Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

aktualności: GEPARD

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

GEPARD | Podsumowanie projektu GEPARD podczas międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności…”

21–22 marca 2024 roku odbyła się pierwsza w Polsce konferencja całkowicie poświęcona problematyce równości i różnorodności. Międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję Community of diversity, equity and inclusion: Towards supporting well-being and sustainability /Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju/ zorganizował Uniwersytet Śląski w Katowicach. Współorganizatorami byli: Województwo Śląskie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz ING Hubs Poland. Wydarzenie odbyło się w ramach pasma Miasto – Region...

Kategorie: aktualności: GEPARD
więcej

GEPARD | Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju”

Zespół GEPARD zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Różnorodność, równość i inkluzja w społeczności – wspieranie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się w dniach 21-22 marca 2024 r. w Katowicach. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania rezultatów projektu GEPARD oraz podjęcia dyskusji na temat znaczenia i sposobów wdrażania zasad różnorodności, równoważności i inkluzji...

Kategorie: aktualności: GEPARD
więcej

GEPARD | Spotkanie zespołu projektowego na Uniwersytecie Maltańskim

Uniwersytet Maltański zorganizował w dniach 26-27 października 2023 r. kolejne spotkanie zespołu projektowego GEPARD. Przedmiotem prac osób reprezentujących międzynarodowe konsorcjum było: zaopiniowanie projektu przewodnika metodologicznego, omówienie postępów prac w związku z przygotowaniem uniwersalnego modelu planu równości płci, testowanie prototypu narzędziownika z wytycznymi w zakresie dobrych praktyk i procedur dotyczących likwidacji nierówności między płciami w kontekście...

Kategorie: aktualności: GEPARD
więcej

GEPARD | Spotkanie zespołu projektowego w Uniwersytecie w Miszkolcu

Zespół zaangażowany w realizację projektu GEPARD spotkał się w dniach 6–7 lipca 2023 r. na Węgrzech na zaproszenie Uniwersytetu w Miszkolcu. W międzynarodowym gronie osób uczestniczących w spotkaniu omówiono kwestie związane z działaniami na rzecz upowszechnienia rezultatów projektu. Przedstawiono również pilotażowe wersje scenariuszy szkoleń dotyczących równości płci oraz dyskryminacji płciowej w kontekście, który umożliwia zrozumienie tego złożonego...

Kategorie: aktualności: GEPARD
więcej

GEPARD | Spotkanie zespołu projektowego w Uniwersytecie w Salzburgu

W dniach 20—21 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowego zespołu realizującego projekt GEPARD. Tym razem intensywne prace odbywały się w gościnnych murach Uniwersytetu w Salzburgu. Omawiano zagadnienia związane z opracowaniem uniwersalnego planu równości płci, podziałem pracy w związku z przygotowaniem podręcznika metodologicznego, przedstawiono możliwe warianty narzędziownika IT (zawierającego pakiet materiałów informacyjnych i edukacyjnych)...

Kategorie: aktualności: GEPARDProjekt GEPARD
więcej

GEPARD | Kronika HerStorii – przedłużamy termin aplikowania

Do 16 kwietnia 2023 r. została przedłużona możliwość podzielenia się swoją opowieścią (HerStorią) przez Kobiety Akademiczki o tym, jaką drogę pokonałyście, by odkryć siebie, zaistnieć i odnosić sukcesy w świecie akademickim. Wypowiedzi przyjmujemy pośrednictwem formularza.  Przesłane relacje zostaną wkomponowane w kronikę HerStorii, którą udostępnimy na stronie internetowej projektu GEPARD. Autorki najciekawszych opowieści otrzymają również zaproszenie...

Kategorie: aktualności: GEPARD
więcej

GEPARD | Kronika HerStorii

Zespół projektu GEPARD zaprasza do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, jakim jest zebranie różnorodnych doświadczeń Kobiet Akademiczek na ich drogach naukowych karier. Drogie Akademiczki – zachęcamy do podzielenia się swoją opowieścią (HerStorią) o tym, jaką drogę przeszłyście, by odkryć siebie, zaistnieć, odnosić sukcesy w świecie akademickim. Wypowiedzi przyjmujemy w języku angielskim do dnia 8 marca 2023 r....

Kategorie: aktualności: GEPARDogólne
tagi :
więcej

GEPARD | Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Z tej okazji zespół projektu GEPARD zaprasza do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, jakim jest zebranie różnorodnych doświadczeń Kobiet Akademiczek na ich drogach naukowych karier. Zachęcamy do podzielenia się swoją opowieścią (HerStorią) o tym, jaką drogę przeszłyście, by odkryć siebie, zaistnieć, przetrwać i zwyciężać w świecie...

Kategorie: aktualności: GEPARD
więcej

GEPARD | Spotkanie międzynarodowego konsorcjum podczas Międzynarodowego Kongresu Jakości Edukacji

Zespół GEPARD uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Jakości Edukacji, który odbył się w Katowicach w dniach 16-18 listopada 2022 r. Celem inicjatywy była wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw i wspólna praca na rzecz ciągłego doskonalenia jakości edukacji. Podczas Kongresu: reprezentowanych było blisko 20 uczelni zagranicznych, zaprezentowano i omówiono wybrane projekty (Erasmus+), w Międzynarodowym Dniu wzięło udział...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Spotkanie projektowe w Nikozji

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w formie stacjonarnej odbyło się 19 i 20 maja 2022 roku na European University Cyprus w Nikozji. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Maltańskiego, Uniwersytetu Paris Lodron w Salzburgu i EUniversity, a także Uniwersytetu w Miszkolcu (którego przedstawiciele uczestniczyli w formie hybrydowej) spotkali się, aby omówić kwestie dotyczące planów równości płci, różnorodności i...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Spotkanie międzynarodowego konsorcjum

Przedstawienie stanu realizacji działań zmierzających do osiągnięcia rezultatów projektu pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity” oraz omówienie strategii komunikacji i rozpowszechniania – to cele wirtualnego spotkania, które odbyło się 24 marca 2022 roku pod przewodnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W międzynarodowym gronie spotkali się przedstawiciele instytucji realizujących projekt: University of Miscolc, European...

Kategorie: aktualności: GEPARD
więcej

GEPARD | Odbyło się spotkanie inaugurujące prace w ramach międzynarodowego konsorcjum

3 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie inaugurujące prace konsorcjum w projekcie pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity”. W międzynarodowym gronie spotkali się przedstawiciele 6 instytucji reprezentujących europejski sektor szkolnictwa wyższego: University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University Salzburg, Euniversity oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. W spotkaniu,...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | W kształceniu dotyczącym wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności niezbędna jest perspektywa danej dyscypliny naukowej

European University Cyprus przewodniczy w ramach projektu GEPARD pracom międzynarodowego zespołu przygotowującego materiały wspierające kształcenie na temat wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności w zróżnicowanym i wielodyscyplinowym środowisku akademickim. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i upowszechnienie zestawu innowacyjnych materiałów dydaktycznych na temat równości płci i dyskryminacji ze względu na płeć. Kluczowym aspektem działania jest...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Podążając ścieżką do równości stawiamy drogowskazy

„Drogi do równości” to nazwa zestawu materiałów ikoniczno-słownych promujących ideę wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz wspierania różnorodności w środowisku akademickim, jaki zostanie zaprojektowany i upowszechniony w ramach projektu GEPARD. Międzynarodowy zespół koordynowany przez przedstawicieli Euniversity przygotuje do końca lutego 2024 r. pakiet narzędzi wspierających uczelnie w podejmowaniu działań komunikacyjnych nastawionych na budowanie zrozumienia dla...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | We develop the Guide for the Gender Equality Plan and Diversity Promotion in the Academic Environment

Developing and disseminating the Guide for the Gender Equality Plan and Diversity Promotion in the Academic Environment is one of the tasks within the Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity executed together with the representatives of the University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University of Salzburg, and Euniversity....

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Szukamy dobrych praktyk w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności w środowisku akademickim

W ramach inicjatywy GEPARD przeprowadzona zostanie analiza porównawcza rozwiązań w obszarze budowania planów równości płci (z ang. GEP) w wybranych uczelniach europejskich. Rezultatem działania będzie opracowanie raportu podsumowującego podobieństwa i różnice między rozwiązaniami stosowanymi w planach równości płci, wskazującego dobre praktyki w tym zakresie oraz rekomendacje odnośnie do obszarów wymagających zmiany. W raporcie zostanie zaprezentowany...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Uruchamiamy stronę projektu GEPARD

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu GEPARD, na której publikować będziemy najważniejsze wiadomości dotyczące przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z naszymi partnerami w ramach międzynarodowego konsorcjum, w którego skład weszły University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University Salzburg oraz Euniversity. Na stronie projektu udostępnione będą: wyniki prac poszczególnych zespołów realizujących cele...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Razem z zagranicznymi partnerami rozpoczynamy budowę programu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności w środowisku akademickim

Przedstawiciele 6 europejskich instytucji reprezentujących sektor szkolnictwa wyższego rozpoczynają prace w ramach projektu pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity”, współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach partnerstwa strategicznego strategicznego  GEPARD zostaną przygotowane i  upowszechnione inicjatywy wspierające wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn oraz promowanie różnorodności w środowisku akademickim. Pierwsze spotkanie członków konsorcjum, inaugurujące prace...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Jesteśmy liderem projektu pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity”

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie przewodniczył pracom międzynarodowego konsorcjum w związku z realizacją projektu pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity” [GEPARD], współfinansowanego przez Unię Europejską.  W ramach partnerstwa strategicznego współpracować będą  następujące instytucje: University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University Salzburg oraz Euniversity (spin-off współpracujący z University...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
return to top