Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (filia w Cieszynie), studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia

Studia I stopnia: Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształceniu pozwoli mu na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej twórczości. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej. Studia II stopnia: Ogólnym celem kształcenia na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej jest wykształcenie absolwenta z tytułem magistra oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz jego rozwój artystyczny. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej i artystycznej. Proces dydaktyczny na obu stopniach studiów realizowany jest przez wykładowców uniwersyteckich oraz specjalistów branży gier komputerowych (GameDev).

O kierunku O kierunku

Studia na kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej prowadzone są w formie: studiów I stopnia/stacjonarne – 6 semestrów, studiów II stopnia/stacjonarne – 4 semestry, w tym studia doble degree wspólnie z Uniwersytetem Ostrawskim (Czechy), Wydział Sztuki (ograniczona ilość miejsc),

Specjalności Specjalności

Studia I stopnia, specjalność: Grafika komputerowa – Program specjalności „Grafika komputerowa gier” funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu grafika w przemyśle gier komputerowych. Specjalność łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie w silnikach gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry). Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.) Studia II stopnia:, specjalności: Animacja, Mixed Reality. Program specjalności Animacja funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu animatora w przemyśle gier komputerowych. Specjalność Animacja łączy w sobie kompetencje z zakresu animacji artystycznej z naciskiem na znajomość warsztatu animacji komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D oraz użycie silników gier, projektowanie poziomów gier, efekty specjalne, oświetlenie, tekstury, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry).

Specjalność przygotowuje specjalistów zdolnych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych i branży cyfrowej jako twórców efektów specjalnych, animacji 2D i 3D, prototypów mockupu oraz jako projektantów storyboardów i sekwencji filmowych.

Specjalność Animacja pozwala nie tylko poznać i zrozumieć techniki oraz metody jakie towarzyszą pracy animatorów przy współczesnych technologiach cyfrowych. Daje również umiejętności do tworzenia własnych projektów bogatych w odwzorowania fizyczne, efekty specjalne, animacje postaci z wykorzystaniem szkieletu 2D, 3D, interakcje otoczenia czy sceny filmowe. Studia na specjalności Animacja dają możliwość wielokierunkowego rozwoju w tej dziedzinie. Od szczegółowych realistycznych projekcji i odwzorowań opartych na mockupie, po autorskie stylizacje tak w obszarze animacji 2D, jak i 3D.

Specjalność w ramach programu utrwala szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem gier, w praktyczny sposób implementując nabyte umiejętności bezpośrednio z programów cyfrowych, do środowiska silników i rendererów graficznych. Dzięki czemu pozwala zrozumieć szereg złożonych zależności jakie towarzyszą przy powstawaniu ruchu i oddziaływaniu na siebie obiektów w kontekście projektu rozpatrywanego jako spójna całość.
Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.)

Program specjalności Mixed Reality funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu specjalisty VR oraz AR w przemyśle gier komputerowych. Specjalność Mixed Reality łączy w sobie kompetencje z zakresu technologii Augmented Reality oraz Virtual Reality, z naciskiem na projektowanie interakcji w VR, projektowanie interakcji w AR, implementację, animację artystyczną z naciskiem na znajomość warsztatu animacji komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, użycie silników gier, projektowanie poziomów gier, efekty specjalne, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry).
Specjalność przygotowuje specjalistów zdolnych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych i branży najnowszych technologii jako specjalistów w technologii Augmented Reality, Virtual Reality, twórców efektów specjalnych, animacji 2D i 3D, oraz specjalistów w zakresie implementacji obrazu na platformy AR oraz VR.
Specjalność Mixed Reality pozwala nie tylko poznać i zrozumieć techniki oraz metody jakie towarzyszą pracy we współczesnym rynku branży gier i najnowszych technologii, daje również umiejętności do tworzenia własnych interaktywnych projektów bogatych w odwzorowania fizyczne, efekty specjalne, animacje z wykorzystaniem technologii 2D, 3D, interakcje otoczenia.

Studia na specjalności Mixed Reality dają możliwość wielokierunkowego rozwoju w tej dziedzinie. Od szczegółowych realistycznych projekcji i odwzorowań po autorskie stylizacje tak w obszarze animacji 2D, jak i 3D. Specjalność w ramach programu utrwala szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem gier, w praktyczny sposób implementując nabyte umiejętności bezpośrednio z programów cyfrowych, do środowiska silników i rendererów graficznych oraz na platformy VR oraz AR. Dzięki czemu pozwala zrozumieć szereg złożonych zależności jakie towarzyszą przy powstawaniu interakcji, ruchu oraz oddziaływaniu na siebie obiektów w kontekście projektu rozpatrywanego jako spójna całość.

Niezwykle ważna jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.)

Karta kierunku – program studiów Karta kierunku – program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w programie studiów:

studia stacjonarne, pierwszego stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/PG/W6-S1PG19.2022/

studia stacjonarne, drugiego stopnia

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/PG/W6-S2PG19.2.2021/

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Sztuki i Wiedzy o Edukacji ma do zaoferowania studentom bogatą infrastrukturę ułatwiająca studiowanie, rozwój osobisty oraz odpoczynek. W skład cieszyńskiego kampusu wchodzą akademiki, stołówka, sala gimnastyczna, basen, Galeria Uniwersytecka, sele wykładowe, pracownie artystyczne. Kierunek Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej dysponuje dobrze wyposażonymi w sprzęt i oprogramowanie pracowniami komputerowymi, studio nagrań, gralnią itd. Kadra wykładowców to doświadczeni artyści-projektanci oraz eksperci branży gier. Studenci mogą korzystać z pracowni po zajęciach w tygodniu oraz w weekendy. Bogata oferta dydaktyczna sprawia, że realizowanych jest wiele zajęć interdyscyplinarnych pomiędzy kierunkami. WSNE współpracuje z Uniwersytetami Ostrawskim (Czechy) oraz Żylińskim (Słowacja) prowadząc liczne projekty oraz eventy.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Kierunek Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej stawia na ciągły rozwój, zarówno kadry akademickiej jak i studentów. Wiąże się to ze stałym podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli akademickich; poszerzaniem zespołu o nowych wykładowców, ekspertów; rozbudową zaplecza technologicznego; wsparciem zespołów badawczych; udziałem w projektach oraz grantach; rozszerzaniem współpracy z biznesem, z branży gier wideo, nadążaniem za dynamicznym rozwojem tej branży oraz odpowiedzą na jej potrzeby. Czynnie realizujemy założenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poza dydaktyką jesteśmy dodatkowo zaangażowani w prace 6 projektów unijnych: Game Jam – Interreg PL/SK, Gamelab – NAWA, VIR Wirtualna galeria – Interreg PL/CZ, Sztuka ponad granicami – Interreg PL/CZ, POWER I, POWER II., w ramach których podejmowane są liczne działania podnoszące kompetencje miękkie i twarde naszych studentów oraz wykładowców. Nasza kadra koordynuje udział studentów oraz osobiście angażuje się w wiele działań organizacyjnych, popularyzatorskich czy artystycznych Uniwersytetu Śląskiego, jak również współtworzonych wspólnie z innymi uczelniami oraz instytucjami w kraju i zagranicą. Współpracujemy także z Uniwersytetem w Ostrawie, z którym od kilku lat prowadzimy podwójne dyplomy na studiach II stopnia.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Wiodącą dyscypliną na kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej są Sztuki Piękne i Konserwacja Dzieł Sztuki. Realizowane są moduły zawodowe związane z wybraną specjalizacją; na studiach I stopnia są to: techniki 3D, design postaci, obrazowanie przestrzeni, podstawowe zagadnienia programistyczne, level design, projektowanie storyboardów oraz moduły ogólnoartystyczne takie jak: treści koncepcyjne w rysunku, twórcze działania na płaszczyźnie, twórcze działana w przestrzeni, podstawy projektowania. Oprócz tego studenci mają blok modułów teoretycznych oraz językowych (język angielski, język francuski). Na studiach II stopnia realizowane są moduły zawodowe związane z dwoma specjalnościami Animacją oraz Mixed Reality: Animatics/ cutscenes, Montaż i reżyseria obrazu, Projekty VA, Projekty AR. Cześć przedmiotów jest do wyboru, co daje możliwość studentom do swobodnego reżyserowania swojej ścieżki rozwoju.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Celem praktyki zawodowej jest: poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z kreatywnym zastosowaniem sztuk plastycznych w działalności zawodowej; kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; stworzenie dogodnych warunków do aktywacji zawodowej studenta na rynku pracy, poznanie warunków pracy w firmach branży GameDev. Praktyki zawodowe należy zrealizować w instytucjach lub przedsiębiorstwach o profilu zbliżonym do studiowanego kierunku i/lub wybranej specjalności. Za praktykę będącą częścią programu studiów przypisuje się określoną liczbę punktów ECTS. Dziekan może zaliczyć praktykę na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej studenta w kraju lub za granicą, zgodnej z profilem kształcenia na kierunku studiów/specjalności wykonywanej w okresie nie krótszym niż określony w planie studiów lub innej działalności np. w ramach projektów naukowych. Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów. Na studia I stopnia obowiązuje odbycie 6 miesięcy praktyk, na studiach II stopnia obowiązuje odbycie 3 miesięcy praktyk.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia na kierunku Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej odbywają się w budynku przy ul. Paderewskiego 13, w Cieszynie 43-400

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Informacje posiada (powinno posiadać) Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego… Absolwenci kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej znajdują zatrudnienie w branży GameDev, firmach kreatywnych, studiach projektowych i graficznych. Zajmują się wizualnym projektowaniem gier, projektowaniem graficznym, grafiką 2D, 3D, animacją, produkcją i post-produkcją wideo itp.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

  1. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

tel 338546109, e-mail: edyta.ernst@us.edu.pl

return to top