Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydział Nauk Przyrodniczych - studia doktoranckie

Advanced methods in biotechnology and biodiversity

Studia doktoranckie w języku angielskim: „Advanced methods in biotechnology and biodiversity” są prowadzone na Wydziale od 2009 roku. W latach 2009-2013 studia te realizowane były w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW), współfinansowanego przez Unię Europejską.

Celem kształcenia na Studiach Doktoranckich jest przygotowanie młodych pracowników naukowych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowej, podejmowania współpracy naukowej w zespołach badawczych, przygotowywania publikacji naukowych. Słuchacze studiów III stopnia uczestniczą w zajęciach pozwalających na opanowanie nowoczesnych metod badań z zakresu biotechnologii i bioróżnorodności organizmów. Program studiów obejmuje metody stosowane w cytogenetyce molekularnej, biotechnologii mikroorganizmów, bioinformatyce, genomice funkcjonalnej roślin, analizach bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych, roślin i zwierząt, badaniach środowiska z wykorzystaniem biomarkerów oraz biofizyce. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, w trakcie których doktoranci korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej dostępnej na Wydziale.

W trakcie studiów, poza badaniami naukowymi, Doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne włączając się w ten sposób w proces dydaktyczny.

return to top