl. Termin zgłaszania wystąpień to 15.09.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację, abstrakt (300-500 wyrazów).

Postery powinny odpowiadać następującym wymaganiom technicznym:
– maksymalny wymiar: 100 cm x 70 cm (B1),
– orientacja pionowa,
– druk czarno-biały lub kolorowy,
– wyraźnie wskazane imię, nazwisko i afiliacja autora.

 

Komitet organizacyjny konferencji: dr Mateusz Zeifert (przewodniczący), dr Paulina Konca, adw. Magdalena Stryja, mgr Renata Dobrowolska

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt pod adresem kongres.tif.2022@gmail.com

return to top